Changemaker tapasi eduskuntapuolueita keskustellakseen ylikulutuksesta

Vihreiden puoluetapaamiseen osallistuivat vihreiden puoluesihteeri Veli Liikanen sekä vihreiden nuorten pääsihteeri Pieta Salonen

Changemaker on vieraillut viime viikkoina ahkerasti eduskuntapuolueiden puoluetoimistoilla ja tavannut niin keskustan, vihreiden, vasemmistoliiton kuin kokoomuksenkin puolueväkeä. Tapaamisissa Changemakerin puheenjohtaja Pirjo Mäkelä, vaikuttamistoiminnan vastaava Mirka Utukka sekä Changemaker-koordinaattori Matias Uusisilta ovat keskustelleet puolueaktiivien kanssa ylikulutuksesta ja poliittisista ohjauskeinoista kulutuksen hillitsemiseksi.

Puolueissa oli selvää kiinnostusta kampanjaamme kohtaan ja useat puolueet ottivat meidät mielellään vastaan vaalikiireistä huolimatta. Tapaamisissa keskustelimme muun muassa kulutustuotteiden käyttöiän pidentämisestä sekä lainaus- ja korjauspalveluiden saatavuudesta ja hinnoista. Joissain keskusteluissa nousi esiin tarve koko EU:ta koskevalle lainsäädännölle, jolla valmistajia velvoitettaisiin tekemään kulutustuotteet jo lähtökohtaisesti kestävämmiksi ja korjattavaksi.


Kokoomuksen tapaamiseen osallistuivat kokoomuksen puoluesihteeri Kristiina Kokko sekä yhteyspäällikkö Elina Laavi. Tapaamisen jälkeen tervehtimään tuli myös puolueen puheenjohtaja Petteri Orpo.

Korjauspalveluiden arvonlisäveron laskeminen nähtiin useassa puolueessa hyvänä keinona vaikuttaa tavaroiden käyttöiän nostamiseen sekä kotimaisen yrittäjyyden tukemiseen. Vasemmistoliitolla korjauspalveluiden arvonlisäveron laskeminen löytyy vaaliohjelmasta ja vihreät suhtautuvat aloitteeseen positiivisesti. Toisaalta näissä eduskuntavaaleissa paine julkisen talouden tasapainottamiseen on kova, minkä vuoksi keskustan ja kokoomuksen puolueväki suhtautuivat aloitteeseen kriittisemmin vaikkakin keskustanuoret olisivat Eemeli Vallin mukaan valmiita kannattamaan tämänkaltiaisia toimia.

Keskusteluissa nousi esiin myös EU-tason sääntely, joka koettiin useissa tapaamisissa tehokkaana tapana vaikuttaa isompien markkinoiden kautta myös tuotteita tuottavien yritysten haluun tehdä tuotteistana pitkäikäisempiä. EU:n Right to Repair -aloite nostettiin Changemakerin puolelta esimerkkinä tällaisesta onnistuneesta EU-tason vaikuttamisesta tuotteiden korjattavuuteen ja käyttöikään.

Keskustan puoluetapaamiseen osallistuivat keskustan poliittinen asiantuntija Ilkka Miettinen sekä keskustanuorten varapuheenjohtaja Eemeli Valli.

Nostimme muutamissa tapaamisissa esiin myös Ranskassa vuodesta 2019 käytössä olleen korjattavuusindeksin. Kyseessä on Suomessakin käytössä olevien energiatehokkuusluokitusten kaltainen järjestelmä, joka vaatii jälleenmyyjiä merkitsemään myymäänsä pienelekteroniikkaan merkinnän, joka kertoo kuinka helposti laite on korjattavissa. Viisikohtainen asteikko arvioi mm. varaosion saatavuutta ja hintaa sekä puhelinten ja tietokoneiden kohdalla myös ohjelmistopäivitysten jatkuvuutta.

Kaiken kaikkiaan tapaamisista jäi sellainen tunne, että Suomessa poliittisilla puolueilla on halua tehdä työtä käyttämiemme tuotteiden käyttöiän pidentämiseksi ja suomalaisten ylikulutuksen hillitsemiseksi, vaikkakin näkemyseroja konkreettisten toimien sisällöstä on puoluespektrillä laajasti.

Vasemmistoliiton puoluetapaamiseen osallistuivat vasemmistoliiton poliittinen asiantuntija Henrik Jaakkola sekä vasemmistoliiton eduskuntaryhmän ympäristöpoliittinen asiantuntija Laura Kolehmainen