Nuoret verkostoituvat kansainvälisesti väkivaltaista ekstremismiä vastaan

Radikalisaatio-paneelin puhujia Oslossa

Changemakerin varapuheenjohtaja Riikka Piri ja Rauhanradikaali-kampanjan kampanjavastaava Aino Tiitta osallistuivat Oslossa 4.6. järjestettyyn Youth Against Violent Extremism -konferenssiin. Konferenssin järjestivät Norjan ulkoministeriö ja Institute for Strategic Dialogue. Väkivaltaisen ekstremismin ajankohtaisuus ja sen luonne globaalina ilmiönä vaativat määrätietoista kansainvälistä yhteistyötä. Koska ilmiö koskettaa erityisesti nuoria, nuoret itse sekä nuorten parissa toimivat järjestöt ovat avainasemassa väkivaltaisen ekstremismin vastustamisessa.

Toimintaa ja ymmärtämistä peräänkuulutettiin

Konferenssissa kuultiin asiantuntijoita, jotka kertoivat väkivaltaisen ekstremismin ehkäisystä omalla osaamisalueellaan. Keskeisimpänä viestinä puhujat toivat esille, että tärkeintä tällä hetkellä on toimia käytännön ehkäisemistyön edistämiseksi. Esimerkiksi Facebookin edustaja Shiobhan Cummiskey rohkaisi ruohonjuuristason aktiiveja rohkeammin tuomaan sosiaalisessa mediassa esille näkemyksiään ja näin luomaan kaivattua vastanarratiivia vihapuheelle.

Puhujina oli myös henkilöitä, joilla oli henkilökohtaisia kokemuksia joko ekstremististisen liikkeen toiminnassa olemisesta tai sellaisen uhriksi joutumisesta. He korostivat jokaisen väkivaltaiseen ääriliikkeeseen liittyneen yksilön näkemistä ihmisenä. Puhujien mukaan väkivaltainen ekstremismi voidaan pysäyttää empatian avulla, sillä radikalisoitumisen prosessin ymmärtäminen paljastaa ne ongelmakohdat, joihin yhteisöjen ja yhteiskuntien tulee puuttua ilmiön torjunnassa. Väkivaltaisen radikalisoitumisen prosessissa on kysymys ennen kaikkea väkivallan käytön perustelemisesta kieltämällä vihollisina nähtyjen ihmisryhmien ihmisyys. Demonisoimalla ääriliikkeiden jäseniä ihmiset tulevat ottaneeksi samanlaisen asenteen, jonka väkivaltaisen radikalisoitumisen prosessin läpi käyvät henkilöt omaksuvat.

Verkostoitumista ja yhteistyötä nuorten rauhanaktivismin tueksi

Konferenssi kokosi yhteen väkivaltaisen ekstremismin ehkäisemisen parissa eri tasoilla toimivia nuoria eri puolilta Eurooppaa. Päivän inspiroivinta antia olikin mahdollisuus verkostoitumiseen ja vertaistukeen. Nuoret jakoivat päivän aikana kokemuksiaan ja ideoitaan sekä oppivat toistensa onnistuneista projekteista. Tarkoituksena oli luoda toimiva verkosto, joka tukee nuorten toimintaa väkivaltaisen ekstremismin vastustamisen parissa ja heidän Euroopan laajuista yhteistyötään tulevaisuudessakin.

Konferenssipäivän tavoitteena oli myös tuoda nuorten ääni kuulluksi kokoamalla päivän aikana käytyjen keskustelujen pohjalta suosituksia seuraavana päivänä kokoontuneille Euroopan päättäjille ja poliitikoille. Norjan pääministeri Erna Solberg toi avauspuheessaan esille sen, että vihaa lietsovat ääriliikkeet ovat paljon paremmin järjestäytyneitä kuin väkivallattoman vaikuttamisen puolesta toimivat liikkeet. Siksi nuorten aktiivinen verkostoituminen väkivaltaista ekstremismiä vastaan on hänen mukaansa tehtävä näkyväksi.