Koti kunnasta / Pakkomatkat

Vuonna 2017 Changemaker kampanjoi turvapaikanhakijoiden oikeuksien ja paremman kohtelun puolesta. Alkuvuodesta kampanja keskittyi käynnissä olleisiin kuntavaaleihin ja niiden ehdokkaisiin. Koti kunnasta -kampanjan tavoitteena oli, että jokaiselle oleskeluluvan saaneelle turvapaikanhakijalle ja kiintiöpakolaiselle löytyy kuntapaikka. Kuntapaikalla tarkoitetaan sitä, että kunta tarjoaa sellaista tarvitsevalle henkilölle paikan missä asua, ja että henkilö saa tulkkauspalveluita sekä muita kuntapaikkaan liittyviä erityispalveluita. Kuntapaikkojen tarjoaminen on kunnille vapaaehtoista, mutta mielestämme tärkeä osa globaalin vastuun kantamista.

Kampanjan tavoitteena oli erityisesti kuntavaalien alla herätellä ehdokkaita puhumaan turvapaikanhakijoiden oikeuksista ja vaalien jälkeen saada vasta valitut valtuutetut ajamaan omiin kuntiinsa, erityisesti keskisuuriin kuntiin kuntapaikkoja, jotta niitä riittäisi kaikille. Kampanjan yhteydessä myös kuntien asukkaita rohkaistiin haastamaan valtuutettujaan ajamaan kuntapaikkojen lisäämistä. Kampanja alkoi helmikuussa pidetyllä koulutuksella. Lisäksi Jyväskylän paikallisryhmä järjesti huhtikuussa kampanjatempauksen sekä kirjoitti aiheesta mielipidekirjoituksen, joka julkaistiin Keskisuomalaisessa.

Changemakerin vapaaehtoiset ja Paula Risikko

Kuva: Sisäministeriö

Kuntavaalien jälkeen turvapaikanhakijoiden pakkopalautukset Irakiin ja Afganistaniin sekä niiden oikeudellinen ja eettinen kyseenalaisuus alkoivat toden teolla huolestuttaa verkoston vapaaehtoisia, minkä takia Changemaker päätti muuttaa kampanjan painopisteen kuntapaikkojen lisäämisestä pakkopalautusten vastustamiseen. Toukokuussa alkaneen Pakkomatkat-kampanjan kärkitavoitteena oli kerätä nimiä vetoomukseen, jossa vaadittiin Suomen hallitusta lopettamaan pakkopalautukset Irakiin ja Afganistaniin ja tarjoamaan kansainvälistä suojelua näiltä alueilta tulleille turvapaikanhakijoille.

Pakkomatkat-kampanja ja vetoomus olivat esillä valtakunnallisesti Kirkkopäivillä, Maailma kylässä -tapahtumassa ja SuomiAreenassa. Paikallisia tempauksia järjestettiin Jyväskylässä ja Forssassa. Lisäksi allekirjoituksia kerättiin sähköisen nettivetoomuksen avulla. Vetoomus, jonka lopulta allekirjoitti yhteensä 1985 ihmistä, luovutettiin 4. lokakuuta sisäministeri Paula Risikolle.

Lue lisää kampanjoista.

Myös Globalistin numero 1/2017 teemana oli pakolaisuus.