Velan vangit ja epäoikeutettu velka

Kehitysmaiden velkaongelma on yksi suurimmista esteistä globaalin oikeudenmukaisuuden toteutumiselle. Kehitysmaiden velka myös osaltaan ylläpitää köyhyyttä maailmassa, sillä monet kehitysmaat joutuvat maksamaan velkaa enemmän takaisin kuin, mitä ne saavat kehitysyhteistyövaroja tai mitä ne ovat alun perin lainanneet. Näin ollen kehitysmaat eivät pysty huolehtimaan kansalaistensa hyvinvoinnista, koska suurin osa velkaantuneiden valtioiden budjeteista menee velan takaisinmaksuun. Suuri osa tästä velasta on epäoikeutettua, sillä se ei ole hyödyttänyt kehitysmaiden asukkaita. Maiden ei kuitenkaan pitäisi joutua maksamaan takaisin tällaisia epäoikeutettuja velkoja.

Esimerkkinä epäoikeutetusta velasta Changemaker nostaa esille Costa Rican sairaalalaitetapauksen, eli niin kutsutun Proyecto Finlandian. Tapauksessa Suomen valtio takasi kehitysyhteistyövaroista maksettavalla korkotuella Costa Rican sosiaaliturvainstituution (CCSS) ottaman lainan, jonka avulla CCSS tilasi Instrumentarium-Medko Medicalilta sairaalalaitteita vuosina 2001–2003. Päätös tehtiin pikatahtia vuonna 2001, sillä seuraavana vuonna Costa Rica ei olisi enää ollut oikeutettu korkotukiluottoon. Lainan ympärille kehkeytyi lahjusskandaali, joka vuonna 2009 johti tuomioihin Costa Ricassa. Korruptio ei kuitenkaan ollut ainoa hankkeeseen liittynyt epäselvyys, vaan suuri osa toimitetuista huipputeknisistä sairaalalaitteista osoittautui tarpeettomiksi ja ylihintaisiksi. Vaikka hanke kyseenalaistettiin jo ennakkoselvityksissä, se siitä huolimatta toteutettiin. Kehitysyhteistyötavoitteiden vastaisesti hanke ei ole poistanut köyhyyttä ja edistänyt kestävää kehitystä, vaan se on lisännyt Costa Rican velkataakkaa ja hyödyttänyt suomalaista teollisuutta. Tekemistään virheistä huolimatta Suomi on sysännyt vastuun epäonnistumisesta Costa Ricalle.

Tutustu myös Changemakerin tietopakettiin Proyecto Finlandiasta, Velka-taustamateriaaliin sekä FinnWatchin raporttiin Intrumentarium Costa Ricassa – Kehitystä vai kovaa sairaalalaitebisnestä?