Kadonneet eväät

Kadonneet eväät -kampanjointia Maailma kylässä -festivaaleilla.

Changemakerin vuoden 2016 Kadonneet eväät -kampanjan tavoitteena oli liikakalastuksen lopettaminen. Kampanjan keskeisin vaatimus oli, että Suomen on puututtava liikakalastukseen vaatimalla Euroopan unionia kirjaamaan kahdenvälisiin kalastussopimuksiinsa sitovat enimmäispyyntimäärät. Changemaker halusi lisätä kampanjallaan myös suomalaisten tietoa liikakalastuksesta ja kannusti jäseniään ja paikallisryhmiään kampanjoimaan lähialueellaan myös vaatimalla kauppoja myymään sertifioitua ja paikallisesti tuotettua kalaa.

Kampanjan tärkein vaikuttamiskeino oli nimien kerääminen vetoomukseen kestävämmän kalastuksen puolesta. Vetoomusta kerättiin perinteisten nimilistojen sijaan maalaamalla värikkäitä kaloja sinisille lakanoille, joiden yhteyteen kukin osallistuja myös kirjoitti nimensä. Painaminen onnistui helposti kampanjaa varten tehdyillä sabluunoilla, joista oli valittavana kolme erilaista kalaa. Vetoomukseen kerättiin vuoden aikana allekirjoituksia lukuisista eri valtakunnallisista ja paikallisista tapahtumista.

vapaaehtoiset esittelevät kampanjavetoomusta

Tapahtumissa kerättyjen lakanoiden lisäksi kampanjavetoomus oli mahdollista allekirjoittaa Changemakerin nettisivuilla, minne oli rakennettu kampanjalle oma alasivusto, www.kadonneetevaat.fi. Sivustolta löytyi lisätietoa liikakalastuksesta, kampanjamateriaalit, ajankohtaiset uutiset sekä tietoa osallistumismahdollisuuksista.

Osana kampanjaa Changemaker järjesti myös vierailun maa- ja metsätalousministeriöön sekä kaksi keskustelutilaisuutta. Ministeriössä Changemakerin ympäristöryhmän edustajat tapasivat elinkeinokalatalousyksikön päällikön Risto Lampisen, jonka kanssa keskusteltiin muun muassa ministeriön näkemyksestä liikakalastukseen, EU:n kalastuspolitiikasta sekä Suomen vaikutusmahdollisuuksista. Paneelikeskustelut olivat Helsingissä 12.5. ja Jyväskylässä 31.10.

Kadonneet eväät -kampanja päättyi 16.12. jolloin kampanjavetoomus luovutettiin maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle. Tilaisuutta varten kampanjan aikana kerätyt, sinisille lakanoille maalatut kalat, levitettiin Helsingin tuomiokirkon portaille, missä ne muodostivat valtavan vapaana uivien kalojen meren. Vetoomuksen allekirjoitti yhteensä 2586 henkilöä, mikä ylitti kampanjalle asetun tavoitteen lähes sadalla. Kampanjavetoomus lähetettiin tiedoksi myös EU:n kalatalousasioista vastaavalle komissaarille Karmenu Vellalle.

Ronja Karkinen ja Kimmo Tiilikainen

EU:n liikakalastukseen puuttuvan Kadonneet eväät- kampanjan vetoomus luovutettiin ministeri Kimmo Tiilikaiselle. Allekirjoituksina oli nimien lisäksi maalatut kalat. Vetoomuksen luovutti Changemakerin puheenjohtaja Ronja Karkinen.

Lue lisää kampanjasta täältä.

Changemakerin vuoden 2016 toisen Globalisti-lehden teemana oli myös liikakalastus. Lehden voit lukea täältä.