Changemakers Ei kestä -kampanj pratar om överkonsumtionen

I världen konsumeras hela tiden mer och mer. Om alla världens människor konsumerade som vi finländare gör skulle det behövas över tre stycken jordglobars resurser. I år var Finlands överkonsumtionsdag 31.3. Hela jordens befolknings konsumtion kommer uppskattningsvis att stiga till finländarnas nivå år 2050. Detta scenario måste stoppas – också finländarna måste minska sin konsumtion.

Changemakers Ei kestä -kampanjen fokuserar på överkonsumtionen. Överkonsumtionen har en negativ inverkan på många problem gällande miljön och hela jordens livsvillkor, som till exempel biodiversitetsminskning, kolsänkors minskning, försurning av vattendrag, luftförorening, gruvdrift och erosion. På grund av detta har överkonsumtionen också påverkan globalt på social nivå exempelvis gällande arbetsförhållanden, lön, utbildningsmöjligheter, hälsa, rent vatten, energi, fred, mänskliga rättigheter och jämlikhet.

I Ei kestä! -kampanj fokuserar Changemaker särskilt mycket på kläd- och elektronikindustrin, eftersom dessa ger upphov till många problem relaterade till överkonsumtionen. Kläder produceras nuförtiden väldigt ofta av material av dålig kvalitet medan företagen ständigt försöker öka konsumtionen av elektronikprodukter genom nya uppdateringar. Det vore möjligt att producera kläder som håller längre och elektronik vars användningstid vore längre, dessutom kunde produkterna vara lättare att reparera. En del företag gör sina produkter hållbara och reparerbara, men det finns ingen lag som befogar företagen till detta. Förutom lagstiftning är också den kulturella revolutionen viktig. Vi måste lära oss att använda våra kläder längre och bygga upp en kultur där normen inte är att köpa nytt varje säsong.

Blev du intresserad? För mer info se kampanjsidan!