Ei kestä!

Maailmassa kulutetaan jatkuvasti enemmän. Jos kaikki maailman ihmiset kuluttaisivat kuin suomalaiset, tarvitsisimme yli kolmen maapallon verran luonnonvaroja. Tänä vuonna Suomen ylikulutuspäivä oli 31.3. Arvioidaan, että kaikkien maailman ihmisten keskimääräinen kulutus nousee suomalaisten tasolle vuonna 2050. (linkit aukeavat uuteen välilehteen) Tämä skenaario on pysäytettävä – ja myös suomalaisten on laskettava omaa kulutustaan.

Ylikulutus tarkoittaa, että kulutamme yli maapallon kestokyvyn. Ylikulutukseen vaikuttaa muun muassa se, että tuotettu tavara on heikkolaatuista. Tavaroita ja tekstiilejä ei enää tehdä kestämään, vaan tarkoituksena on tuottaa mahdollisimman suurta voittoa yrityksille ja sijoittajille. Nykyajan tuotteiden elinkaari on hyvin lyhyt. Tämä näkyy esimerkiksi hyvin heikkolaatuisissa mutta halvoissa vaatteissa. Elektroniikkatuotteissa voittoa pyritään tuottamaan esimerkiksi siten, että niistä tehdään vaikeasti korjattavia tai vanhempien mallien ohjelmistopäivitykset lopetetaan. Kuluttajan on siis toisinaan pakko sopeutua nopeaan tuotantotahtiin. Lisäksi kulttuuriset tekijät, kuten muoti ja jatkuvasti vaihtuvat trendit, lisäävät haluamme kuluttaa ja korvata myös toimivat ja ehjät vaatteet ja tuotteet uusilla.

Ylikulutus kiihdyttää erilaisia ympäristöön ja koko maapallon elinehtoihin liittyviä ongelmia, kuten biodiversiteettikatoa, hiilinielujen vähenemistä, vesistöjen happamoitumista, ilmanlaadun saastumista sekä kaivostoiminnasta ja lannoitteista johtuvaa maaperän vaurioitumista. Tämän vuoksi ylikulutuksella on myös globaaleja sosiaalisia vaikutuksia työoloihin ja tuloihin, koulutuksen mahdollisuuksiin, ruokaturvaan ja terveyteen, puhtaaseen veteen, energiansaantiin, rauhaan ja ihmisoikeuksiin sekä tasa-arvoon.

Kiertotalous on yksi ratkaisu ylikulutuksen ongelmiin. Kiertotaloudessa pyritään käyttämään jo olemassa olevat materiaalit useaan kertaan ja korjaamaan olemassa olevat tuotteet mahdollisimman pitkään. Lisäksi uusien tuotteiden ostamisesta siirrytään yhä enemmän lainaamaan ja vuokraamaan tuotteita ja palveluja. Tämä vaatii myös kulttuurista muutosta, eli meidän ihmisten on opittava ostamaan vähemmän ja valikoidummin uutta. Näin isoja muutoksia ei saada aikaan pelkästään yksittäisten ihmisten kulutuskäyttäytymistä muuttamalla, vaan tarvitaan rakenteellisia ja lainsäädännöllisiä muutoksia. Changemakerin Ei kestä! -kampanjan vetoomuksessa pyritään edistämään askeleita kohti kiertotaloutta kuudella rakenteellista muutosta vaativalla kohdalla.

Kampanjassamme olemme valinneet vaate- ja elektroniikkateollisuuden kampanjan kärjiksi, koska ne tuottavat paljon ylikulutukseen liittyviä ongelmia. Esimerkiksi vaatteita valmistetaan nykyään hyvin usein heikkolaatuisista materiaaleista, kun taas elektroniikkatuotteiden kulutusta pyritään kiihdyttämään esimerkiksi jatkuvilla päivityksillä. Tuotteet on mahdollista tehdä lähtökohtaisesti kestävämmiksi, minkä lisäksi niitä on usein mahdollista myös korjata ja monet yritykset tekevätkin niin. Koska kestävä tuotanto ja korjattavuus ovat yrityksille vapaaehtoista, tarvitsemme tähän valtion tasolta sääntelyä. Tämän lisäksi paljon vaikutusta on myös ihmisten kulutustottumuksilla. Meidän on opittava käyttämään tavaraa pidempään ja rakentamaan sellaista kulttuuria, jossa emme vaadi itseltämme tai toisiltamme jokaisessa sesongissa uusia vaatteita ja elektroniikkaa.

Lue lisää mm. elektroniikka- ja vaateteollisuudesta taustatietoa-sivulta.

Allekirjoita vetoomus ylikulutuksen hidastamiseksi

Ei kestä! -kampanjan vetoomus ylikulutuksen hillitsemiseksi on suunnattu Suomen päättäjille sekä keväällä 2023 valittavalle hallitukselle. Vaadimme Ei kestä! -kampanjalla päättäjiltä toimia kuuden konkreettisen muutoksen kautta.

  1. Ekologisissa talousuudistuksissa on huomioitava niiden sosiaaliset vaikutukset.
  2. Lain säätämiä minimitakuita tulee pidentää, ja yritykset tulee velvoittaa korjaamaan tuote sen korvaamisen sijaan. Tuotteiden verotusta tulee alentaa, mitä pidempi takuu tuotteilla on.
  3. Ympäristölle haitallisista tai huonolaatuisista materiaaleista valmistettujen tuotteiden verotusta tulisi nostaa, kierrätysmateriaaleista valmistettujen tuotteiden verotusta laskea. Korjaus- ja lainauspalveluiden alv laskettava 11 prosenttiin.
  4. Yritystukien on muututtava kestäviksi, ja fossiilisten polttoaineiden tuista pitää luopua.
  5. Elektroniikkayritykset on velvoitettava tarjoamaan päivityksiä ja varaosia tuotteisiinsa sen sijaan, että ne korvaisivat tuotteen uudella.
  6. Jälleenmyyntiyritysten tulee maksaa tekstiili- ja elintarvikejätteestä (ylituotannosta) ja hävitysprosessia täytyy seurata myös kansainvälisesti.

Allekirjoita vetoomus allaolevalla lomakkeella:

Allekirjoita vetoomus ylikulutuksen hillitsemiseksi

Vaadin, että Suomen päättäjät tekevät lainsäädännöllisiä ja rakenteellisia muutoksia ylikulutuksen hillitsemiseksi.

Uutiset

Changemakerin piste Kajo-suurleirillä sekä ohikulkijoita.

Ei kestä! -kampanja on ollut näkyvästi esillä kesän tapahtumissa

Ei kestä! -kampanja on kesällä näkynyt sekä Joensuun herättäjäjuhlilla, että Suomen partion Kajo-suurleirillä. Allekirjoitusten keräämisen lisäksi ohikulkijoille on tarjottu aineettomia lahjoja sekä opastusta jonglööraamisesta.

Lue koko uutinen