Omin sanoin – In My Own Words

In English

Omin sanoin – hankkeessa turvapaikanhakijoina Suomeen saapuneet nuoret pääsevät ääneen videotyöskentelyn kautta.

Changemakerin vuonna 2016 käynnistynyt valtakunnallinen hanke Omin sanoin – In My Own Words tukee turvapaikanhakijoina Suomeen tulleita nuoria kotoutumisessa sekä tarjoaa välineitä aktiiviseen osallistumiseen. Hankkeen tavoitteena on antaa turvapaikanhakijoille mahdollisuus kertoa oma tarinansa ja saada äänensä kuuluville. Samalla hankkeen toivotaan lisäävän suomalaisten solidaarisuutta turvapaikanhakijoita kohtaan.

Jokaisella on oma tarinansa

Suuri osa Suomeen tulleista turvapaikanhakijoista on nuoria, jotka ovat lähteneet muun muassa Syyrian, Irakin ja Afganistanin väkivaltaisista olosuhteista. Turvapaikanhakijoiden todellisuus on tällä hetkellä haastava. Haasteista huolimatta monet ovat kuitenkin eteenpäin suuntautuneita. He haluavat opiskella, tehdä työtä ja olla osallisena suomalaisessa yhteiskunnassa. Tänne tulleet ihmiset toivovat tulevansa nähdyksi ja kuulluiksi yksilöinä. Kuulluksi tuleminen ja osallisuus voivat myös avata myönteisiä tulevaisuuden näköaloja ja tukea turvapaikanhakijoita omien voimavarojensa löytämisessä.

Irakilainen Bariq ja suomalainen Patric keskustelemassa videopajassa

Irakilainen Bariq ja suomalainen Patrick opettelivat ensimmäisessä yhteisessä videotyöskentelyssä myös toistensa äidinkieltä. (Kuva: Rebekka Katko)

Videotyöskentely antaa äänen

Omin sanoin -hankkeen keskeinen toimintamuoto ovat eri puolilla Suomea toteuttavat videotyöpajat Pajoissa turvapaikanhakijoina Suomeen saapuneet nuoret käsikirjoittavat, kuvaavat ja leikkaavat lyhyen videon itse valitsemastaan aiheesta. Osallistuminen ei vaadi aiempaa kokemusta videotyöskentelystä, vaan siihen perehdytään yhdessä. Videot tehdään työpajaohjaajan avustuksella, mutta nuorten omista lähtökohdista. Osallistujat saavat itse valita, mitä haluavat kertoa ja millä tavalla haluavat toteuttaa videonsa.

Pajoissa työstetyt videot kertovat tarinoita ihmisistä, heidän kohtaamisista haasteistaan, haaveista ja onnistumisista. Työpajoissa syntyneet videot valottavat tekijöiden arkea sekä kokemuksia, ja auttavat myös tekijöitä jäsentämään omaa todellisuutta haastavan elämäntilanteen keskellä.

Videopajoja on toteutettu Helsingissä, Espoossa, Turussa sekä Hämeenlinnassa. Vuoden 2017 vuoden aikana videopajat pyörähtävät käyntiin myös Oulussa, Tampereella ja Jyväskylässä sekä mahdollisesti myös muutamilla muilla paikkakunnilla. Videotyöpajat järjestetään yhteistyössä paikallisten kumppaneiden kanssa.

videotyöpajan ohjaaja ja osallistuja leikkaamassa videota

Ohjaaja auttaa videotyöpajaan osallistuvia leikkaamaan halutunlaisen videon yhdessä kuvatusta materiaalista. (Kuva: Elina Mäkilä)

Tarinoita suurelle yleisölle

Videotyöpajojen päätteeksi järjestetään näytöksiä, joissa yleisöllä on mahdollisuus tulla katsomaan pajoissa tehtyjä videoita sekä päästä keskustelemaan tekijöiden kanssa. Hankkeen videonäytökset ovat jo useita kertoja keränneet salit täyteen ihmisiä.

Näytösten lisäksi Changemaker julkaisee videoita myös nettisivuillaan ja sosiaalisessa mediassa. Videot julkaistaan tekijöiden suostumuksella. Julkaiseminen on vapaehtoista ja siitä sovitaan osallistujien kanssa pajoissa.

videoiden tekijät

Omin sanoin -näytöksen jälkeen Mia Pusa haastetteli videoita tehneitä Jarubia, Saeifia, Khalidia ja Mohanadia heidän kokemuksistaan. (Kuva: Monaster Jaduo)

Kulttuurien kohtaamista ja matalan kynnyksen toimintaa

Omin sanoin -hankkeen ensisijainen osallistujaryhmä on Suomeen turvapaikanhakijoina tulleet 18–30-vuotiaat nuoret aikuiset. Hankkeessa noudatetaan matalan kynnyksen periaatetta niin, että mahdollisimman moni voi osallistua, ja toiminnot ovat avoimia ja vapaaehtoisia kaikille kohderyhmään kuuluville. Eri maista tulleiden turvapaikanhakijoiden osallistamiseksi pajoissa on tulkkaus.

Hankkeessa pyritään myös tuomaan suomalaisia ja turvapaikanhakijoina Suomeen saapuneita nuoria yhteen paitsi kutsumalla suomalaisia osallistujia mukaan videotyöpajoihin, myös järjestämällä muita tilaisuuksia, joissa nuoret voivat tutustua toisiinsa ja tehdä asioita yhdessä. Hankkeen puitteissa on tehty retkiä muun muassa Nuuksion kansallispuistoon sekä taidemuseoon. Yhteisen tekemisen merkeissä on päästy keskustelemaan kulttuurieroista sekä yhdistävistä asioista.

Teltan pystytystä Nuuksiossa.

Teltan pystytystä Nuuksion metsäretkellä. (Kuva: Elina Mäkilä)

 

Omin sanoin – In My Own Words -hanke toteutetaan osana Kirkon Ulkomaanavun nuorisoverkosto Changemakerin toimintaa. Hanke toteutetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella ja se kestää vuoden 2017 loppuun.