Mikä kuntapaikka?

Kuntapaikalla tarkoitetaan kunnan tarjoamaa asuinpaikkaa. Asuinpaikan lisäksi kuntapaikan saaneella on oikeus tiettyihin erityispalveluihin kuten tulkkaus- ja traumanhoitopalveluihin. Kuntapaikat on tarkoitettu oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille ja kiintiöpakolaisille. Kuntaan voi muuttaa myös itsenäisesti, ilman kuntapaikkaa, mutta tällöin joutuu itse maksamaan asumisestaan eikä ole oikeutettu erityispalveluihin.

Tällä hetkellä kuntapaikkoja uupuu yli 5000. Vaikka kuntapaikan tarjoaminen on kunnalle vapaaehtoista, on tärkeää huomata, että juuri kuntapaikkoja tarjoamalla kuntien on mahdollista kantaa globaali vastuunsa pakolais- ja maahanmuuttokysymyksessä. Kuntapaikka on alkavan kotoutumisprosessin kulmakiviä.

Valtio maksaa kunnille korvauksen kuntapaikkojen tarjoamisesta. Monet keskisuuret kaupungit ovat tarjonneet 50-100 kuntapaikkaa. Osa kunnista kuitenkin valikoi kenelle kuntapaikkaa tarjotaan. Haluttuja asukkaita ovat lapset ja perheet. Todella pienille paikkakunnille on vaikea saada ihmisiä tarjottuihin kuntapaikkoihin, ja pääkaupunkiseudulle oleskeluluvan saaneita suuntaa ilman kuntapaikkaakin. Kuntapaikan vastaanottaminen on vapaaehtoista. Tärkeimmässä roolissa kuntapaikkojen tarjoamisessa ovat suuret ja keskisuuret kaupungit kuten Turku, Tampere, Oulu, Joensuu ja Jyväskylä.

Kuntapaikka on eri asia kuin paikka vastaanottokeskuksessa. Vastaanottokeskuksessa asutaan sillä aikaa kun turvapaikkahakemusta käsitellään. Turvapaikkapäätöksen tullessa vastaanottokeskuksesta muutetaan ulos. Tällä hetkellä Suomessa ne, jotka saavat kielteisen päätöksen, joutuvat olemaan ilman tukea. Myönteisen päätöksen saaneista noin puolet saa kuntapaikan.

Uutiset

Pakkopalautukset Irakiin ja Afganistaniin lopetettava

Changemaker-nuorisoverkosto on perustanut Pakkomatkat-matkatoimiston. Matkatoimiston toimintamalli on otettu valtiolta ja teemme pakkopalautuksia Irakiin ja Afganistaniin. Kirkkopäivillä kyselemme kansalaisilta mielipidettä tähän uuteen toimintamalliimme, ja vastalauseet kerätään adressiin, joka viedään pääministeri Juha Sipilälle ja sisäministeri Paula Risikolle kesäkampanjan päätteeksi.

Lue koko uutinen