Changemaker aloitti Ei kestä! -kampanjan Maailma Kylässä -festivaaleilla.

Ylikulutus edistää ilmastonmuutosta ja luontokatoa, joiden seurauksista kärsivät ensisijaisesti globaalin etelän ihmiset. Ylikulutus nähdään usein ongelmana, jonka yksilöt voivat ratkaista muuttamalla kulutuskäyttäytymistään, mutta Changemaker haluaa nostaa esiin ylikulutuksen rakenteellisena ongelmana.

Maailma kylässä -festivaaleilla toukokuun lopussa 2022 aloitettu ylikulutuksen vastainen Ei kestä! -kampanja vaatii päättäjiltä toimia, joilla voitaisiin puuttua ylikulutukseen ja ohjata suomalaisten arkea kohti kestävämpää elämäntapaa. Kampanjan tavoitteena on edistää rakenteellista muutosta, jonka kautta ylikulutukseen voidaan vaikuttaa paljon laajemmin kuin vaikuttamalla yksilöiden kulutuskäyttäytymiseen.

“On vaikeaa muuttaa omaa kulutuskäyttäytymistään, jos tuotteet ovat lähtökohtaisesti huonolaatuisia tai kestävistä tuotteista joutuu maksamaan korkean hinnan. Siksi katseet tulisi kohdistaa tuotantoketjun alkupäähän, jossa ongelmat syntyvät”, toteaa Changemakerin tiimin kampanjavastaava Sini Al-Fraidawi.

Ylikulutukseen vaikuttaa muun muassa se, että monet tuotteet ovat heikkolaatuisia. Ongelma on mahdollisimman suuriin voittoihin pyrkivässä tuotannossa, jossa suurta osaa tavaroista ei enää tehdä kestämään vuosia tai vuosikymmeniä ja tuote on helpompi ja halvempi vaihtaa uuteen kuin korjata. Ilmiö näkyy esimerkiksi hyvin halvoissa mutta heikkolaatuisissa vaatteissa.

Elektroniikkatuotteissa voittoa pyritään tuottamaan esimerkiksi siten, että niistä tehdään vaikeasti korjattavia tai lopettamalla vanhempien mallien ohjelmistopäivitykset. Kuluttajan on siis pakko sopeutua nopeaan tuotantotahtiin. Lisäksi kulttuuriset tekijät, kuten muoti ja jatkuvasti vaihtuvat trendit lisäävät haluamme kuluttaa yhä nopeammin.

 

Changemakerin teltalla vapaaehtoinen kertoo ohikulkijalle kampanjasta.

Maailma kylässä -festivaaleille ohikulkijoilla oli mahdollisuus pyöräyttää Changemakerin teltalla onnenpyörästä aineettomia lahjoja, joita he voivat antaa läheisilleen tavaran sijaan.

Kampanjastartissa Maailma kylässä -festivaaleilla Changemaker jakoi ihmisille ideoita aineettomista lahjoista, joita he voivat antaa läheisilleen tavaran sijaan. Pisteellä kävi tiuhaan väkeä pyörittämässä onnenpyörää, josta lahjoja sai, sekä kuulemassa ylikulutuksesta. Vaikka festariväelle jaettiinkin aineettomia lahjoja, heitä muistutettiin myös siitä, että kyseessä on ennen kaikkea rakenteellinen ongelma, jota ei saada ratkaistua ilman rakenteellisia muutoksia.

Ei kestä -kampanjallaan Changemaker haluaakin nostaa ylikulutuksen esiin nimenomaan rakenteellisena ongelmana ja vaatii siksi ensisijaisesti päättäjiltä toimia. Changemakerin vaatimuksiin sisältyvät muun muassa lain säätämien minimitakuiden pidentämiseksi, haitallisista tai huonolaatuisista materiaaleista valmistettujen tuotteiden verotuksen nostaminen ja korjauspalveluiden verotuksen laskeminen, yritystukien muuttaminen kestäviksi ja fossiilisten polttoaineiden tuista luopuminen.

Näiden rakenteellisten muutosten lisäksi Changemaker haluaa edistää kulttuurista muutosta ja nostaa esiin elämäntapaa, jossa tyydytystä ei jatkuvasti haeta kuluttamisen kautta. Kestämätön tavaran ja talouskasvun tavoittelu ei edistä ihmisten onnellisuutta ja on lisäksi tuhoisaa ympäristölle ja yhteiselle maapallollemme.

Lisätietoa kampanjasta ja kampanjan vaatimuksista voit lukea kampanjan etusivulta.