Tiimin kokouksen muistio 4.2.

(Pdf-muotoinen muistio löytyy tästä, aukeaa uuteen ikkunaan)

Tiimin kokous 4.2.2018, Vainiemi, Sipoo

1. Kokouksen avaus

Avattiin kokous ajassa 13.22

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksessa paikalla Jaro Karkinen (pj), Hanna Ylikangas, Matias Uusisisilta (sihteeri), Julia Manni, Iida Silfverhuth, Laura Tiitu, Helmi Nevalainen. Työntekijöistä paikalla Sini Tyvi ja Jonas Biström.

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

4. Hallinto ja talous

 • Talouslinjaukset (liite 1) Hyväksyttiin talouslinjaukset toistaiseksi voimassa oleviksi.
 • Tiimin tapaaminen KUA:n edustajien kanssa Ehdotetaan helmikuun lopulta ja maaliskuun alusta päivämääriä KUA:n edustajille ja yritetään löytää sopiva ajankohta jolloin mahdollisimman moni tiimiläinen pääsisi paikalle.

5. Vaikuttamistoiminta & teemaryhmät

 • Viime aikoina julkaistut kannanotot
  • Julkaisimme kannanoton kantelustamme EU:n komissiolle. Saatiin muutamia mediaosumia. Fyysinen vetoomus on lähetetty Brysseliin.
  • Julkaisimme KUA:n ja muiden järjestöjen kanssa yhteisen Afganistaniin tehtäviä pakkopalautuksia vastustavan kannanoton
 • Osallistuminen ilmasto- ja ympäristöjärjestöjen kirjeeseen Fortumille Päätimme lähteä mukaan kirjeeseen. Julkaisemma asiasta uutisen, kun kirje lähetetään.
 • Kirje tasavallan presidentille ruokaturvasta Päätimme lähestyä tasavallan presidenttiä ruokaturvasta. Jaro luonnostelee kirjeen seuraavaan tiimin kokoukseen ja pyytää verkoston kommentteja ennen sitä.

6. Koulutus

Olemme saaneet vierailupyyntöjä:

   • Tapiolan seurakuntaan 24.3.
   • Keravan seurakuntaan 17.3. ja 24.3.
   • Siilinjärvelle 24.2.
   • sekä Turkuun isoskoulutusleirille  24.3.

Etsimme vapaaehtoisia kaikkiin tapahtumiin.                                                                                                                                                                                  

7. Tapahtumat

 • Kutsu nuorten tulevaisuusseminaariin 7.-8.4. Toivottu erityisesti nuoria edustajia. Lähetämme Espoon paikallisryhmän edustajia.
 • Pääkampanjan aloitustempaus pidetään Espoossa, Helsingissä ja Jyväskylässä 17.2.

8. Paikallisryhmät ja jäsenasiat

Keskusteltiin jäsenasioista strategiaviikonlopussa ja lähdetään toteuttamaan niitä uuden suunnitelman mukaisesti.

9. Tiedotus

Iida rekrytöi henkilöitä, joita voisi haastatella, ja jotka voisivat kirjoittaa blogeja.

10. Globalisti

 • Globalistin vuoden ensimmäinen painos on painossa
 • Keskiviikkona 7.2.pidetään Globalistin kokous

11. Kansainvälinen toiminta

 • Osallistuminen ACT Youth CoPin kokoukseen Genevessä
  • Saimme kutsun Norjan Changemakeriltä Youth CoP -kokoukseen Genevessä helmikuun lopussa. Selvitämme, pystymmekö lähettämään Hannan kokoukseen Geneveen.
 • Kutsu kansainvälisen Changemaker-verkoston kokoukseen ja Norjan SommerSNU:hun
  • Kansainvälinen kokous on 25.6.- 27.6. ja SommerSNU heti sen jälkeen 27.6.-1.7. Päätimme, että lähetämme Hannan Norjaan mikäli mahdollista ja järjestämme toisen edustajan löytämiseksi avoimen haun. Päätös tehdään maaliskuun 12. päivä olevassa kokouksessa ja haku järjestetään ennen sitä.

12. Sidosryhmät ja yhteistyöhankkeet

 • Changemakerin edustaja NAVI-verkostoon
 1. Edustajan etsintä on käynnissä. Yksi mahdollinen edustaja on löytynyt.
 • Yhteistyö asekauppakampanjointiin liittyen
 1. Ollaan avattu keskusteluyhteydet muiden asekaupoista kampanjoimisesta kiinnostuneiden järjestöjen kanssa. Lähiaikoina selviää enemmän.

13. Ilmoitusasiat

 • Yhteisvastuukeräys alkaa tänään. Iida on postannut keräyksen aloitustapahtumasta ja kirjoittanut aiheesta blogin.
 • Viikon päästä Oulussa Sun kanssa me -tapahtuma nuorille aikuisille
 • Pyritään hakemaan rahoitusta Erasmus+ -ohjelmasta mahdolliselle projektille, jossa kambodzhalaiset, myanmarilaiset ja suomalaiset nuoret voisivat yhdessä toimia nuorten osallisuuden teeman parissa.

14. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulleita asioita

15. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous ajassa 14.26

Liitteet

Liite 1)

4.a. Changemakerin talouslinjaukset

1. Säännöllisen paikallistoiminnan taloudellinen tuki
Changemakerin paikallisryhmät voivat hakea verkostolta tukea ryhmän säännöllisestä toiminnasta aiheutuviin kuluihin suhteutettuna toimintamäärään.  Taloudellista tukea myönnetään toimintaan, joka edistää Changemakerin tavoitteita ja arvoja.

Taloudellisen tuen hakeminen:
Paikallisryhmät voivat hakea taloudellista tukea säännölliseksi suunnitellulle toiminnalleen puoleksi vuodeksi (kevät/syksy) kerrallaan seuraavien kategorioiden mukaan:
• Kerran kuukaudessa (1 krt/kk) kokoontuva ryhmä voi hakea enintään 50 euroa/toimintakausi.
• Kaksi kertaa kuukaudessa (2 krt/kk) tai useammin kokoontuva ryhmä voi hakea enintään 100 euroa/toimintakausi.

Anomus taloudellisesta tuesta kannattaa lähettää heti toimintakauden alussa, mutta tukea on mahdollista hake myös kesken kauden.

Vapaamuotoinen anomus lähetetään sähköpostitse Changemakerin työntekijöille osoitteeseen toimisto@changemaker.fi.

Tukea anottaessa on ilmoitettava toimintakauden (kevät/syksy) suunniteltujen kokoontumisten tai tapahtumien määrä sekä millaisiin kuluihin tukea aiotaan käyttää. Mikäli paikallisryhmällä on jo tiedossa kokoontumisten päivämäärät, ne voidaan ilmoittaa samalla, jotta paikallista toimintaa voidaan mainostaa verkoston nettisivuilla.

Hyväksyttävät kulut:
Säännöllisen paikallistoiminnan taloudellista tukea voi käyttää esimerkiksi tarjoilujen hankkimiseen tai sovitusti muuhun toiminnan kannalta perusteltuun kuluun, kuten pieniin tarvikehankintoihin, toiminnan mainostukseen tai tiloista aiheutuviin kuluihin.

Kulukorvausten maksaminen ja ehdot:
Kaikkien kulujen korvaamisesta tulee sopia etukäteen sähköpostitse Changemakerin työntekijöiden kanssa, jotka ohjeistavat tarkemmin laskutuksesta vastaavaa henkilöä.

Paikallisryhmän säännöllisen toiminnan tukea maksetaan kokoontumisten jälkeen kulukorvauksena kuitteja vastaan. Kulut tulee laskuttaa aina viimeistään kuukauden kuluttua tapahtumasta, johon ne liittyvät. Korvausten maksun ehtona on, että paikallisryhmä on tiedottanut toiminnastaan avoimesti ja mahdollistanut näin uusien jäsenten osallistumisen, sekä täyttänyt tapahtumasta nettilomakkeella tehtävän raportin, josta ilmenee tilaisuuden aihe, ajankohta sekä osallistujat.

Paikallisryhmiä kannustetaan myös kysymään tukea esimerkiksi paikallisseurakunnalta tai muulta taustatukijalta.

2. Taloudellinen tuki paikallisiin tapahtumiin ja kampanjatoimintaan

Säännöllisen paikallistoiminnan lisäksi Changemakerin paikallisryhmät sekä myös yksittäiset paikalliset jäsenet voivat anoa verkostolta taloudellista tukea tapahtumiin, joihin jäsenet menevät esittelemään Changemakerin toimintaa tai verkoston kampanjaa. Tätä tuen muotoa voidaan anoa myös uusien iltojen tai Changemaker-esittelyjen järjestämiseen paikkakunnilla, joilla ei vielä ole säännöllistä paikallistoimintaa. Paikallisen tapahtuma- ja kampanjatoiminnan tukea myönnetään enintään 50 euroa/tapahtuma.

Tuen hakeminen:
Anomus taloudellisesta tuesta kannattaa lähettää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa suunniteltaessa tapahtumaosallistumista. Vapaamuotoinen anomus lähetetään sähköpostitse Changemakerin työntekijöille osoitteeseen toimisto@changemaker.fi.

Anomuksesta tulee ilmetä tapahtuman ajankohta ja paikka, millaisesta tapahtumasta on kyse, missä roolissa Changemaker olisi siellä mukana sekä millaisiin kuluihin tukea anotaan.

Hyväksyttävät kulut:
Tukea paikallisiin tapahtumiin ja kampanjatoimintaan voi käyttää sovitusti esimerkiksi tapahtuman osallistumis- tai lupamaksuihin, tapahtuman mainostukseen sekä pieniin tarvikehankintoihin. Changemakerin esittelytilaisuuksien osalta hyväksyttäviä kuluja voivat olla myös tilavuokrat tai tarjoilukulut.

Kulukorvausten maksaminen ja ehdot:
Kaikkien kulujen korvaamisesta tulee sopia etukäteen sähköpostitse Changemakerin työntekijöiden kanssa, jotka ohjeistavat tarkemmin laskutuksesta vastaavaa henkilöä.
Tapahtumaosallistumisesta aiheutuneet kulut maksetaan kulukorvauksena kuitteja vastaan. Kulut tulee laskuttaa aina viimeistään kuukauden kuluttua tapahtumasta, johon ne liittyvät. Korvausten maksun ehtona on, että paikalliset toimijat ovat tiedottaneet tapahtumasta etukäteen sekä täyttäneet tapahtumasta nettilomakkeella tehtävän raportin, josta ilmenee tilaisuuden aihe, ajankohta sekä osallistujat.

3. Teemaryhmien ja Globalistin toimituskunnan kulut

Teemaryhmien ja Globalistin toimituskunnan säännöllisistä kokoontumisista aiheutuviin kuluihin sovelletaan samoja periaatteita kuin säännöllisen paikallistoiminnan kuluihin. Vastaavasti teemaryhmien itsenäisesti järjestämän kampanjatoiminnan ja tapahtumaosallistumisen osalta voidaan soveltaa samoja periaatteita kuin paikallisessa tapahtumaosallistumisessa.

4. Vapaaehtoisten kulut tapahtumissa

Changemaker voi korvata toimistolta käsin koordinoiduissa tapahtumissa vähintään kolme tuntia/päivä päivystäville vapaaehtoisille kiitoksena enintään 15 euroa maksavan aterian (ruoka ja juoma, ei alkoholia). Tilanteen mukaan ja työntekijöiden etukäteen tekemällä päätöksellä yli kuusi tuntia/päivä päivystävälle vapaaehtoiselle voidaan korvata myös toinen enintään 15 euroa maksava ateria tai kahvi. Kuluista ja laskutuksesta on sovittava etukäteen Changemakerin työntekijöiden kanssa.

Verkosto voi myös tarvittaessa korvata vapaaehtoiselle majoituksesta aiheutuvia kuluja, mikäli vapaaehtoinen päivystää toimistolta käsin koordinoidussa tapahtumassa vähintään kolme tuntia/päivä kahtena tai useampana peräkkäisenä päivänä tai mikäli tapahtuman aikataulujen takia vapaaehtoisen on välttämätöntä yöpyä tapahtumapaikkakunnalla. Majoituksesta, siihen liittyvistä kuluista sekä laskutuksesta on sovittava etukäteen Changemakerin työntekijöiden kanssa.

Paikallisesti järjestettyjen tapahtumien osalta vapaaehtoisten ruoka- tai majoituskuluja ei yleensä korvata, ellei Changemakerin työntekijöiden kanssa ole asiasta erikseen sovittu.

5. Matkakulujen korvaaminen tapahtumiin

Changemaker korvaa jäsentensä matkakuluja matkaohjeensa mukaisesti.

6. Puheenjohtajan palkkion maksaminen

Puheenjohtajan palkkiota maksetaan kokouspalkkiona, jonka määrä on 125 €/kokous. Kokouspalkkiota maksetaan tiimin kokouksista tai niihin rinnastettavista strategiapäivistä. Yhteensä tällaisia kokouksia järjestetään 18, joista 10 on keväällä ja 8 syksyllä. Lisäksi puheenjohtajan palkkiota maksetaan jäsenkokouksista, jotka järjestetään kahdesti vuodessa. Yhteensä tilaisuuksia, joista puheenjohtajalle maksetaan palkkiota, kertyy vuodessa 20, joten palkkio määrä koko vuodelta on 2500 €.

Mikäli kokouksia ei järjestetä edellä mainittua määrää tai mikäli tilaisuuksia joudutaan perumaan puheenjohtajasta riippumattomista syistä, voi tiimi sopia erikseen muista tilanteista, joiden perusteella palkkiota maksetaan, jotta puheenjohtajan palkkio pysyy kuitenkin vuositasolla 2500 eurossa. Mikäli puheenjohtaja on estynyt saapumasta kokouksiin, voi hänelle vuodessa maksettava palkkio jäädä alle 2500 euron.

Puheenjohtajan ollessa estynyt hoitamasta tehtäviään usean viikon ajan, tehtävät siirtyvät varapuheenjohtajalle. Tällaisessa tilanteessa tiimin päätöksellä myös puheenjohtajan palkkiota maksetaan varsinaisen puheenjohtajan sijaan varapuheenjohtajalle.