Tiimin kokous 8.6.2017

Avaa kokousmuistio (pdf, aukeaa uuteen ikkunaan)

KOKOUSMUISTIO

1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 16:05

2. Kokouksen järjestäytyminen
Puheenjohtaja Matias Uusisilta, sihteeri Anni Valden (Skypessä), Hanna Ylikangas, Jonas Biström, Sini Tyvi

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista

4. Hallinto ja talous
a. Talouskatsaus
Sini piti tiimille talouskatsauksen. Rahaa käytetty kevään aikana vähemmän kuin budjetoitu.

b. Syksyn ensimmäiset kokoukset ja strategiapäivän sopiminen
Tehdään Doodle sopivista päivistä viikoilta 33-34

5. Vaikuttamistoiminta
a. Kesäkampanja
Tähän mennessä on kerätty 472 korttia. Nettivetoomus tulossa ensi viikolla. Etsitään tapahtumia elo- ja syyskuusta, johon voitaisiin osallistua. Kesäkuussa paikallisryhmät voisivat pitää tempauksia omilla paikkakunnillaan. Matias ottaa yhteyttä paikallisryhmiin.

b. Teemaryhmät
Ympäristöryhmällä oli kokous, jossa suunniteltiin mm. seuraavaan Changemaker-viikonloppuun puhujia ruokaturva-aiheeseen liittyen. Ensi vuoden kampanjaa aiotaan suunnitella myös Jonaksen vetämällä toimintaryhmällä.
Talousryhmän kokous siirtyy ensi viikolle.
Rauhanryhmä jatkaa kesäkampanjan parissa.
Suunnitteilla on erinäistä virkistystoimintaa paikallisryhmille kuten piknikkejä, tutustumisia ja retkiä erilaisiin toimintaan liittyviin paikkoihin

6. Koulutus
a. Vierailupyyntö Vaasan suomalaisesta seurakunnasta
Kaksi vierailua samalle leirille. Hanna kiinnostunut lähtemään ja kyselee vielä Facebookissa onko muita kiinnostuneita.

7. Tapahtumat
a. Kutsu Loviisan Mahdollisuuksien torille 5.8.
Matias kyselee vapaaehtoisia tapahtumaan.

8. Paikallisryhmät ja jäsenasiat
a. Jäsenpalkintojärjestelmän uudistus (liite 1)
Pisterajoja muutettiin esim. uuden vapaaehtoisen rekrytoinnista saa enemmän pisteitä kuin ennen. Uusi järjestelmä julkaistaan heti. Yllätyspalkinnosta kysely Facebookissa vapaaehtoisille, jossa he voivat ehdottaa mikä se voisi olla.

b. Paikallisen toiminnan aktivoiminen syksyllä 2017
– T-paidat ryhmien vetäjille
– Tehdään rekrymainos uusille paikkakunnille
– Markkinoidaan valmiita toimintavinkkejä
– Ollaan yhteydessä seurakuntiin, josta voitaisiin ohjata nuoria aikuisia Changemaker toimintaan

9.Tiedotus
Globalistin artikkeleita tulossa kesän aikana helposti esim. somessa jaettavaan muotoon ja artikkeleita pystyy lukemaan helpommin kännykällä.

10. Globalisti
13.6. tulee painosta Globalisti 1/2017 ja Globalisti 2/2017 tulee painosta ennen koulujen alkua.

11. Kansainvälinen toiminta
ACT Alliance:n nuorisoryhmän toiminnassa aiemmin mukana toimistolta Sini tai Jonas, nyt valittiin vuorostaan vapaaehtoinen (Anni Valden) tähän toimintaan.
Kv-työryhmä kokoontuu taas syksyllä ja samalla saadaan myös ACT:in toimintaan ja kokouksiin perehdytettyä muita kv-ryhmäläisiä.

12. Sidosryhmät ja yhteistyöhankkeet

13. Mobiilivideohanke
Pohdittava kuinka saataisiin yhdistettyä hanke Changemakerin toimintaan myös tulevaisuudessa

14. Ilmoitusasiat
– Ensi vuoden Changemaker-viikonloppu paikkakunnat valittu ja keväällä ollaan
Akaassa ja syksyllä Kajaanissa
-15.7. mennessä on pyydettävä toimistolta loppukesän vierailulle tarvittavat materiaalit yms.

15. Muut esille tulevat asiat

16. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 17:45