Rauhanradikalismi innosti Changemaker-viikonlopussa

Maalarinteippi-palasille kirjoitettuja rooleja leikkiin

Rauhanradikaali-kampanja pääsi vauhtiin 10.-12.4. Sukevalla järjestetyssä Changemaker-viikonlopussa, jossa pidettiin koulutus kampanjan teemasta ja tavoitteista. Koulutukseen osallistuneet pitivät kampanjateemaa rohkeana, ja se synnyttikin paljon keskustelua ja innostusta.

Kampanjan aihepiiriin tutustuttiin Changemakerin vapaaehtoisten laatiman, ennakkoluuloja käsittelevän harjoitteen avulla, jonka jälkeen vuorossa oli radiokalisaatioteemaan liittyvän tietämyksen syventämistä ja Rauhanradikaali- kampanjan sanoman sekä käytännön toteutuksen esittelyä. Koulutukseen osallistuneille kerrottiin myös tapoja, joilla he voivat lähteä mukaan kampanjaan ja viedä sitä esimerkiksi kouluihin ja seurakuntiin. Lopuksi pohdittiin rauhaan liittyviä ajatuksia punomalla niistä silmukoita rauhanketjuun.

Rauhanradikaali-kampanjan keskiössä oleva nuorten väkivaltainen radikalisaatio herätti paljon ajatuksia niin koulutuksen aikana kuin pienryhmissä käydyissä keskusteluissakin. Monet vapaaehtoiset korostivat väkivallattoman radikalisaation myönteisiä puolia sekä toisaalta hyvän ja pahan radikalisaation selkeän määrittelyn tärkeyttä. Osallistujat kiittelivät kampanjateeman ajankohtaisuutta ja sitä, että Changemaker kampanjoi väkivaltaista radikalisaatiota vastaan sortumatta siihen usein liitettäviin vastakkainasetteluihin.

Iloksemme moni koulutukseen osallistunut kertoi, että voisi lähteä mukaan Rauhanradikaali-kampanjaan. Kampanjaan osallistuminen kiinnosti muun muassa ennakkoluulojen hälventämisen tärkeyden vuoksi ja siksi, että kampanjateema nähtiin hedelmällisenä koulu- ja seurakuntavierailuja ajatellen. Odotammekin innolla, että mahdollisimman moni maailmanmuuttaja ympäri Suomea ryhtyy kampanjoimaan kanssamme rauhan edistämiseksi ja radikalisaatiosta käytävän keskustelun muuttamiseksi!