Ei kestä!

Maailmassa kulutetaan jatkuvasti enemmän. Jos kaikki maailman ihmiset kuluttaisivat kuten suomalaiset, tarvitsisimme yli kolmen maapallon verran luonnonvaroja. Vuosina 2022 ja 2023 Suomen ylikulutuspäivä on 31.3. Arvioidaan, että kaikkien maailman ihmisten keskimääräinen kulutus nousee suomalaisten tasolle vuonna 2050. (linkit aukeavat uuteen välilehteen) Tämä skenaario on pysäytettävä – ja myös suomalaisten on laskettava omaa kulutustaan.

Ylikulutus tarkoittaa, että kulutamme yli maapallon kestokyvyn. Ylikulutukseen vaikuttaa muun muassa tuotetun tavaran heikko laatu. Tavaroita ja tekstiilejä ei enää tehdä kestämään, vaan tarkoituksena on tuottaa mahdollisimman suurta voittoa yrityksille ja sijoittajille. Nykyajan tuotteiden elinkaari on hyvin lyhyt, mikä näkyy esimerkiksi heikkolaatuisissa mutta halvoissa vaatteissa. Elektroniikkatuotteissa voittoa pyritään maksimoimaan tekemällä elektroniikasta vaikeasti korjattavaa tai lopettamalla vanhempien mallien ohjelmistopäivitykset. Kuluttajan on siis toisinaan pakko sopeutua nopeaan tuotantotahtiin. Lisäksi kulttuuriset tekijät, kuten muoti ja jatkuvasti vaihtuvat trendit, lisäävät haluamme kuluttaa ja korvata myös toimivat ja ehjät vaatteet ja tuotteet uusilla.

Ylikulutus kiihdyttää erilaisia ympäristöön ja koko maapallon elinehtoihin liittyviä ongelmia, kuten biodiversiteettikatoa, hiilinielujen vähenemistä, vesistöjen happamoitumista, ilmanlaadun saastumista sekä kaivostoiminnasta ja lannoitteista johtuvaa maaperän vaurioitumista. Tämän vuoksi ylikulutuksella on myös globaaleja sosiaalisia vaikutuksia työoloihin ja tuloihin, koulutuksen mahdollisuuksiin, ruokaturvaan ja terveyteen, puhtaaseen veteen, energiansaantiin, rauhaan ja ihmisoikeuksiin sekä tasa-arvoon.

Kiertotalous on yksi osa ratkaisua ylikulutuksen ongelmiin. Kiertotaloudessa pyritään käyttämään jo olemassa olevat materiaalit useaan kertaan sekä korjaamaan olemassa olevat tuotteet mahdollisimman pitkään. Lisäksi uusien tuotteiden ostamisesta siirrytään yhä enemmän lainaamaan ja vuokraamaan tuotteita ja palveluja. Tämä vaatii myös kulttuurista muutosta, eli meidän ihmisten on opittava ostamaan vähemmän ja valikoidummin uutta. Näin isoja muutoksia ei saada aikaan pelkästään yksittäisten ihmisten kulutuskäyttäytymistä muuttamalla, vaan tarvitaan rakenteellisia ja lainsäädännöllisiä muutoksia. Changemakerin Ei kestä! -kampanja vetoaa päättäjiin 6-kohtaisella vetoomuksella, jolla pyritään edistämään askeleita kohti kiertotaloutta konkreettisilla rakenteellisilla muutoksilla.

Kampanjassamme olemme valinneet vaate- ja elektroniikkateollisuuden kampanjan kärjiksi näiden tuoteryhmien aiheuttamien ylikulutuksellisten ongelmien vuoksi, mutta myös siksi, että monia näihin tuotteisiin liittyviä ongelmia voitaisiin korjata poliittisilla ohjaustoimilla. Tuotteiden käyttöikää tulee pidentää valmistamalla hyödykkeet lähtökohtaisesti kestävämmiksi sekä varmistamalla niiden korjattavuus. Koska tällä hetkellä kestävä tuotanto ja korjattavuus ovat yrityksille vapaaehtoista, tarvitsemme tähän valtion tasolta sääntelyä. Kulutuksen saamiseksi kestävälle tasolle myös kulttuurillamme ja ihmisten kulutustottumuksilla on suuri merkitys. Meidän on opittava käyttämään tavaraa pidempään ja rakentamaan sellaista kulttuuria, jossa emme vaadi itseltämme tai toisiltamme jokaisessa sesongissa uusia vaatteita ja elektroniikkaa, vaan arvostamme jo omistamiamme asioita, ja vaalimme niitä huoltamalla ja korjaamalla mahdollisimman pitkään.

Lue lisää mm. elektroniikka- ja vaateteollisuudesta taustatietoa-sivulta.

Allekirjoita vetoomus ylikulutuksen hidastamiseksi

Ei kestä! -kampanjan vetoomus ylikulutuksen hillitsemiseksi on suunnattu Suomen päättäjille sekä keväällä 2023 valittavalle hallitukselle. Vaadimme Ei kestä! -kampanjalla päättäjiltä toimia kuuden konkreettisen muutoksen kautta.

  1. Ekologisissa talousuudistuksissa on huomioitava niiden sosiaaliset vaikutukset.
  2. Lain säätämiä minimitakuita tulee pidentää, ja yritykset tulee velvoittaa korjaamaan tuote sen korvaamisen sijaan. Tuotteiden verotusta tulee alentaa, mitä pidempi takuu tuotteilla on.
  3. Ympäristölle haitallisista tai huonolaatuisista materiaaleista valmistettujen tuotteiden verotusta tulisi nostaa ja kierrätysmateriaaleista valmistettujen tuotteiden verotusta laskea. Korjaus- ja lainauspalveluiden arvonlisäverotusta on laskettava.
  4. Yritystukien on muututtava kestäviksi, ja fossiilisten polttoaineiden tuista pitää luopua.
  5. Elektroniikkayritykset on velvoitettava tarjoamaan päivityksiä ja varaosia tuotteisiinsa sen sijaan, että ne korvaisivat tuotteen uudella.
  6. Jälleenmyyntiyritysten tulee maksaa tekstiili- ja elintarvikejätteestä (ylituotannosta) ja hävitysprosessia täytyy seurata myös kansainvälisesti.

Allekirjoita vetoomus allaolevalla lomakkeella:

Uutiset

Ei kestä! -kampanja päättyi vetoomusallekirjoitusten toimittamiseen

Changemakerin Ei kestä! -kampanja päättyi toukokuussa vetoomuksen luovuttamiseen. Vetoomus luovutettiin allekirjoituksineen hallitusneuvotteluihin osallistuvien puolueiden puheenjohtajille, sekä ympäristöasioista neuvottelevan pöydän osallistujille, yhdelle kustakin puolueesta. Ylikulutukseen keskittynyt kampanja sisälsi kuuden kohdan vetoomuksen, jolla päättäjiä vaadittiin konkreettisia toimia ylikulutuksen hillitsemiseksi erityisesti kulutustavaroiden käyttöiän pidentämisen kautta. Kaikkiaan kampanjan aikana kerättii 568 vetoomusallekirjoitusta. Ei kestä! -kampanja näkyi suurissa yleisötapahtumissa Vetoomuksen […]

Lue koko uutinen