Ilmasto

Välittääkö Suomi?

Maapallon keskilämpötila on jo noussut 1,1 asteella (IPCC:n kuudennen arviointiraportin mukaan). Jos lämpötila nousee edelleen 1,5 asteeseen, olisi sillä luonnolle hyvin tuhoisia seurauksia.Lajit eivät ehtisi sopeutua muuttuviin elinolosuhteisiinsa ja sään ääri-ilmiöt turmelisivat luontoa entistäkin enemmän. Arktisilla alueilla lämpeneminen voi olla jopa lähes nelinkertaisesti maapallon keskiarvoa nopeampaa.

Jotta Suomi pysyisi osaltaan Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 päästökiintiön rajojen sisäpuolella, pitäisi maamme olla vuoteen 2025 mennessä hiilineutraali. Tämän tavoitteen saavuttaminen käy kuitenkin päivä päivältä vaikeammaksi.

Monet vauraat teollisuusmaat ovat päässeet asemaansa hyödyntämällä halpoja fossiilisia polttoaineita, joka on aiheuttanut ilmastonmuutosta. Siksi näiden maiden, Suomenkin, tulisi vähentää päästöjään reilusti enemmän kuin henkeä kohti huomattavasti vähemmän saastuttavien köyhempien maiden. Myös Suomen sisäisen ilmastopolitiikan pitäisi olla oikeudenmukaista, sillä turpeenpolton ja fossiilisten polttoaineiden tullessa tiensä päähän moni ammatti, kenties jopa elinkeino, häviää. Tällöin tarvitaan yhteiskunnan tukea ihmisten uudelleenkouluttamiseksi ja uusien toimintaedellytysten turvaamiseksi.

Ilmastoteemat ovat olleet Changemakerin vaikuttamisen keskiössä aivan verkoston alkuajoista asti. Jo vuonna 2008 Changemaker ampanjoi ilmastoteemasta osana Polttava kysymys -kampanjaa. Kampanjan tavoitteena on saada Suomeen ilmastolaki, joka takaisi pitkäjänteisen päästöjen laskemisen. Vuonna 2016 verkosto kampanjoi liikakalastusta vastaan Kadonneet eväät -kampanjalla.

Tuorein ilmastoteemaan liittyvä kampanja oli vuonna 2022 toteutettu Ei kestä! -ylikulutuskampanja. Kampanjassa valittiin vaate- ja elektroniikkateollisuus kampanjan kärjiksi näiden tuoteryhmien aiheuttamien ylikulutuksellisten ongelmien vuoksi, mutta myös siksi, että monia näihin tuotteisiin liittyviä ongelmia voitaisiin korjata poliittisilla ohjaustoimilla. Kampanja keskittyi erityisesti tuotteiden käyttöikää pidentävien politiikkatoimien edistämiseen.

Lähteet: wwf.fi, elokapina.fi