Changemakerin talousteeman periaateohjelma

Lataa Talousteeman periaateohjelma 2018 (pdf) (avautuu uuteen ikkunaan)

Changemakerin talousteeman periaateohjelma

Hyväksytty jäsenkokouksessa 14.4.2018

Changemakerin toiminta perustuu globaalin oikeudenmukaisuuden periaatteille. Changemaker haluaa tehdä näkyviksi ne maailmantalouden ja -kaupan rakenteet, jotka ylläpitävät ihmisten ja valtioiden epätasa-arvoa. Vaikutamme päättäjiin ja tuomme talouskysymyksiä ihmisten tietoisuuteen sekä julkiseen keskusteluun.

Maailmantaloudessa on monia globaalia epätasa-arvoa ylläpitäviä rakenteita. Kehitysmaiden kohtuuton taakka epäoikeutetuista veloista on yksi suurimmista esteistä globaalin oikeudenmukaisuuden toteutumiselle. Kansainvälisten suuryritysten harjoittama verovälttelyn ja veroparatiisien kautta tapahtuvan laittoman pääomapaon vuoksi kehitysmaissa veroista saatavat julkiset varat ovat pienet, mikä vaikeuttaa maiden taloudellista kehitystä. Epätasa-arvoiset kauppasopimukset ja epäsymmetrinen vapaakauppa estävät kehitysmaiden taloudellista tasa-arvoa toteutumasta. Myös kehitysmaiden mahdollisuudet vaikuttaa maailmantalouteen esimerkiksi kansainvälisten rahoituslaitosten kautta ovat huomattavasti länsimaita heikommat. Talouden eriarvoisuus ylläpitää globaalin pohjoisen ja etelän välisiä valta-asetelmia ja estää kestävää kehitystä toteutumasta.

Vaadimme epätasa-arvoa synnyttävien ja ylläpitävien taloudellisten rakenteiden tunnustamista ja niihin puuttumista. Ongelmat ovat maailmanlaajuisia, joten myös ratkaisujen on oltava kansainvälisiä. Tähän tarvitaan edelläkävijöitä ja esimerkin näyttäjiä. Suomella osana Euroopan unionia on vastuu nostaa esille maailmantalouden epäkohtia ja edistää niiden ratkaisemista.

Changemaker kannustaa jokaista ottamaan kantaa ja vaatimaan Suomelta vastuullisia toimia globaalin taloudellisen oikeudenmukaisuuden puolesta.