Pyysimme kehyä ja saimme mitä tilasimme

Kehyä, kiitos! -kampanjan logo. Logossa on maapallo, josta lähtee puhekupla Kehyä, kiitos! -tekstillä.

Hallitus on budjettiriihessä päättänyt nostaa kehitysyhteistyön määrärahoja hallitusohjelman mukaisesti. Changemaker kiittää hallitusta yhdessä muiden järjestöjen kanssa.

YK suosittelee jäsenmaitaan käyttämään 0,7 prosenttia bruttokansantuotteestaan kehitysyhteistyöhön. Budjettiriihen päätöksen myötä Suomi on hyvällä tiellä kohti tuota tavoitetta. Budjetin mukaan kehitysmäärärahoja ollaan nostamassa 165 miljoonalla eurolla, jonka seurauksena Suomen valtion kehitysmäärärahat tulevat vuonna 2021  olemaan kokonaisuudessaan 0,49 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta.

”On loistava huomata, että Changemakerin Kehyä, kiitos! -kampanja tuotti tulosta yhdessä muiden järjestöjen tekemän työn kanssa. Koronakriisin aiheuttamassa maailmantilanteessa järjestöillä nousi yhteinen huoli siitä, että kehitysyhteistyömäärä rahoista leikataan valtion menojen kasvaessa. Tämä ei silti vielä riitä, sillä kehitysyhteistyön tarve tulee koronakriisin myötä vain kasvamaan”, Changemakerin puheenjohtaja Petteri Näreikkö kommentoi.

Kehyä, kiitos! –kampanjan lisäksi aihetta piti esillä erityisesti Fingon #muutosvoimaa -kampanja, joka esitteli suomalaisen kehitysyhteistyön tuloksia. Kampanjan esittelemiin tuloksiin pääset tutustumaan täällä. (sivu aukeaa uudelle välilehdelle)

Kehyä, kiitos! –kampanjalla Changemaker on halunnut pitää esillä erityisesti nuorten näkemyksiä kehitysyhteistyöstä. Tuoreimmissa mittauksissa (linkki aukeaa uudelle välilehdelle) suomalaisista alle 25-vuotiaista peräti 58 prosenttia pitää kehitysyhteistyötä erittäin tärkeänä, kun koko väestön tasolla luku on 46 prosenttia. Kokonaisuudessaan joko tärkeänä tai erittäin tärkeänä kehitysyhteistyötä pitää 89 prosenttia suomalaisista. Kehitysyhteistyön rahoituksen nostolle on siis selvät perusteet.

Suomi on kehitysyhteistyön rahoituksen nostosta huolimatta edelleen ainoa Pohjoismaa, joka ei ole yltänyt YK:n 0,7 prosentin suositukseen. Budjettipäätös on joka tapauksessa oikeansuuntainen. Changemaker jatkaa Kehyä, kiitos! –kampanjaa vielä tulevana syksynä ja pitää aihetta esillä myös tulevaisuudessa erityisesti budjettineuvotteluiden aikaan.