Changemakerin ympäristöteeman periaateohjelma

Lataa Changemakerin ympäristöteeman periaateohjelma 2018 (pdf) (avautuu uuteen ikkunaan)

Changemakerin ympäristöteeman periaateohjelma

Hyväksytty jäsenkokouksessa 14.4.2018

Changemaker perustaa toimintansa ympäristön hyvinvoinnille ja pyrkii edistämään ympäristöarvojen tunnustamista ja huomioimista kaikessa toiminnassa Suomessa ja muualla maailmassa. Ympäristöasioiden kuuluu olla läpileikkaava teema kaikessa päätöksenteossa siksi, että ympäristöongelmat koskettavat kaikkia maailman ihmisiä eikä ihminen voi toimia ilman ympäristöä. Changemaker haluaa lisätä yhteiskunnallista ja yksilöllistä vastuuta ympäristö- ja ilmastokysymyksissä.

Ilmasto- ja ympäristökysymykset koskettavat koko maailmaa. Suomen ja muiden teollisuusmaiden tulee toimia vastuullisesti yhteistyössään kehittyvien maiden kanssa huomioiden toimintansa vaikutukset ympäristöön jokaisessa toiminnan vaiheessa. Kehittyviä maita on tuettava ympäristöystävälliseen kehitykseen, ja kehitysyhteistyössä on otettava nämä periaatteet huomioon.

Changemaker vaatii sekä kansallisilta että monikansallisilta yrityksiltä ympäristön kannalta vastuullisempaa toimintaa jatkossa. Yritysten on sitouduttava maksamaan mahdollinen ekologinen velka takaisin maille, joiden luonnonvaroja ne ovat hyödyntäneet. Lisäksi yritysten on pidettävä huolta siitä, että niiden tuottamat ja käyttämät laitteistot kierrätetään asianmukaisesti niiden poistuttua käytöstä.

Changemaker kannustaa jokaista kohtuullistamaan omia elämäntapojaan ja tekemään ympäristöystävällisempiä valintoja. Luonnon monimuotoisuuden ja luonnonvarojen säilyminen tuleville sukupolville vaatii muutosta elämäntavoissa erityisesti teollisuusmaissa. Jokaisella on oikeus nauttia luonnosta ja velvollisuus kunnioittaa ympäristöä.