Taustatietoa

Freedom Online Coalition on merkittävä hallitusten välinen ihmisoikeusjärjestö, joka koostuu yli 30 hallituksesta, jotka ovat sitoutuneet edistämään internetin avointa ja turvallista käyttöä, sekä asiantuntijaverkostosta, jossa toimii kansainvälisiä verkkoalan yrityksiä kuten Facebook, sekä ihmisoikeusjärjestöjen edustajia ja riippumattomia tutkijoita. Suomi toimii järjestön puheenjohtajamaana vuonna 2021.

Järjestö pyrkii toiminnallaan puolustamaan ihmisoikeuksia internetissä, sekä edistämään internetin yhdenvertaisia käyttömahdollisuuksia ympäri maailman. Freedom Online Coalitionin puheenjohtajamaana Suomella on erinomainen mahdollisuus edistää kaikille turvallista internetiä ympäri maailman.

Nuoret ovat erityisen haavoittuvainen ryhmä internetissä

Ajatuspaja alkion kyselytutkimuksesta selviää, että peräti 46 prosenttia suomalaisista nuorista ei osallistu julkiseen keskusteluun, koska he eivät halua olla julkisesti esillä ja muiden arvosteltavana. (linkki aukeaa uuteen välilehteen)

Tilastotutkimuksen tuoreen kyselyn mukaan peräti 64 prosenttia 16-24-vuotiaista nuorista on kohdannut verkossa ihmisryhmiin ja yksityishenkilöihin kohdistuvaa vihapuhetta. (Linkki aukeaa uuteen välilehteen) On erittäin hälyttävää, että nuorten osallistumista yhteiskunnalliseen keskusteluun rajoittaa heidän internetissä kohtaamansa vihapuhe. Ongelma ei myöskään koske pelkästään Suomea, sillä nuoret ilmastoaktivistit kohtaavat verkossa häirintää ympäri maailman. (Linkki aukeaa uuteen välilehteen)

Tästä syystä Changemaker haluaa vuoden 2021 Verkko vapaaksi -kampanjallaan edistää poliittisesti aktiivisten nuorten internetoikeuksia.

Suomen on edistettävä nuorten äänen kuulumista Freedom Online Coalition -järjestössä

Suomi toimii vuonna 2021 Freedom Online Coalition -internetvapausjärjestön puheenjohtajamaana. Suomen on siksi tämän vuoden aikana edistettävä nuorten kuulemista järjestön päätöksissä ja huolehtia näin siitä, että nuoret ovat mukana heitä koskevassa keskustelussa vapaasta ja turvallisesta internetistä. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi nuorisodelegaatin paikan verkoston olennaisiin elimiin, tai nuorisokiintiöllä, joka varmistaisi nuorten läsnäolon verkoston tapahtumissa ja kuulemisissa.

Me haluamme verkon vapaaksi. Kaikille.