Kunnanvaltuutetulle

Haastamme sinut lisäämään kuntapaikkoja kotikuntaasi!  

Tänä vuonna Kirkon Ulkomaanavun nuorisoverkosto Changemaker haastaa kunnanvaltuutetut sitoutumaan kuntapaikkojen tarjoamiseen oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille ja kiintiöpakolaisille. Tällä hetkellä kuntapaikkoja on vain noin joka toiselle oleskeluluvan saaneelle. Kuitenkin vasta pysyvä koti on todellinen mahdollisuus uuden elämän aloittamiselle ja tulemiselle osaksi suomalaista yhteiskuntaa.

Olemme avanneet kampanjasivut www.kotikunnasta.fi jakamaan tietoa pakolaisten kuntapaikkojen tarpeesta. Sivuilla voit tutustua kampanjan vaatimuksiin ja tavoitteisiin lähemmin. Kampanja tekee yhteistyötä Amnestyn Suomen osaston kanssa ja heidän sivuillaan voi ilmoittautua kuntapaikkojen lisäämisen tukijaksi. Toivomme, että nostat kuntapaikat esille kampanjasi aikana ja etenkin vaalien jälkeen toimit pitkäjänteisesti paikkamäärän kasvattamiseksi. Meiltä voi pyytää tietoa ja tukea nyt ja jatkossa kuntapaikkalisäysten puolesta toimiessa.

Ota kuva itsestäsi ja osoita tukesi kuntapaikkojen lisäämiselle julkisesti hashtagilla #kotikunnasta ja jaa se somessa. Voit esimerkiksi kirjoittaa #kotikunnasta hashtagin paperille ja pidellä sitä kuvassa. Näin kuntapaikkojen lisäämisestä kiinnostuneet kuntalaiset löytävät sinut helposti somesta hashtagin kautta.