Tiimin kokous 17.12.2019

Kokouksen muistio pdf-tiedostona (avautuu uuteen ikkunaan)

Tiimin kokous 17.12.2019 kello 16.30, Eteläranta 8, Helsinki

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:46.

2. Kokouksen järjestäytyminen
Puheenjohtajana Julia Manni, sihteerinä Sini Tyvi. Paikalla Elsa Pakkasvirta, Petteri Näreikkö, Anni Valden (kohdasta 4), Jona Sivonen (kohdasta 6), Jonas Biström sekä verkoston jäsen Aris Torres (kohdasta 5).

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista. Jokaisen asiakohdan yhteydessä käydään arviointikeskustelu (mitkä keskeisimpiä asioita, missä onnistuttu, mihin jäi kehittettävää), jota työntekijät voivat hyödyntää myös raportoinnissa.

4. Hallinto ja talous
• Keskeisimpiä uudistuksia: uudistetut palkkiolinjaukset ja teemaryhmäjaon purkaminen. Syksyn jäsenkokouksessa sääntömuutos Globalistin palkkioista herätti keskustelua. Tiimin vastuiden jakaantuminen ja poissaoloista ilmoittaminen on ollut haaste. Työntekijät vaihtuneet vuoden aikana. Työryhmiä: kv-asiat, CM-viikonloppujen suunnittelu, globaalikasvatusmateriaali.

5. Vaikuttamistoiminta & teemat
• Teemaryhmistä siirryttiin teemojen esillä pitämiseen CM-illoissa ja projektiluontoisemmin, esim. Nuoret, rauha ja turvallisuus -ilta toukokuussa, rauhanviikko syyskuussa (molemmat vapaaehtoisvetoisia). CM mukana nuorten rauhanpalkinnon raadissa.
• Pääkampanja: #Ykkösketjuun. Changemaker piti kampanjaa esillä vaalitoreilla ja somekanavissaan. Somessa saatiin vuoden aikana paljon uusia seuraajia, mikä selkeä onnistuminen. Instagramissa CM oli aktiivisin Ykkösketjuun-postaaja, Twitterissä Finnwatchin jälkeen toiseksi aktiivisin. Kehitettävää: läheisempi yhteistyö Finnwatchin kanssa, osallistuminen aktiivisemmin kampanjakokouksiin. Muutenkin sidosryhmätyöskentelyyn voisi vielä panostaa. Tähän toivottiin myös tiimille paremmin preppausta. Todettiin, että sidosryhmätapaamisten kutsut tulevat usein myöhään, mikä hankaloittaa varsinkin kauempaa osallistumista.
• Vaikuttamistoimintaa etenkin KUA:n kanssa ja yhteydenpitoa voisi edelleen myös kehittää. Toivottiin, että CM voisi päästä mukaan paremmin KUA:n kokouksiin ja että kutsuja tulisi suoraan tiimille, ei vain työntekijöiden kautta.
• Changemaker aktiivisesti mukana myös ilmastovaikuttamisessa: Ilmastomarssit keväällä ja syksyllä Helsingissä, lisäksi mukana ilmastotoiminnassa Turussa ja Jyväskylässä. Ilmastovaikuttamisesta saatiin myös mediaosumia. CM mukana Ilmastoveisissä keräämässä vetoomusta, jakoi kampanjaa myös somessa.

6. Koulutus
• ABC-koulutukset: onnistunut konsepti ja innostivat hyvin mukaan uusia toimijoita.
• CM kouluttamassa muita: Haave-verkostossa, EU-konferenssissa, Pisara-leirllä.
• Changemaker-viikonloput onnistuneet. Syksyn viikonlopussa haasteita puhujien kanssa, hyvä varmistaa jatkossa kouluttajat juuri ennen tapahtumaa tervetulotoivotuksella tms.
• Kouluvierailuja tehty vuoden aikana myös joitakin, niissä ei ole ollut selkeää koordinaatiovastuuta ja siinä voisi olla aktiivisempi ote jartkossa. Kouluttaja- ja vierailijakoulutus toteutui elokuussa, sinne kutsuttiin etenkin kevään viikonlopussa kouluttamiseen kiinnostusta ilmaisseita. Nyt kun on kerätty kiinnostuneita vierailijoita, niin resurssia voisi hyödyntää paremmin ja markkinoida vierailujen tekemistä kohdistetusti tietyille alueille.

7. Tapahtumat
• Pisara-leiri: Julia ja Katariina pitivät kaksi eri työpajaa rauhateemasta ja yleisestä vaikuttamisesta, jotka keräsivät hyvin väkeä ja saivat hyvää palautetta.
• CM mukana Mahdollisuuksien toreilla Turussa, Tampereella, Jyväskylässä ja Espoossa, sekä Maailma kylässä-festareilla Helsingissä. Oulussa oltiin Rohkeutta -tapahtumassa.
• Kesäfestareille osallistumista suunniteltiin mutta se ei toteutunut, sillä osallistumista olisi hyvä valmistella jo huomattavasti aiemmin, jos halutaan mukaan isoihin tapahtumiin (esim. Pride tai musiikkifestarit), joissa tavoittaisi enemmän erilaisia nuoria. Tulevana vuonna hyvä kehittää tapahtumaosallistumista ja kartoittaa mahdollisia uusia tapahtumia. Tapahtumia voisi valita aiempaa enemmän sen mukaan, millaisena toimijana CM haluaa näkyä.
• Kasvatuksen työntekijöitä tavoitettiin Educa-messuilla, missä jaettiin materiaalia opettajille, sekä kirkon kasvatuksen päivillä.
• CM 15v. juhlat onnistuneet ja hieno päätös vuodelle. Juhlan aikataulu oli hieman liian tiivis, ja jatkossa on hyvä tämän tapaisiin tilaisuuksiin jättää enemmän väljyyttä ohjelmaan.

8. Paikallisryhmät ja jäsenasiat
• Paikallista toimintaa: Espoo, Jyväskylä, Turku (etenkin kevät), Joensuu (uusi ryhmä aloitti syksyllä, heti mukaan myös valtakunnalliseen toimintaan).
• Jäseniä liittyy verkostoon tällä hetkellä hyvin toiminnan kautta, tapahtumissa jäsenrekrytointi vaatii tosi innostunutta otetta, etenkin kun nuorten kynnys liittyä mihinkään jäseneksi on kasvanut. Tapahtumissa voisi olla enemmän toiminnan mainostamista ja siihen mukaan kutsumista, ei vain suoraan jäsenrekryä. Ehdotettiin, että tapahtumissa voisi olla myös paremmin näkyvillä ja kertoa, millaisia juttuja Changemaker on viime aikoina tehnyt, jotta uusille olisi selkeämpää, mistä verkostossa on kyse.
• Kehitettävää, miten nuorten ilmastoahdistusta ja halua toimia voisi kanavoida paremmin myös paikalliseksi toiminnaksi.

9. Tiedotus
• Edelleen pohdittavaa: miten saada Changemakerin koko potentiaali käyttöön ja näkyvyys paremmaksi? Tähän ratkaisuna esim. selkeä viestintästrategia, miten tavoittaa kohderyhmää. Viestintää voisi myös pilkkoa enemmän ikäryhmälähtöisesti ja kohdentaa eri kanavissa sen mukaan, mitä kohderyhmää kyseisessä kanavassa voi tavoittaa. Ikäryhmäkohdennusta hyvä miettiä myös tapahtumissa ja toimintamuodoissa.
• Somekalenteri hyvä, mutta siitä oltava selkeät vuorot, jotta hoituu rutiinilla koko tiimiltä. Somekalenteria voisi päivittää ja vuoroja jakaa myös säännöllisesti tiimin kokouksissa, jotta ei unohdu.
• Viestinnän yhtenäistäminen olisi hyvä: sovitut fontit ja värit jne. jotta tunnistaa Changemakerin postauksiksi. Tässä Norjan Changemaker hyvä esimerkki. Some ja muu tiedotus kannattaa pitää hieman erillään, some vahvasti tiimillä, nettisivut yms. enemmän toimistolla.

a. YouTube
Keskusteltiin omana kohtanaan myös aiemmin tiimissä pohditusta Changemakerin YouTube-kanavan kehittämisestä. Anni on ilmoittanut olevansa käytettävissä YouTube-vastaavana, joka lähtee kehittämään CM:n YouTube-näkyvyyttä. Anni on ollut aiheesta yhteydessä Aino Faleniuksen kanssa, jonka kanssa voisi tehdä yhteistyötä. Kanavalla voisi olla esim. haastatteluja ja rentoa juttelua kiinnostavista teemoista.

10. Globalisti
• Jatkossa olisi hyvä, jos joku tiimissä kävisi kokouksissa ja pitäisi yhteyttä Globalistin tekijöihin, jotta Globalisti linkittyy paremmin muuhun toimintaan. Päätoimittaja ja toimitussihteeri voisivat vierailla silloin tällöin myös tiimin kokouksissa.

11. Kansainvälinen toiminta
• Changemaker International on ollut lähinnä kuulumistenvaihtoa. Skype-kokoukset säästävät kuluja, mutta yhteistyö tarvitsisi vahvistusta, selkeyttä ja yhteistä tavoitetta.
• ACT Youth CoP: paljon potentiaalia ja toiminta olisi hyvä saada laajemminkin changemakereille tietoon. Tällä hetkelä Youth CoP alimiehitetty ja homma ei toimi kunnolla, kun tekijöitä ei ole riittävästi.
• Kv-toiminta avaa uusia juttuja ja hyvä etenkin niille vapaaehtoisille, jotka jo nähneet CM-toimintaa. KV-toiminta kaipaisi parempaa jatkuvuutta, joka voisi toteutua esim. sillä, että myös koordinaattori osallistuisi Youth CoPin kokouksiin ja olisi vapaaehtoisten tukena enemmän.

12. Sidosryhmät ja yhteistyöhankkeet
• Sidosryhmätyötä tarve kehittää, sillä etenkin vaikuttamistoimintaa voisi tehostaa parempi yhteistyö muiden järjestöjen kanssa

a. Sustainable Tampere-projekti:
Kyseessä on yliopistokurssi, joka avoin kaikille. Kutsuu ihmisiä ja instituutiooita keskutelemaan kestävästä kehityksestä. Tämä voisi olla kiinnostava paikka myös Changemakerille olla mukana ja näkyä. Anni kiinnostunut edustamaan ja mukaan voisi kutsua myös laajemmin vapaaehtoisia etenkin Tampereelta.

b. Biodiversiteetti-työpaja:
Changemaker lupautunut fasilitoimaan ohjelmaosuuden teemalla ”Nuorten osallisuus ja vastuullisuus” Nuorten Pohjoismaiden Neuvoston biodiversiteetti- työpajassa 24.1. Fasilitaattorit on ilmoitettava pikimmiten. Petteri menee, Anni voi olla mahdollisesti varalla. Petteri kysyy toista fasilitaattoria myös uudesta tiimistä.
Tapahtuman osallistujaksi voi hakea kuka tahansa ja NPN on toivonut, että Changemaker voisi levittää viestiä työpajasta omissa kanavissaan.

c. 2250-verkosto
Sinituuli, Petteri ja Essi ainakin mukana verkostossa. Keskusteltiin, onko tarvetta valita, kuka on Changemakerin virallinen edustaja. Todettiin, että uusi tiimi voi päättää edustajasta, jos tarvetta ilmenee Task Forcen toiminnan lähdyttä paremmin käyntiin. 2250-verksotoon on lisäksi tulossa mahdollisesti joitakin työryhmiä, joihin voi ilmoittautua myös. Sinituuli lupasi jatkossakin viestiä, mitä ryhmässä tapahtuu.

13. Ilmoitusasiat
Ei ilmoitusasioita.

14. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.

15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:20.