Kehyä, kiitos!

Koronakriisin myötä kehitysyhteistyön ja globaalin vastuun merkitys on noussut merkittävämmäksi kuin koskaan. Maailmanlaajuisen pandemian aiheuttamat talousjännitteet ovat ajaneet jo ennestään hauraat maat entistä pahempaan ahdinkoon. Changemaker vaatii Suomea huomioimaan kehitysyhteistyön erityisen tarpeen juuri tässä tilanteessa ja pyytää siksi kauniisti Kehyä, kiitos!

Kehitysyhteistyöhon panostaminen on erityisen tärkeää juuri nyt, sillä köyhyys on koronakriisin myötä nousussa ensimmäistä kertaa 30 vuoteen. YK:n yliopiston kehitystaloustieteen tutkimuslaitoksen mukaan koronakriisi voi sysätä jopa 500 miljoonaa ihmistä köyhyysrajan alapuolelle. Suomi on ulkopolitiikassaan profiloitunut valtiona, joka on aktiivisesti mukana globaalien ongelmien ratkaisuissa ja haluamme että Suomi pitää tästä linjastaan kiinni. Emme myöskään halua, että maailman muut kriisit jäävät koronakriisin saaman mediahuomion alle. Nälänhätä, sodat ja köyhyys ovat ongelmia, joihin Suomella on edelleen mahdollisuus puuttua laadukkaalla kehitysyhteistyöllä.

Järjestöjen tekemän kehitysyhteistyön ansiosta lukemattomien ihmisten elämänlaatu on parantunut. Esimerkiksi Reilun kaupan ja Kirkon Ulkomaanavun työn ansiosta Malawissa teetyöntekijöiden palkat ovat nousseet lähes viidenneksellä ja jokainen filippiiniläinen pääsee nyt valtion sairausvakuutusjärjestelmän piiriin uuden lain myötä, jota oltiin edistämässä suomalaisella kehitysyhteistyöllä. Lisää suomalaisen kehitysyhteistyön tuloksista pääset lukemaan Fingon #muutosvoimaa -kampanjan sivuilta (linkki aukeaa uuteen ikkunaan).

Mitä me siis oikeastaan vaadimme? Suomi on hallitusohjelmassaan (pdf. aukeaa uuteen ikkunaan) sitoutunut nostamaan valtion kehitysyhteistyörahoituksen 0,7 prosenttiin bruttokansantuotteesta ja käyttämään 0,2 prosenttia kaikista vähiten kehittyneiden maiden tukemiseen. Me Changemakerissa haluamme kannustaa hallitusta pysymään tuolla tiellä ja jatkamaan globaalin vastuun kantamista.

Me nuoret vaadimme, että Suomi ei käänny sisäänpäin vaan huolehtii myös muista juuri nyt kun sitä tarvitaan kaikista kipeimmin. Koronakriisi on osoittanut, että maailman valtiot eivät voi toimia erillään toisistaan. Kehitysyhteistyöllä me voimme tarjota tasavertaisempia mahdollisuuksia nuorille myös muualla maailmassa.

Changemaker on osa Kirkon Ulkomaanapua. Lisätietoa siitä, miten huolehdimme tietosuojasta ja miten käsittelemme meille antamiasi henkilötietoja saat täältä (linkki avautuu uuteen ikkunaan). Sivuilta löydät myös henkilörekisteriselosteet.

Uutiset

Kehyä, kiitos! -kampanjan logo. Logossa on maapallo, josta lähtee puhekupla Kehyä, kiitos! -tekstillä.

Pyysimme kehyä ja saimme mitä tilasimme

Hallitus on budjettiriihessä päättänyt nostaa kehitysyhteistyön määrärahoja hallitusohjelman mukaisesti. Changemaker kiittää hallitusta yhdessä muiden järjestöjen kanssa. YK suosittelee jäsenmaitaan käyttämään 0,7 prosenttia bruttokansantuotteestaan kehitysyhteistyöhön. Budjettiriihen päätöksen myötä Suomi on hyvällä tiellä kohti tuota tavoitetta. Budjetin mukaan kehitysmäärärahoja ollaan nostamassa 165 miljoonalla eurolla, jonka seurauksena Suomen valtion kehitysmäärärahat tulevat vuonna 2021  olemaan kokonaisuudessaan 0,49 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta.

Lue koko uutinen