Tiimin kokous 12.2.2020

Kokouksen muistio pdf-tiedostona (avautuu uuteen ikkunaan)

Tiimin kokous 12.2.2020 kello 17.00, Changemakerin toimisto

Paikalla: Amin Ali, Petteri Näreikkö, Anne Heikkinen (klo 18:45 asti), Joanna Slama (Skype klo 18:45 alkaen) ja Oona Erkka sekä työntekijät Jonas Biström ja Sini Tyvi.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17.12.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajan toimii Petteri Näreikkö. Kokouksen sihteerinä on Oona Erkka. Todettiin kokouksessa paikalla olevat henkilöt. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista muutoksella, että kohdaksi 4 lisätään kansainväliset asiat.

4. Kansainväliset asiat

a. Kutsu Norjan Changemakerilta heidän Student Weekend -tapahtumaan 6.-8.3. ja sitä ennen 4.3. pidettävään kansainvälisten kumppanien tapaamiseen.

Ehdotetaan osallistumista Norjan Changemakerin tapahtumaan, mutta jos halutaan lähettää SommerSNU:hun kaksi jäsentä, jätetään tämä väliin.

Päätetään, että ei osallistuta tapahtumaa.

5. Hallinto ja talous

a. Jäsenkokousvalmistelut
Valmistellaan jäsenkokouksen esityslista ja käydään läpi valmisteltavien asioiden aikataulutus.

Ehdotus esityslistaksi:
1. Kokouksen avaus, päätösvaltaisuus ja kokouskäytännöt
2. Puheenjohtajan, sihteerin, ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjan tarkastajien valinta
3. Esityslistan hyväksyminen
4. Verkoston ajankohtaiset kuulumiset
5. Toimintakertomus 2019 (LIITE)
6. Changemakerin ja Kirkon Ulkomaanavun yhteistyöperiaatteet (LIITE)
7. Changemakerin strategia (LIITE)
8. Sääntömuutos (LIITE)
9. Kampanjateeman valinta vuodelle 2021
10. Vaalitoimikunnan valinta
11. Muut esille tulevat asiat
12. Ilmoitusasiat
13. Kokouksen päättäminen

Ehdotetaan, että paikallisryhmien toimintaohjeet käydään läpi syksyn jäsenkokouksessa ja teemaryhmien periaateohjelmat strategian pohjalta.

Hyväksytään esityslista jäsenkokoukseen 4.4.2020.

Changemakerin ja Kirkon Ulkomaanavun yhteistyöperiaatteet käydään läpi 18.2.2020, tiimin ja KUA:n tapaamisessa.

Toimisto ehdottaa pienempää työryhmää käymään sääntöihin liittyvät kysymykset läpi. Myös kampanjateeman valitsemiseen ehdotetaan pienempää ryhmää suunnittelemaan kampanjaehdotuksia.

Hyväksytään pienemmät työryhmät sääntöihin sekä kampanjateeman suunnitteluun. Päätetään, että Petteri ja Amin lähtevät käymään sääntöjä läpi. Sähköpostitse kysytään, onko muita kiinnostuneita. Toimistolta Sini tukee säännöissä.

Toimisto ehdottaa tiimiläisen järjestämää Changemaker-iltaa, jossa suunniteltaisiin kampanjateemaa. Päätetään perustaa ryhmä suunnittelemaan kampanjateemaa ja lähetetään jäsenistölle kutsu tulla mukaan.

Jäsenkokoukselle esitettävät dokumentit pitää olla valmiita 21.3.mennessä, jolloin ne pitää viimeistään lähettää jäsenistölle tiedoksi.

b. Strategiaprosessi

4.3.2020 tiimin kokouksessa strategian runko valmiiksi. 21.3.2020 pitää olla koko strategia valmiina. Kohderyhmän määrittäminen, mitä halutaan viestiä, Changemakerin identiteetti ja elämänkatsomuksellinen avoimuus ovat tärkeimmät strategiassa.

Toimisto on lupautunut fasilitoimaan strategiaprosessin, jossa tiimiläiset voivat kommentoida sisältöä.

Toimisto ehdottaa, että järjestetään avoin kysely siitä, mitä koetaan tärkeäksi. Todetaan, että ajan puitteissa erillisen työryhmän perustaminen ei ole kannattavaa. Päätetään, että luodaan kysely strategiasta ja lähetetään jäsenille. Työstetään aihe loppuun 11.3 tai 12.3.

c. Valmistautuminen tiimi tapaamiseen KUA:n edustajien kanssa

Kirkon Ulkomaanavun ja Changemakerin velvollisuuksissa toisiaan kohtaan tuodaan ilmi kohta, jossa Changemakerin tarjoaa KUAlle asiantuntijuuttaan, mutta KUAn puolella ei ole tätä, vaan puhutaan vaan mahdollisuudesta.

Päätetään, että kohtaa ei lähdetä muuttamaan.

Päätetään, että tapaamisessa tuodaan ilmi, Changemakerin halu olla enemmän mukana KUA:n tapahtumissa.

Toimisto ehdottaa, että jaetaan tapaamiseen aiheet, joita kukin esittelee. Sovitaan valmiiksi sopivat aiheet, jotka halutaan tuoda esille tapaamisessa. Päätetään, että jatketaan keskustelua sähköpostitse esille tuotavista aiheista.

6. Kampanjat

a. Pääkampanja/Vihapuhe-kampanja

Päätetään kertoa jäsenistölle, että Vihapuhe-kampanjaa ei vielä kevään aikana tuoda suuremmin esille. Kampanja aloitetaan syksymmällä, mutta suunnittelua on jo aikaisemmin.

b. #430-kampanja

Päätetään tukea periaatelinjausta.

c. 2250-verkosto

Päätetään, että ilmoitetaan ehdokkuudesta aseidenriisunta, kotiuttaminen ja integroituminen takaisin yhteiskuntaan sekä osallistuminen työryhmiin.

7. Koulutus ja vierailut

a. Kevään Changemaker-iltojen vastuuvuorot

Päätetään jatkaa keskustelua sähköpostitse.

8. Tapahtumat

a. Nuorten ilmastoiltapäivä 10.9. Tampereella
Päätetään, osallistutaanko tapahtumaan, ja kuka koordinoi osallistumista.

Päätetään osallistua tapahtumaan ja kysyä myöhemmin kuka pääsee.

b. Kirkko2030 -tulevaisuusseminaari
Ehdotetaan, että osallistutaan ja mikäli tiimistä ei löydy lähtijää, mainostetaan Facebookin vapaaehtoisten ryhmässä.

Päätetään laittaa Facebookiin ilmoitus.

9. Ruotsinkielinen toiminta

a. Toimintasuunnitelman esittely

Päätetään siirtää toimintasuunnitelman esittely seuraavaan kokoukseen.

10. Ilmoitusasiat

a. Instagramin viikkolistat

Lähetetään lista viikoista sekä muut tiedot julkaisuista sähköpostitse. Valmis julkaisu lähetetään Aminille, Annelle tai Oonalle.

b. A-koulutuksiin on hyvin ilmoittautuneita jokaiseen.Tiimin jäsenet mainostavat myös omissa kanavissaan.

c. Sini tekee lyhennettyä työviikkoa, joten tavoitettavuus voi olla osittain hitaampaa.

11. Muut esille tulevat asiat

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 19.20