Rauhanradikaali

Hyvä ja paha radikalisaatio

Radikalisaatiolla tarkoitetaan muutosprosessia, jonka aikana yksilössä tai ryhmässä voimistuu ympäristöönsä kohdistuva muutostahto. Usein radikaali ajatus on epäsovinnainen tai se voi tulla vallitsevan yhteiskuntajärjestyksen ulkopuolelta. Väkivaltainen radikalisaatio on radikalisoitumista, johon liittyy väkivallan oikeuttaminen oman ryhmän etujen ajamiseksi. Läheskään kaikkeen radikalismiin ei kuitenkaan liity väkivaltaa, ja radikalismi voidaankin nähdä myös myönteisenä, kehittävänä ja yhteiskuntaa eteenpäin vievänä voimana.

Changemakerin Rauhanradikaali-kampanja käsittelee radikalisaatiota mahdollisimman laajasti ja muuttaa siitä käytävää keskustelua. Korostamme, että kyseessä on myös kaikkia suomalaisia koskettava ilmiö, joka sisältää uhkakuvien lisäksi myönteisiä mahdollisuuksia. Kampanjaa tehdään yhteistyössä Kirkon Ulkomaanavun Tekoja-kampanjan kanssa. (Linkki aukeaa uuteen ikkunaan.)

Me changemakerit olemme radikalisoituneita nuoria – toimimme radikaalisti rauhan puolesta.

Uutiset

vapaaehtoiset ja rauhanketju

Anna palautetta Rauhanradikaali -kampanjasta

Anna palautetta Rauhanradikaali -kampanjasta! Vastausaika päättyy 20.12.2015.

Lue koko uutinen