Changemaker keskusteli ministeriön kanssa liikakalastuksesta

Jaro ja Patrick maa- ja metsätalousministeriössä

Changemakerin ympäristöryhmä tapasi Maa- ja metsätalousministeriön elinkeinokalatalousyksikön päällikön Risto Lampisen torstaina 25.2.2016. Tapaaminen liittyi tämän vuoden valmisteilla olevaan valtakunnalliseen kampanjaan liikakalastuksesta, jonka keskiössä ovat erityisesti EU:n tekemät kahdenväliset kalastussopimukset kehittyvien maiden kanssa.

Tapaamisessa keskusteltiin Euroopan unionin yhteisestä kalastuspolitiikasta, kestävän kalastuksen periaatteista sekä Suomen näkyvyydestä ja vaikuttamismahdollisuuksista Unionissa. Suomi on aktiivisesti tuonut esille omia periaatteitaan, joissa kestävä kalastus on keskeisessä osassa, ja onkin saanut monella osa-alueella äänensä hyvin kuuluviin EU:n yhteistä politiikkaa laadittaessa. Tapaaminen sujui mukavassa hengessä ja tarjosi ympäristöryhmälle hyvää taustatietoa kampanjaa varten.

Ministeriö jakoi Changemakerin huolen liikakalastuksen ongelmista ja totesi, että EU on puuttunut aktiivisesti ongelmaan. Lampisen mukaan yhteinen lainsäädäntö ja säännöstely ovat välttämättömiä, joskin niissä on otettava huomioon myös alueelliset erot ja vaihtelut.

Changemakeriä tapaamisessa edustivat tiimin kampanjavastaava Jaro Karkinen, jäsenvastaava Patrick Ahlstrand sekä koordinaattori Sini Tyvi.