Ruokaturvakannanotto

Changemaker kannustaa: 2018 ruoan supervuodeksi!

Nälkä on maailman suurimpia rakenteellisia ongelmia. Joka vuosi jopa 900 miljoonaa ihmistä jää ilman riittävää ruokaa, minkä lisäksi noin kaksi miljardia saa ravinnostaan liian vähän tarvitsemiaan vitamiineja ja hivenaineita. Usein nälkäisimmät ovat myös muulla tavalla haavoittuvassa asemassa, kuten yhteiskunnallisesti hyljeksittyjä tai konfliktin uhreja.

Kansainvälisissä kokouksissa nälän poistamisesta on annettu kunnianhimoisia julkilausumia, mutta niiden ylevät tavoitteet eivät ole toteutuneet. Pitkäjänteisyyttä ja riittävää rahoitusta käytännön ruohonjuuritason työlle ei ole useinkaan löytynyt. Myös Suomi on nostanut ruoansaannin turvaamisen yhdeksi kehitysyhteistöpolitiikkansa painopisteeksi. Meillä on kuitenkin vielä tehtävää oman osamme kantamisessa.

Changemakerin Nälkä kasvaa syömättä -kampanja kannustaa Suomea päättäväisempiin toimiin. Yksi kampanjavaatimuksista on, että Suomeen perustettaisiin ruokaturvapolitiikan johdonmukaisuudesta ja pitkäjänteisyydestä vastaavan viranhaltijan tehtävä. Lisäksi vaadimme, että Finnfundin kautta rahoitettavien kehityshankkeiden vaikutukset paikalliseen ruokaturvaan on selvitettävä ennen rahoituspäätöksiä. Näiden toimien lisäksi Suomen tulisi YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestössä FAO:ssa ajaa linjaa, joka korostaa ruokaturvaa laajempana osana yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja ympäristökysymyksiä, ei vain kalorien lisäämisenä ja maatalouden tehostamisena.

Suomen ruokapolitiikan selkeyttämiselle olisi tarvetta. Jo ulkoministeriön oma linjaus aiheesta vuodelta 2010 on todennut, että Suomen kansainvälisen ruokapolitiikan ongelmana on ruokaan liittyvien asioiden jakautuminen useille ministeriöille ja siitä seuraava kokonaiskuvan puute.

Kuitenkin ruoka on myös rauhaa. Nälkään liittyvät kysymykset ovat myös usein yhteydessä muihin yhteiskunnallisiin ongelmiin ja niiden ratkaiseminen synnyttää samalla hyvää aikaansaavaa kierrettä. Kirkon Ulkomaanapu onkin aiemminkin ottanut kantaa ruoan nostamiseksi kehityspolitiikan keskiöön. Nälän ja köyhyyden poistaminen on myös tämän vuoden yhteisvastuukeräyksen pääteemana.

Valtiollisten toimien lisäksi vastuu ruokaturvasta on myös meillä kaikilla. Ruokahävikin vähentäminen vauraissa maissa on paitsi ekologisesti järkevä teko myös tapa osoittaa kunnioitusta ruoan arvoa kohtaan. Kuluttajina puolestaan voimme vaikuttaa siihen, miten maailman ruokajärjestelmä toimii: esimerkiksi Reilun kaupan tuotteiden ostaminen parantaa alkutuottajien asemaa kehittyvissä maissa.

Häädetään yhdessä nälkä maailmasta!