Keskustelu radikalisaatiosta keräsi kuulijoita Maailma kylässä -festivaalilla

Paneelin puhujat

Changemaker ja Kirkon Ulkomaanapu järjestivät 23.5. paneelin radikalisaation ja median suhteesta Maailma kylässä -festivaalilla. Aiheesta keskustelivat Nuoret Mustlimit ry:n tiedottaja Hunderra Assefa, kunnallispoliitikko Dan Koivulaakso, Changemakerin varapuheenjohtaja Riikka Piri ja ylitarkastaja Pekka Hätönen sisäministeriön poliisiosastolta. Tilaisuuden juonsi toimittaja Anniina Mustalahti.

Maailma kylässä -festivaalin puheohjelmat avasi paneelikeskustelu ajankohtaisesta aiheesta, radikalisaatiosta. Aihetta käsiteltiin erityisesti siitä näkökulmasta, miten aiheesta uutisoidaan, ja miten tämä uutisointi vaikuttaa suomalaiseen yhteiskuntaan. Paneeli totesi yksimielisesti, että uutisointi radikalisaatiosta on yksipuolista ja kielteistä, ja se paisuttelee ilmiön laajuutta jopa siinä määrin, että se horjuttaa kansalaisten turvallisuuden tunnetta.

Pekka Hätönen totesi, että radikalisaatio ei ole päämäärä vaan prosessi, eikä se ole lähtökohtaisesti kielteinen sen kummemmin kuin myönteinenkään. Hänen mukaansa osasyy siihen, että radikalisaatio kytketään yleisesti islaminuskoon voi olla siinä, että termi nousi laajempaan käyttöön samaan aikaan kun ilmiö vierastaistelijoista nousi otsikoihin. Dan Koivulaakso korosti koko väkivaltaisen radikalisaation olevan suomalaisessa yhteiskunnassa marginaalinen ilmiö, joka pysyy otsikoissa pelonlietsonnan ansiosta. Hän toivoi yläkäsitteen käyttämisen sijaan puhetta erikseen erilaisista poliittisista ilmiöistä. Riikka Piri kertoi, että radikalisaatiosta uutisoidaan yleensä ilman, että radikalisaatioprosessin syitä yritettäisiin avata. Hunderra Assefa totesi ulkopolitiikan tapahtumien ja niistä uutisoinnin aiheuttavan turhautumista joissakin nuorissa. Hänen mukaansa uskonnollisella ideologialla on hyvin vähän tekemistä radikalisoitumisprosessin kanssa, vaan ennemminkin uskonnollinen ideologia on se, jolla loppuvaiheessa oikeutetaan tekoja.

Moderaattorina toiminut Anniina Mustalahti kysyi leikkimielisesti Pekka Hätöseltä, että voiko sisäministeriön poliisiosastolle soittaa, jos kokee olevansa radikalisoitumassa. Hätönen vastasi, että sisäministeriön poliisiosastolle ei ehkä kannata soittaa, sillä se on korkean tason strateginen viranomainen, jossa enemmänkin mietitään, mitä tapahtuu kuin tehdään mitään konkreettista. Hän kuitenkin lisäsi, että radikalisaation ehkäisyyn on kehitteillä EXIT-hanke, jossa pyritään siihen, että väkivaltaisen ääriliikkeen piiriin ajautuneelle olisi tarjolla matalan kynnyksen apua tarjoava palvelu. Tämän palvelun asiakkaita ei toimitettaisi viranomaissyyniin, vaan tarkoitus olisi tarjota neuvontaa. Hankkeen suunnittelussa on mukana myös kansalaisyhteiskunnan toimijoita ja yhteisöjä.

Järjestetty paneeli oli osa Changemakerin Rauhanradikaali -kampanjaa, joka kannustaa erityisesti nuoria rauhanradikalismiin. Henkilö ja hänen tilanteensa vaikuttavat siihen, millaista rauhanradikalismi voi olla, mutta jokainen voi toimia radikaalisti rauhan puolesta! Katso lisää kuvia paneelista täältä.