Verkko vapaaksi

Changemakerin kampanjabanneri. Kuvassa kalaverkko, jossa kiinni erilaisia teknisiä laitteita, sekä kaksi pahantahtoista trollia tai peikkoa, jotka tekevät ilkeyksiä. Kuvassa teksti verkko vapaaksi.

Nuoret kohtaavat muuta väestöä enemmän verkkohäirintää selviää tilastokeskuksen  tuoreesta tutkimuksesta (linkki aukeaa uuteen välilehteen). Nuoriin kohdistuva verkkohäirintä ja vihapuhe heikentävät poliittisesti aktiivisten nuorten internetoikeuksia, eikä kyseessä ole vain Suomeen rajoittunut ilmiö, sillä nuoret aktivistit kohtaavat häirintää ympäri maailman. Verkko vapaaksi -kampanjallaan Changemaker pyrkii nostamaan tätä ongelmaa esiin ja vaatii Suomea toimimaan nuoriin kohdistuvan verkkohäirinnän kitkemiseksi niin Suomessa kuin globaalisti.

Suomalaisista 16-24 -vuotiaista nuorista peräti 64 prosenttia on kohdannut verkossa ihmisryhmiin ja yksityishenkilöihin kohdistuvaa vihapuhetta. Samaan aikaan kun vanhemmat sukupolvet toivovat nuorilta aktiivisempaa osallistumista yhteiskunnalliseen keskusteluun ja kiinnostusta politiikkaa kohtaan, nuoret kohtaavat verkossa heihin kohdistuvaa vihapuhetta, jonka tekijöinä ovat usein aikuiset itse.

Alle 29-vuotiaat elävät maailmassa, jossa internet on olennainen osa heidän arkeaan ja siksi on tärkeää, että internet on heille turvallinen paikka olla ja osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Niin Suomessa kuin globaalistikin.

Vuonna 2021 Suomi toimii avointa ja ihmisoikeuksia kunnioittavaa internetiä edistävän Freedom Online Coalition -järjestön puheenjohtajamaana. Freedom Online Coalition tai FOC koostuu yli 30 hallituksesta, jotka ovat sitoutuneet edistämään internetin avointa ja turvallista käyttöä. Sen asiantuntijaverkostossa toimii kansainvälisiä verkkoalan yrityksiä kuten Facebook ja ihmisoikeusjärjestöjen edustajia sekä tutkijoita.

Suomella on FOC:ssa mahdollisuus edistää nuorille turvallista internetiä. Changemaker vaatiikin, että Suomi sitoutuu edistämään nuorten osallisuutta järjestössä ja huolehtii näin, että nuorten ääni kuullaan heitä koskevassa keskustelussa vapaasta internetistä.

Allekirjoita vetoomus nuorten internetoikeuksien puolesta:

Vaadin, että Suomen hallitus edistää nuorten internetoikeuksien turvaamista, sekä kotimaassa, että globaalisti. FOC:n puheenjohtajamaana Suomen on edistettävä nuorten huomioon ottamista verkoston toiminnassa.

Uutiset

Kuvassa teksti sosiaalisen median käyttöohje vihaisille aikuisille, Changemakerin logo, sekä naurava ja vihainen hymiö.

Changemaker julkaisee Sosiaalisen median käyttöoppaan vihaisille aikuisille

Changemaker kampanjoi vuoden 2021 aikana vapaan internetin puolesta keskittyen erityisesti poliittisesti aktiivisiin nuoriin kohdistuvan verkkohäirinnän kitkentään. Herättääkseen keskustelua aiheesta Changemaker julkaisee sosiaalisen median käyttöoppaan vihaisille aikuisille. Nuorten toivotaan olevan kiinnostuneita politiikasta, mutta samalla poliittisesti aktiivisiin nuoriin kohdistuu netissä kohdennettua häirintää, niin meillä Suomessa kuin ympäri maailmaa. Nostaakseen ongelman suuremman yleisön tietoisuuteen, Changemaker julkaisee Sosiaalisen median käyttöohjeen vihaisille aikuisille. Lyhyt opas sisältää viiden kohdan ohjeen, jonka avulla internetistä saadaan turvallisempi paikka nuorille.

Lue koko uutinen