#Ykkösketjuun

Suomessa ihmisoikeuksien kunnioittaminen on yrityksille vapaaehtoista. Changemaker ja yli 100 muuta kansalaisjärjestöä, yritystä ja ammattiliittoa vaativat Suomeen ihmisoikeuksia koskevaa yritysvastuulakia. #Ykkösketjuun-kampanja muistuttaa päättäjiä siitä, että Suomi on kansainvälisessä vertailussa jäämässä jälkeen yritysvastuulainsäädännössä.

Changemaker yhdistää nuoria toimimaan globaalin oikeudenmukaisuuden ja ihmisoikeuksien puolesta. Meidän tavoitteenamme on, että Suomi ja suomalaiset tuntevat globaalin vaastuunsa ja toimivat sen mukaisesti. Myös yritysten täytyy kunnioittaa ihmisoikeuksia. Changemaker on mukana #Ykkösketjuun-kampanjassa, koska ihmisoikeudet ovat liian tärkeitä jätettäväksi vain yritysten vapaaehtoisuuden varaan.

Useiden Suomessa myytävien tuotteiden valmistaminen tapahtuu vaiheittain eri puolilla maailmaa. #Ykkösketjuun-kampanja kokoaa yhteiskunnan eri toimijat yhteen tavoittelemaan lakia, joka velvoittaisi yritykset paitsi selvittämään ihmisoikeusvaikutuksensa, myös vähentämään ja välttämään mahdollisia kielteisiä vaikutuksia. Laki perustuu ihmisoikeuksia koskevaan huolellisuusvelvoitteeseen, joka on määritelty Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevissa ohjaavissa periaatteissa. Näihin periaatteisiin myös Suomi on valtiona sitoutunut.

Kukaan ei tietoisesti halua tukea ostopäätöksillään vastuutonta yritystoimintaa. Me nuoret haluamme luottaa siihen, että ostamamme tuotteen taustalla ei ole lapsityövoimaa tai muita ihmisoikeusloukkauksia. Emme myöskään halua, että yritykset saavat kilpailuetua ihmisoikeuksia rikkomalla. Yritysvastuulain myötä ihmisoikeuksien kunnioittamista koskevat vaatimukset ulottuisivat kaikkiin yrityksiin.

Ranskassa, Hollannissa, Sveitsissä ja useissa muissa maissa on jo lähdetty säätämään yrityksille sitovaa, ihmisoikeuksia koskevaa huolellisuusvelvoitetta. Nyt on aika nostaa myös Suomi yritysvastuun ykkösketjuun.

Uutiset

Yritysvastuu ei voi toteutua vain kotimaassa

Yrityksiä velvoitetaan noudattamaan ihmisoikeuksia, mutta silti jotkut kokevat sen vain sympaattisena puuhasteluna, jota hyvää tarkoittavat hölmöt ajavat huomioimatta reaalimaailman tosiasioita. Yritysvastuun vaatiminen asettuu kuitenkin osaksi Euroopan unionin pyrkimyksiä edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita sekä omien kansalaistensa turvallisuutta ja intressejä.

Lue koko uutinen