Uutiset ja blogit

Yritysvastuu ei voi toteutua vain kotimaassa

Yrityksiä velvoitetaan noudattamaan ihmisoikeuksia, mutta silti jotkut kokevat sen vain sympaattisena puuhasteluna, jota hyvää tarkoittavat hölmöt ajavat huomioimatta reaalimaailman tosiasioita. Yritysvastuun vaatiminen asettuu kuitenkin osaksi Euroopan unionin pyrkimyksiä edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita sekä omien kansalaistensa turvallisuutta ja intressejä.

Lue koko uutinen