Changemakerin uuden kampanjan aiheena radikalisaatio

Rauhanradikaali-kampanjan kuva

Changemaker kampanjoi tänä vuonna väkivaltaista radikalisoitumista vastaan. 10.-12.4. järjestettävässä Changemaker-viikonlopussa järjestetään ensimmäinen koulutus kampanjasta Changemakerin vapaaehtoisille.

Kampanjassaan Changemaker käsittelee väkivaltaista radikalisaatiota ilmiönä, jossa väkivalta oikeutetaan oman ryhmän etujen ajamiseksi. Tässä mielessä väkivaltaista radikalisaatiota tapahtuu kaikkialla. Changemaker haluaa käsitellä ilmiötä mahdollisimman laajasti, ja muuttaa radikalisaatiosta käytävää keskustelua kaikkia suomalaisia koskettavaksi ilmiöksi. Siinä missä väkivaltaisen radikalisaation ehkäiseminen kuuluu kaikille ihmisille, toivoo Changemaker kaikilta nuorilta myönteistä radikalisoitumista. Yhteiskuntia muutetaan radikaaleilla ajatuksilla. Radikalisaatio ei siis välttämättä ole aina kielteistä, vaan se voi myös olla maailmaa paremmaksi tekevä voima!

Rauhanradikaali -kampanjan tavoitteena on toisaalta muuttaa radikalisaatiosta käytävää keskustelua ja toisaalta toteuttaa rauhankasvatusta ympäri Suomea. Keskustelua pyritään laajentamaan kaikkia koskevaksi ja radikalisaatioprosessin monisyisyyden ymmärtäväksi; jokainen prosessi on yksilöllinen. Changemakerin vapaaehtoiset toteuttavat koulu- ja seurakuntavierailuja, joissa nuoret saavat kohdata omia ennakkoluulojaan osallistavassa toimintapajassa. Toimintapajamateriaali on jo toimitettu kaikkiin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntiin.

Me changemakerit olemme radikalisoituneita nuoria. Toimimme radikaalisti rauhan puolesta. Tervetuloa mukaan kampanjaan!

Lue lisää: www.rauhanradikaali.fi