Kehitysyhteistyön rahoitus

Välittääkö Suomi?

Hallitus on päättänyt leikata kehitysyhteistyöstä viidenkymmenen miljoonan euron arvosta ja aikaistanut aiemmin sovittuja leikkauksia. Näin ollen kehitysyhteistyön rahallinen taso tulee olemaan n. 40% kymmenen vuoden takaisesta Tämän suuruusluokan leikkaukset vaikeuttavat miljoonien ihmisten elämää Kehitysyhteistyöllä on tärkeä osa yhteiskunnallisen vakauden ja inhimillisen turvallisuuden edistämisessä 0,7 prosentin tavoitteella tarkoitetaan kansainvälistä tavoitetta jonka päämääränä on ohjata bruttokansantulosta 0,7 prosenttia kehitysyhteistyöhön. Jo Sipilän hallituksen ohjelmassa on sitouduttu tähän tavoitteeseen. Naapurimaistamme Tanska, Ruotsi ja Norja ovat jo saavuttaneet 0,7 prosentin tavoitteen. Suomi jää kehitysyhteistyön leikkausten vuoksi tästä auttamattoman kauas.

Changemaker on kampanjoinut kehitysyhteistyön rahoituksesta useasti ja itse asiassa Changemakerin ensimmäinen kampanja keskittyi juuri tähän teemaan. Kahden euron kampanja toteutettiin maaliskuussa 2005. Tuolloin verkoston aktiivijäsenet pystyttivät telttaleirin viikoksi keskelle talvista Helsingin keskustaa. Kahden euron päiväbudjetilla eläen aktiivit toivat näkyväksi globaalissa etelässä elävien yli kolmen miljardin ihmisen todellisuuden. Viesti oli, että Suomi on määrärahoissa reilusti muita EU-maita jäljessä.

Telttakampanja sai jatkoa jo seuraavana vuonna Changemakerin aktiivien pystytettyä teltan budjettiriihen 2006 ajaksi Hakaniemen torille Helsinkiin. Seuraavan kerran teema nousi uudestaan ajankohtaiseksi vuonna 2020, jolloin koronapandemia synnytti Suomen hallitukselle paineen leikata yhteisistä varoista ja kehitysyhteistyöjärjestöt heräsivät huoleen, että syksyn budjettiriihessä leikkauskohteena saattaisi olla Suomen kehitysyhteistyön määrärahat. Vastatakseen tähän huoleen Changemaker aloitti Kehyä, kiitos! -kampanjan.

Changemakerin näkökulmasta koronakriisin myötä kehitysyhteistyön ja globaalin vastuun merkitys nousi merkittävämmäksi kuin koskaan. Maailmanlaajuisen pandemian aiheuttamat talousjännitteet ajoivat jo ennestään hauraat maat entistä pahempaan ahdinkoon. Changemaker vaati Suomea huomioimaan kehitysyhteistyön erityisen tarpeen juuri tässä tilanteessa ja pyytää siksi kauniisti Kehyä, kiitos!

Näiden kampanjoiden lisäksi Changemaker on nostanut kehitysyhteistyön rahoituksen useasti esiin budjettiriihien aikana sekä osallistunut kehitysyhteistyön rahoitusta puolustavaan kampanjointiin yhdessä muiden järjestöjen kanssa.