Changemaker aloittaa Kehyä kiitos! -kampanjan

Kehyä, kiitos! -kampanjan logo. Logossa on maapallo, josta lähtee puhekupla Kehyä, kiitos! -tekstillä.

Tämän vuoden pääkampanjassa Changemaker haluaa puhua kehitysyhteistyön, eli tuttavallisemmin kehyn, puolesta. Kampanjassa halutaan nostaa nuorten näkemyksiä kehitysyhteistyöstä, sekä vaatia Suomea panostamaan kehitysyhteistyöhön myös tulevaisuudessa.

”Kampanjan ideana on, että nuoret kertovat mitä kaikkea kehitysyhteistyö heille merkitsee. Tällä pyrimme nostamaan esiin niitä moninaisia merkityksiä, joita suomalaiset nuoret kehitysyhteistyön liittävät. Toivomme tämän osaltaan laajentavan ihmisten kehitysyhteistyöhön liittämiä mielikuvia ja nostavan kehitysyhteistyön arvostuksen sille kuuluvalle tasolle.” kertoo puheenjohtaja Petteri Näreikkö blogissaan.

Kehitysyhteistyön merkityksen nostamisen lisäksi Changemaker haluaa kehottaa Suomen päättäjiä panostamaan suomalaiseen kehitysyhteistyöhön juuri nyt, kun sitä kipeimmin tarvitaan.

”Käytännössä kampanjamme haluaa kirittää suomalaisia päättäjiä nostamaan kehitysyhteistyöhön suuntaamamme rahoituksen kansainvälisiä sitoumuksiamme vastaavalle tasolle. Tällä hetkellä tilanne on se, että tuo rahoitus on juhlapuheista huolimatta junnannut jo vuosia tavoitteita jäljessä. Usein tätä perustellaan sillä, että käytössämme olevat varat eivät riitä edes suomalaisille itselleen. Suomi kuitenkin kuuluu kansainvälisesti rikkaimpien maiden joukkoon ja suomalaisten tulisikin kysyä itseltään, kuinka yhteiskuntaamme halutaan kehittää.” Näreikkö jatkaa.

Kampanjavetoomuksen pystyt allekirjoittamaan täällä.