Changemaker aloittaa Verkko vapaaksi -kampanjan vapaamman internetin puolesta

Changemakerin kampanjabanneri. Kuvassa kalaverkko, jossa kiinni erilaisia teknisiä laitteita, sekä kaksi pahantahtoista trollia tai peikkoa, jotka tekevät ilkeyksiä. Kuvassa teksti verkko vapaaksi.

Changemaker kampanjoi vuoden 2021 aikana vapaan internetin puolesta keskittyen erityisesti poliittisesti aktiivisiin nuoriin kohdistuvan verkkohäirinnän kitkemiseen. Kampanjan taustalla on huoli nuorten sananvapauden toteutumisesta internetissä ympäri maailman.

Nuorten toivotaan olevan kiinnostuneita politiikasta, mutta samalla poliittisesti aktiivisiin nuoriin kohdistuu netissä kohdennettua häirintää niin meillä Suomessa kuin ympäri maailmaa. Tähän Changemaker vaatii kampanjallaan muutosta.

“Nuori sukupolvi on kasvanut internetajassa, ja hyödyntää verkkoa kekseliäästi vaikuttamiseen. Sen takia on ensisijaisen tärkeää taata globaalisti yhtäläiset netin käyttömahdollisuudet kaikille nuorille, ja kitkeä verkossa tapahtuva häirintä sekä disinformaatio. Netti on osa tulevaisuuttamme, tehdään siis siitä turvallinen ja kestävä.”, toteaa Changemakerin vuoden 2021 puheenjohtaja Iida Silfverhuth.

Verkkohäirintä on myös vahvasti sukupuolittunutta ja on tärkeää ottaa huomioon, että häirintää kokevat erityisesti nuoret naiset sekä vähemmistöihin kuuluvat naiset ja nuoret. Aihe on myös Suomessa ajankohtainen sillä kuntavaaleissa verkkohäirintää on kohdistunut erityisesti nuoriin naisehdokkaisiin ja ehdokkaisiin, jotka kuuluvat johonkin vähemmistöön.

Internetin hyviin puoliin kuuluu demokraattisuuden lisääminen tarjoamalla tietoa tasa-arvoisesti. Tällainen idealismi on kuitenkin kohdannut monia haasteita: vapaata internetiä rajoitetaan globaalilla tasolla paljon, netti tulvii disinformaatiota, jonka käsittelyyn ei löydy työkaluja, ja digitalisaatioon vaikuttavat myös perinteiset asenteet sukupuolirooleista. Erityisen haastavaa luotettavan tiedon saaminen on globaalissa etelässä asuville nuorille.

Vuonna 2021 Suomi toimii avointa ja ihmisoikeuksia kunnioittavaa internetiä edistävän Freedom Online Coalition -järjestön puheenjohtajamaana. Freedom Online Coalition koostuu yli 30 hallituksesta, jotka ovat sitoutuneet edistämään internetin avointa ja turvallista käyttöä. Sen asiantuntijaverkostossa toimii kansainvälisten verkkoalan yrityksiä kuten Facebook ja ihmisoikeusjärjestöjen edustajia sekä tutkijoita.

Suomella on FOC:ssa mahdollisuus edistää nuorille turvallista internetiä. Changemaker vaatiikin, että Suomi sitoutuu edistämään nuorten osallisuutta järjestössä ja huolehtii näin siitä, että nuoria kuullaan heitä koskevassa keskustelussa turvallisesta ja vapaasta internetistä. Tämän lisäksi kampanja pyrkii nostamaan ongelmaa suuren yleisön tietoisuuteen.

Voit allekirjoittaa vetoomuksen nuorten internetoikeuksien puolesta kampanjan etusivulta. (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)

Yhteyshenkilöt: Iida Silfverhuth, Changemakerin puheenjohtaja, puheenjohtaja@changemaker.fi