Tiimin kokous 7.9.2017

Avaa kokousmuistio (pdf, aukeaa uuteen ikkunaan)

 

Kokousmuistio

 

 1. Kokouksen avaus

Avattiin kokous klo 16.11.

 

 1. Kokouksen järjestäytyminen

Paikalla Laura Tiitu, Hanna Ylikangas (sihteeri), Matias Uusisilta (Skype) ja Noora Mattila (Skype) sekä työntekijät Jonas Biström ja Sini Tyvi. Kokous on päätösvaltainen.

 

 1. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

 

 1. Hallinto ja talous
  1. Tiimin vastuutehtävien uudelleenjako
 2. Jokainen paikalla oleva tiimin jäsen kertoi, miltä oma vastuualue on alkuvuoden osalta tuntunut ja tarvitseeko mahdollisesti lisäapua tehtävien hoitamiseen ja pohdittiin, mihin tehtäviin tiimin varajäsen voisi ottaa osaa. Päädyttiin siihen, että tapahtumavastaavan tehtävää voisi jakaa useammalle ihmiselle, ettei vastuualue olisi niin kuormittava, ja myös vaikuttamistoiminnan vastaavan tehtävää voisi laajentaa tiimin varajäsenelle. KV-tehtäviin voitaisiin myös tarvita lisäapua joko tiimin sisältä, tai mahdollisesti tiimin ulkopuolelta. Tiimin varajäsen Laura toimii erityisesti vaikuttamistoiminnan vastaavan Sini S.:n apuna ja teemaryhmien parissa. Teemaryhmien vastuuta voitaisiin jakaa niin, että Sini S. keskittyy erityisesti rauharyhmään ja Laura talousryhmään.
  1. Syksyn jäsenkokouksen esityslista (liite alla)
 3. Keskusteltiin, miten esityslistaa vielä muokataan ennen lähettämistä. Päätettiin, että esityslistaan lisätään kohta, missä keskustellaan Changemaker-viikonlopun ajankohdan muuttamisesta (kohta 6 esityslistassa). Tiimi valmistelee esityksen sääntömuutoksesta koskien verkoston jäsenyyttä. Tiimi pohtii myös valmiiksi, mitkä päivämäärät sopisivat paremmin Changemaker-viikonloppujen ajankohdaksi ja millä argumenteilla voitaisiin perustella viikonloppujen ajankohdan mahdollista muuttamista. Päätettiin, että toimintasuunnitelman hyväksyminen siirretään esityslistassa tiimiläisten valinnan ja Globalistin päätoimittajan ja toimitussihteerin valinnan jälkeen.
  1. Toimintasuunnitelma 2018
 4. Pohdittiin toimintasuunnitelmaan tehtäviä muutoksia ja mitä siihen vielä tarvitsisi kirjoittaa. Toimintasuunnitelmasta poistettiin turhia väliotsikoita ja Changemaker-viikonloppujen alle kirjattiin, että siellä on tavoitteena eri puolella Suomea asuvien changemakereiden kokoontuminen yhteen ja verkoistuminen ja että viikonlopuissa on aina mukana myös uusia. Teemaillat-otsikko siirrettiin teemaryhmien alle ja niihin lisättiin, että tavoitteena on, että joka teemasta pidettäisiin yksi teemailta lukukaudessa. Vaikuttamistyönkoulutuksen kanssa kokeillaan eri tapoja tavoittaa ihmisiä, sekä vaikuttamiskoulutusta että iltoja. Muuhun koulutustoimintaa lisättiin, että Changemaker-viikonloppuihin lisättäisiin vierailijakoulutusta, jonka tavoitteena olisi laajentaa vierailuja tekevien määrää. Lisäksi paikallistoiminnassa kannustetaan tekemään vierailuja. Vierailupyyntöihin vastataan, mutta ei itse aktiivisesti markkinoida vierailuja. Ständeille lisätään toiminnallisuutta, erityisesti Maata Näkyvissä-festareille ja nuorten pariin. Maailma kylässä-festareilla pidetään ensisijaisesti vaikuttamistoimintaa esillä, Herättäjäjuhlilla sekä vaikuttamistoiminnan esittely että jäsenrekry.
 5. Jäsentoiminnan kohdalle kirjattiin, että jäsenten sitouttamisen suhteen jaetaan vastuuta enemmän ja panostetaan entistä enemmän henkilökohtaista kutsumista. Jäseniä on paljon, mutta toimintaan osallistuvien määrä on jäsenmäärään nähden melko matala, joten panostetaan toimintaan osallistuvien määrän lisäämistä ja myös vanhojen aktiivien motivointia tulla eri tapahtumiin mukaan. Järjestöyhteistyö. Some-toimintaa muutetaan niin, että eri some-kanavia aletaan kohdistaa enemmän eri ikäryhmille, esimerkiksi Instagramia suunnataan enemmän nuorille. Paikallista toimintaa aletaan laajentaa myös seurakunnan nuorisotyöhön. KV-asioista päätettiin, että SommerSnu-osallistumista jatketaan ja koulutusvaihtoa aletaan mahdollisesti tehdä muuallekin kuin vain Norjaan.
  1. Budjetti 2018

Käytiin läpi budjettia. Budjetista jäi yli, joten pohdittiin, olisiko jotakin kohdetta toiminnassa johon voisi käyttää nykyistä enemmän rahaa. Esimerkiksi tapahtumissa päivystävät ihmiset voisi majoittaa hotelliin koulumajoituksen sijasta, ”hengailuiltoja” järjestää enemmän ja koulutuksiin tuleville puhujille voisi alkaa maksaa palkkioita, ja siten saada tunnetumpia ja enemmän kiinnostusta herättäviä puhujia, mikä voisi houkutella myös enemmän jäseniä. Nuorille voitaisiin suunnata enemmän rentoa ohjelmaa, esimerkiksi leffailtaa, piknikiä, tai nuorille voisi yrittää etsiä jotakin rentoa oleskelutilaa, jossa olisi mahdollista kokoontua säännöllisesti samassa paikassa. Mitään päätöksiä ei kuitenkaan vielä tehty.

 

 1. Vaikuttamistoiminta
  1. Kampanja: Pakkomatkat-kampanjan tilanne ja kampanjan päätös

Juha Sipilä ei pääse paikalle vastaanottamaan postikortteja, toivotaan että joku hänen avustajansa pääsisi.

 1. Teemaryhmät: Ympäristöryhmän kampanjasuunnittelun tilanne sekä Talousryhmän tuleva toiminta

Ympäristöryhmän seuraava kokous on 28.9. ja kampanjan suunnitelmat tarkentuvat vielä, mutta tavoitteena matalan kynnyksen kampanja.

 

 1. Koulutus
  1. Changemaker-viikonloppu 6.-8.10. Kuopiossa

Viikonloppuun tarvitaan nykyistä enemmän osallistujia. Kaikki mainostusapu on tarpeellista, jotta osallistujia saadaan riittävän paljon.

 

 1. Tapahtumat
  1. Maata näkyvissä-festarit

Festareille on varattu paikka.

 

 1. Paikallisryhmät ja jäsenasiat
  1. keskustelu verkoston jäsenyydestä – sääntömuutosesitys jäsenkokoukselle

Kevään jäsenkokous valtuutti tiimin tekemään sääntömuutosesityksen jäsenrekisterin uudistamisesta. Noora muotoilee tekstiehdotuksen, josta keskustellaan vielä seuraavassa tiimin kokouksessa.

 

 1. Tiedotus
 2. Globalisti

Vuoden toinen numero on nyt lähtenyt painoon ja Globalistin lehtityökoulutukseen on ilmoittautunut 12 henkilöä, joka on riittävä määrä.

 

 1. Kansainvälinen toiminta
  1. Kuulumiset kansainvälisen verkoston Skype-kokouksesta ja tuleva yhteistyö

Somalilaiselta jäsenyyttä hakevalta järjestöltä pyydetään lisää tietoa, ja Pyryltä ja Annilta kysytään vielä lisätietoja tulevasta kv-yhteistyöstä.

 

 1. Sidosryhmät ja yhteistyöhankkeet

Reilu kauppa on pyytänyt meitä mukaan kampanjaansa, ja meidän rooli olisi erityisesti ottaa yhteyttä seurakuntiin.

 

 1. Mobiilivideohanke
 2. Ilmoitusasiat
 3. Muut esille tulevat asiat
 4. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin ajassa 18.32