Bakgrundsfakta

Changemaker fokuserar i sin kampanj på textil- och elektronikindustrin, eftersom just de industrierna är extremt problematiska.

Utsläppen som textilindustrin ger upphov till är större än utsläppen inom sjö- och flygtrafiken. Anledningen till de stora utsläppen är dels de ständigt växlande trenderna som ger ett behov till att köpa nytt och dels på att kläderna ofta är av dålig kvalitet och därför inte håller. I Finland kastas det bort ca 70 miljoner kilo textilavfall varje år (källa: Eetti). Istället för snabbmode har vi nu ultrasnabbmode, där nya kollektioner produceras nästan varje månad. Att beställa kläder från utlandet blir bara billigare och snabbare. Modet är i vår kultur ett viktigt sätt att uttrycka sin identitet, men de snabba trendbytena är ohållbara och påfrestande för miljön.

Forskningar har visat att ett av de bästa sätten att påverka textilindustrins utsläpp är att förlänga klädernas livslängd. Changemaker kräver strukturella förändringar som skulle leda till detta. Changemaker kräver att beskattningen skulle höjas på produkter tillverkade av för miljön skadliga material eller av material av dålig kvalitet. Däremot borde beskattningen av produkter tillverkade av återvunnet material sänkas. Reparationstjänsters moms borde sänkas till 11 procent.

Ett nyare fenomen är den korta användningstiden inom elektronikindustrin. På samma sätt som inom textilindustrin har också elektroniken gått in i samma slit och släng -kultur på grund av de växlande trenderna och att det inte finns uppdateringar till äldre versioner. På grund av detta gör inte producenterna sina produkter hållbara, utan antar att de ändå bara används ett par år. Till exempel appuppdateringar är ofta tillgängliga endast för nyare telefonmodeller.

Textil- och elektronikavfallet är ett mycket allvarligt problem. Kläder har förts till Afrika så länge att de har blivit ett problem. I motsats till vad folk ofta tror tas inte kläderna emot med glädje. Elektronikavfall är i allmänhet farligt och dess hantering tas inte hand om på ett tillräckligt ansvarsfullt sätt. Till och med olika återvinningsprocesser kan vara problematiska, då elektronikavfallet ofta hamnar i den globala södern där också barn måste samla avfallets dyrbara och farliga delar.

Forskningar har visat att konsumerande inte bringar lycka. Trots det är vi vana att shoppa och surfa i nätbutiker på grund av dopaminet det ger oss. Istället för att tillbringa fritiden med att köpa nya kläder och elektronik kan vi njuta av livet och de saker vi redan har.