Changemakerin jäsenkokous 13.10.2019 Kajaanissa

Lataa pöytäkirja Jäsenkokouksen pöytäkirja 13.10.2018 (pdf, aukeaa uuteen ikkunaan)

Changemakerin jäsenkokous 13.10.2018 Kajaanissa

Paikka: Joutenlammen leirikeskus, Kajaani

Paikalla: Aaro Immonen, Jaro Karkinen, Kia Wallin, Mohamed Mohamud, Siiri Malkki, Vera Kinnunen, Julia Pokkinen, Sinituuli Suominen, Julia Manni, Essi Salmela, Julia Sivonen, Oona Erkka, Iida Mäki, Sofia Pihlajamaa, Joona-Samuel Peiponen, Helena Parkatti, Aleksi Lintuvuori, Matias Uusisilta, Sinna-Liina Laitinen, Anni Valden, Jenna Savukoski, Eve Rantasalo, Vilma Kemppainen, Heikki Mustakallio, Linnea Parkatti, Aino Saukkokoski, Angelica Saari, Petteri Näreikkö, Ronja Karkinen, Riikka Rautiainen, Helmi Nevalainen, Iida Silfverhuth sekä Hanne Malkki (ei äänioikeutta) ja Changemakerin työntekijät Elsa Pakkasvirta ja Katariina Väisänen (ei äänioikeutta).

1. Kokouksen avaus, päätösvaltaisuus ja kokouskäytännöt

Changemakerin puheenjohtaja Jaro Karkinen avasi kokouksen klo 15:36 ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi. Äänioikeus on kaikilla paikalla olevilla jäsenillä, jotka eivät ole työsuhteessa Changemakeriin eli 32 henkilöllä. Muilla henkilöillä on läsnäolo- ja puheoikeus mutta ei äänioikeutta.

2. Puheenjohtajan, sihteerin, ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jaro Karkinen ja sihteeriksi Katariina Väisänen. Ääntenlaskijoiksi valittiin Hanne Malkki ja Anni Valden. Heikki Mustakallio ja Angelica Saari toimivat pöytäkirjantarkastajina

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista

4. Verkoston ajankohtaiset kuulumiset

Puheenjohtajan Jaro Karkinen esitteli verkoston kuulumisia.

Changemaker on mukana yritysvastuujärjestö Finnwatchin koordinoimassa kansalaisjärjestöjen, yritysten ja ammattiliittojen #Ykkösketjuun-yhteiskampanjassa, jonka tavoitteena on eduskuntavaalivaikuttamisen tuloksena saada Suomeen yritysvastuulaki. Kampanja on jo käynnistynyt ja luo hyvän pohjan Changemakerin yritysvastuuvaikuttamiselle vuonna 2019.

Changemakerin käynnissä olevaa ruokaturvakampanjaa on pidetty esillä verkossa, erilaisissa yleisötapahtumissa, kuten Maailma Kylässä –festareilla ja Herättäjäjuhlilla sekä viime viikolla Jyväskylässä järjestetyssä seminaarissa. Kampanjaan suunnitellaan lopputempausta joulukuun alkuun. Kampanjasuunnittelutyöryhmä päättää, luovutetaanko vetoomus ministerille silloin vai vasta kun eduskuntavaalit on käyty, jotta vaikuttavuus olisi mahdollisimman suuri.

Rauha-teemaan liittyen on tehty useita näyttäviä asevientiin liittyviä vaikuttamistoimia. Euroopan komissiolle tehtiin Suomen harjoittamasta aseviennistä kantelu, josta saatiin näkyvyyttä teemalle ja joka synnytti hyvää yhteistyötä muiden rauhajärjestöjen kanssa. Changemaker otti kantaa myös Saudi-Arabiaan liittyvästä aseviestinnästä.

Globalistin numero 2/2018 ilmestyi toukokuussa rauhateemalla ja seuraava lehti ilmestyy tammikuussa 2018.

Uusi tiimin valitaan tässä kokouksessa. Tiimi tulee vaihtumaan lähes kokonaisuudessaan, joten vanhan ja uuden tiimin kanssa järjestetään loppuvuodesta perehdytystapaaminen.

Marras-joulukuun vaihteessa Jyväskylässä järjestetään paikallisryhmäpäivä, johon kaikki ovat tervetulleita mukaan.

5. Keskustelu kansainvälisestä yhteistyöstä

Aktiivisesti toimivia Changemaker-verkostoja on tällä hetkellä Suomen lisäksi Islannissa, Kambodzhassa, Keniassa, Norjassa, Pakistanissa, Tanskassa sekä Somaliassa. Verkostojen kesällä Norjassa järjestetyssä kokouksessa päätettiin, että kokoontumisista luovutaan. Niiden sijaan pidetään puolivuosittain Skype-kokouksia ja pyritään tekemään yhteistyötä muilla foorumeilla kuten ACT Allianssin piirissä.

Changemakerin kansainvälisen toiminnan työryhmä kokoontuu säännöllisesti, ja mukaan ovat tervetulleita kaikki jäsenet. Jatkossa ryhmä pyrkii pitämään tiiviimmin yhteyttä muiden verkostojen kanssa ja kuulemaan niiden toiminnasta. Tiedotusta voi seurata liittymällä kv-postituslistalle.

Puheenjohtaja edustaa Changemakeria ACT Allianssin yleiskokouksessa, joka järjestetään loka-marraskuun vaihteessa Ruotsissa. Ensi kesänä lähetetään kaksi edustajaa Norjan Changemakerin SommerSNU-leirille, jossa opitaan vaikuttamistyöstä Norjassa ja osallistutaan verkoston käynnissä olevaan kampanjaan.

6. Keskustelu jäsenrekisteriuudistuksen etenemisestä

Jäsenkokouksessa syksyllä 2017 päätettiin jäsenrekisteriuudistuksesta. Sääntöjen mukaan

Jäsen voidaan poistaa rekisteristä, mikäli tämä ei ole viiden vuoden aikana osallistunut verkoston toimintaan, vaan ollut ainoastaan passiivinen jäsen jäsenrekisterissä. Jokaiselle jäsenelle lähetetään viiden vuoden välein kysely jäsenyyden jatkamisesta. Myöntävällä vastauksella henkilön jäsenyys jatkuu, vastaavasti kieltävän vastauksen tai kyselyyn reagoimatta jättämisen perusteella verkoston jäsenyys purkautuu. (§ 2 ORGANISAATIO)

Verkostossa on yli 1700 jäsentä, mutta suurin osa heistä ei ole aktiivisesti toiminnassa mukana. Jäsenrekisteriuudistuksen tavoitteena on ajan kuluessa tiivistää jäsenrekisteriä niin, että rekisteristä karsiutuvat pois ne, jotka eivät vuosiin ole osallistuneet toimintaan.

Keväällä 2018 on oltu yhteydessä kaikkiin jäseniin ja kutsuttu mukaan toimintaan. Tällöin on karsiutunut pois sellaisia, joihin ei saada enää yhteyttä.

Uudistusta jatketaan toimistolta käsin joulukuussa 2018 siten, että vuosina 2006-2008 liittyneille lähetetään sähköpostitiedustelu siitä, haluavatko he jatkaa jäsenyyttään. Jos vastaava tiedustelu lähetetään jatkossa joka vuosi uusille vuosiluokille, on kaikille tällä hetkellä rekisterissä oleville lähetetty tiedustelu vuoteen 2022 menessä.

Tiedustelun yhteydessä jäseniä kutsutaan mukaan toimintaan tai vaihtoehtoisesti liittymään Changementor-verkostoon, joka tarjoaa entisille jäsenille mahdollisuuden verkostoitua ja tarjota osaamistaan Changemakerin hyödyksi. Myös 35 vuotta täyttäneitä, jotka poistetaan rekisteristä, kutsutaan mukaan Changementoreiksi. Tavoitteena on, että siirtyminen jäsenestä Changementoriksi muuttuisi luontevaksi tavaksi.

7. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden tiimiläisten valinta vuodelle 2019

Vaalitoimikunnan puheenjohtaja Iida Silfverhuth kertoi hakuprosessista ja esitteli tiimin tehtävät. Vuoden 2019 tiimiin vaalitoimikunta ehdotti samaa tehtävänjakoa kuin nykyisessä tiimissä: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, vaikuttamistoiminnan vastaava, tapahtuma- ja koulutusvastaava, tapahtuma- ja kampanjavastaava, tiedotusvastaava ja jäsenvastaava.

Tämän jälkeen paikalla olevat hakijat esittelivät itsensä ja Iida Silfverhuth esitteli kokouksesta poissaolevien hakijoiden hakemukset.

  • Kreeta Koskijoki: hakee vaikuttamistoiminnan vastaavaksi
  • Julia Manni: hakee ensisijaisesti puheenjohtajaksi
  • Petteri Näreikkö: hakee puheenjohtajaksi tai vaikuttamistoiminnan vastaavaksi
  • Elsa Pakkasvirta: hakee vaikuttamistoiminnan vastaavaksi
  • Angelica Saari: on käytettävissä kaikkiin tehtäviin
  • Julia Sivonen: hakee somevastaavaksi tai tapahtuma- ja koulutusvastaavaksi
  • Sinituuli Suominen: hakee varapuheenjohtajaksi
  • Anni Valden: hakee tiedotusvastaavaksi

Koska Anni Valden ilmoittautui hakijaksi, hänet jäävättiin ääntenlaskijan tehtävästä ja tilalle valittiin Julia Pokkinen.

Puheenjohtajaksi hakeneet Julia Manni ja Petteri Näreikkö esittelivät tarkemmin itsensä. Avattiin keskustelu, jossa jäsenet kysyivät ehdokkailta näiden ajankäytöstä, kiinnostuksesta muihin tiimin tehtäviin sekä arvoista. Tämän jälkeen hakijat poistuivat kokoussalista ja muut jäivät keskustelemaan valinnoista.

Koska Julia Pokkinen jääväsi itsensä ääntenlaskijan tehtävästä, tilalle valittiin Linnea Parkatti.

Puheenjohtajasta äänestettiin suljetulla lippuäänestyksellä, jonka tulos oli: Julia Manni: 21 ääntä, Petteri Näreikkö: 6 ääntä, Tyhjiä: 2 ääntä.

Valittiin puheenjohtajaksi Julia Manni.

Tämän jälkeen käytiin keskustelu muun tiimin valinnasta, johon myös valittu puheenjohtahja osallistui. Keskustelussa todettiin, että koska vaikuttamistoiminnan vastaavan tehtävästä oli kiinnostunut kolme hakijaa, on mielekästä antaa uuden tiimin jakaa itse tehtävät kaikille sopivalla tavalla.

Valittiin varapuheenjohtajaksi Sinituuli Suominen ja tiimin jäseniksi Kreeta Koskijoki, Petteri Näreikkö, Elsa Pakkasvirta, Angelica Saari, Julia Sivonen ja Anni Valden.

8. Globalistin päätoimittajan ja toimitussihteerin valinta vuodelle 2019

Vaalitoimikunnan puheenjohtaja Iida Silfverhuth esitteli päätoimittajan paikkaa hakeneen Sara Nymanin ja toimitussihteerin paikkaa hakeneen Kaisu Kinnusen hakemukset. Vaalitoimikunta ehdotti päätoimittajan paikan tarjoamista Kaisu Kinnuselle ja toimitussihteerin paikan tarjoamista Sara Nymanille.

Päätettiin jättää valinnan tekeminen tiimille, koska kumpikaan hakijoista ei ollut vielä vastannut tiedusteluun siitä, onko käytettävissä toiseen paikkaan.

9. Toimintasuunnitelma 2019

Koordinaattori Katariina Väisänen esitteli toimintasuunnitelman 2019.

Vuonna 2019 toiminnan painopisteenä on näkyvyyden ja vaikuttavuuden vahvistaminen. Tavoite toteutuu erityisesti yritysvastuukampanjan kautta, jossa tehdään yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa. Näkyvyyttä vahvistetaan myös yleisötapahtumissa ja someviestintää kehittämällä.

Koska vaikuttavuus on mahdollista vain sitoutuneiden jäsenten avulla, pyritään jäseniä sitouttamaan mukaan selkeän osallistumispolun avulla: järjestetään koulutuksia, joihin on helppo tulla mukaan ja siirtyä pikkuhiljaa suunnittelemaan ja toteuttamaan itse toimintaa.

Vaikuttamistoiminnassa pääkampanjaa yritysvastuusta vetää talousryhmä, mutta myös rauhanryhmä ja ympäristöryhmä toteuttavat puolivuosittain vähintään yhden näkyvän vaikuttamistoiminnon.

Uutena konseptina toteutetaan vaikuttamistoiminnan koulutusta kolmiportaisesti sekä keväällä että syksyllä. Ajatuksena on, että lyhyitä A-tason koulutuksia voivat vetää vapaaehtoiset eri paikkakunnilla, B-tason koulutus järjestetään Helsingissä ja vähintään Oulussa tai Tampereella, ja C-tason koulutus järjestetään koko päivän koulutuksena Helsingissä.

Lisäksi käytiin läpi verkoston vuosikello, josta näkyvät toimintojen ajankohdat. Tarkentava kysymys esitettiin koskien kampanajasuunnittelun aloitusta, joka on merkitty elokuulle. Tarkoituksena on, että vaikka teema päätetään kevään jäsenkokouksessa, suunnitteluun sitoutetaan paremmin, jos se tehdään tiiviimmässä aikataulussa syksyn aikana.

Toimintasuunnitelmaan ei ollut muita kommentteja tai muutosehdotuksia.

Hyväksyttiin toimintasuunitelma.

[Liite 1: Toimintasuunnitelma 2019]

10. Muut esille tulevat asiat

Ei muita asioita.

11. Ilmoitusasiat

Ei ajankohtaisissa kuulumisissa kerrottujen asioiden lisäksi muita ilmoitettavia asioita.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:53.