Över 2500 medborgare vädjar till ministern – hållbart fiske på utvecklingsländers vatten

Kadonneet eväät -kampanjan päätöstempaus.

Europeiska Unionen håller på och överfiskar i utvecklingsländers vatten. Changemaker nätverket vid Kyrkans Utlandshjälp drev en kampanj för hållbar fiskepolitik i EU. Kadonneet eväät (Försvunnen fisk) kampanjen krävde, att EU innefattar fångstkvoter i tvåpartsavtalen med U-länder.

Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen tog emot kampanjens namninsamling den 16.12, med hela 2586 underskrifter. Minister Tiilikainen sade sig förstå behovet av hållbart fiske. Fångstkvoterna sade han att måste få en noggrannare politisk genomgång i framtiden.

Överfiske är ett seriöst hot mot världens hav. Ohållbart fiske hotar matsäkerhet och kustområdenas utkomst, speciellt i U-länder. EU fiskar i U-länders vatten med hjälp av tvåpartsavtal.

”Nuvarande avtalen har brister, t.ex. EU skepp som fiskar på väst-Afrikas kust har inte bindande fångstkvoter”, konstaterar Changemakers ordförande Ronja Karkinen.

Kampanjen har synts på flera evenemang på olika håll i landet, från Helsingfors till Uleåborg under 2016. Ungdomsnätverket Changemakers frivilliga är i huvudrollen i planeringen och genomförandet av kampanjen. De har ordnat både lokala händelser och större evenemang. Kampanjen avslutas i.o.m överräckandet av namninsamlingen till ministern.