Changemakerin pakolaisuuteen keskittyvä someviikko vaatii parempaa keskustelua pakolaisuudesta

Changemaker aloitti tällä viikolla somekampanjan, ottaakseen kantaa ajankohtaiseen keskusteluun pakolaisuudesta ja turvapaikanhakijoista.

”Turvapaikanhakijoita ja itärajan tilannetta on käsitelty mediassa erittäin yksipuolisesti.” Toteaa Changemakerin puheenjohtaja Pirjo Mäkelä. ”Keskustelu suojaa hakevista ihmisistä on typistetty kansallisen turvallisuuden kysymykseksi ilman kontekstia pakolaisuudesta globaalina ilmiönä. On huolestuttavaa, että apulaisoikeuskansleri on joutunut huomauttamaan hallitukselle, että heidän esityksessään itärajan sulkemiseksi termejä turvapaikanhakija, siirtolainen ja laiton maahanmuutto on käytetty sekaisin.”

Mäkelän mukaan verkoston vapaaehtoiset kokivat tarpeellisena käydä läpi kansainväliseen suojeluun ja siirtolaisuuteen liittyvää terminologiaa keskustelun terävöittämiseksi. ”Someviikon aikana otamme kantaa myös itärajan sulkemisen vaikutuksiin turvapaikan hakemiseen sekä nostamme esille pakolaisuuteen liittyviä keskeisiä globaaleja näkökulmia. Changemaker-verkostona haluamme ottaa kantaa, että turvapaikan hakemisessa on ennen kaikkea kyse perustavanlaatuisista ihmisoikeuksista ja kansainvälisen suojelun periaatteista.”

Changemakerin viikon mittaisessa somekampanjassa avataan turvapaikanhakuun ja kansainväliseen suojeluun liittyviä keskeisiä termejä, sekä nostetaan esiin huomioita mediassa käytävästä keskustelusta.

Somekampanja löytyy Changemakerin Instagramista ja Facebookista.

Changemakerin Instagram. (Linkki aukeaa uuteen välilehteen)

Changemakerin Facebook. (Linkki aukeaa uuteen välilehteen)