#Ykkösketjuun

Suomessa ihmisoikeuksien kunnioittamisen on yrityksille vapaaehtoista. Changemaker ja yli 100 muuta kansalaisjärjestöä, yritystä ja ammattiliittoa vaativat Suomeen ihmisoikeuksia koskevaa yritysvastuulakia. #Ykkösketjuun-kampanja muistuttaa päättäjiä siitä, että Suomi on kansainvälisessä vertailussa jäämässä jälkeen yritysvastuulainsäädännössä.

Changemaker yhdistää nuoria toimimaan globaalin oikeudenmukaisuuden ja ihmisoikeuksien puolesta. Meidän tavoitteenamme on, että Suomi ja suomalaiset tuntevat globaalin vaastuunsa ja toimivat sen mukaisesti. Myös yritysten täytyy kunnioittaa ihmisoikeuksia. Changemaker on mukana #Ykkösketjuun-kampanjassa, koska ihmisoikeudet ovat liian tärkeitä jätettäväksi vain yritysten vapaaehtoisuuden varaan.

Useiden Suomessa myytävien tuotteiden valmistaminen tapahtuu vaiheittain eri puolilla maailmaa. #Ykkösketjuun-kampanja kokoaa yhteiskunnan eri toimijat yhteen tavoittelemaan lakia, joka velvoittaisi yritykset paitsi selvittämään ihmisoikeusvaikutuksensa, myös vähentämään ja välttämään mahdollisia kielteisiä vaikutuksia. Laki perustuu ihmisoikeuksia koskevaan huolellisuusvelvoitteeseen, joka on määritelty Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevissa ohjaavissa periaatteissa. Näihin periaatteisiin myös Suomi on valtiona sitoutunut.

Kukaan ei tietoisesti halua tukea ostopäätöksillään vastuutonta yritystoimintaa. Me nuoret haluamme luottaa siihen, että ostamamme tuotteen taustalla ei ole lapsityövoimaa tai muita ihmisoikeusloukkauksia. Emme myöskään halua, että yritykset saavat kilpailuetua ihmisoikeuksia rikkomalla. Yritysvastuulain myötä ihmisoikeuksien kunnioittamista koskevat vaatimukset ulottuisivat kaikkiin yrityksiin.

Ranskassa, Hollannissa, Sveitsissä ja useissa muissa maissa on jo lähdetty säätämään yrityksille sitovaa, ihmisoikeuksia koskevaa huolellisuusvelvoitetta. Nyt on aika nostaa myös Suomi yritysvastuun ykkösketjuun.

Uutiset

Blogi: Liian pieni vaikuttamaan?

Kansainväliseen keskusteluun yritysvastuusta liittyy läheisesti YK:n kestävän kehityksen tavoitteet eli Agenda 2030. Tavoitteita on kritisoitu muun muassa puutteellisesta yritysten sitouttamisesta huolimatta siitä, että yksikään tavoite tuskin toteutuisi ilman yrityksiä

Lue koko uutinen