Oikeuksien rajoittaminen ja valvonnan lisääminen eivät ratkaise paperittomuutta

Refugees crossing the Hungarian border

Maahanmuuton ministerityöryhmä on 16.12.2016 julkaissut toimenpidesuunnitelman laittoman maassa oleskelun ehkäisyyn ja hallintaan. Suunnitelman ainoa ratkaisu paperittomuuteen on vapaaehtoinen paluu.

Suunnitelmassa puhutaan laittomasti maasta oleskelevista, millä tarkoitetaan kielteisen turvapaikkapäätöksen jälkeen Suomeen jääviä ihmisiä, joita viranomaiset eivät pysty poistamaan maasta. Suunnitelman mukaan termin ”paperiton” käyttöä tulee välttää. Me allekirjoittajatahot tulemme myös jatkossa käyttämään paperiton-termiä, koska se kuvaa laajaa aihetta paremmin kuin mikään muu termi.  Uuspaperittomat, joita toimenpidesuunnitelma koskee, ovat vain yksi ryhmä paperittomien joukossa.  Me emme ylipäätään erottele ihmisiä heidän maassaolostatuksensa takia emmekä hyväksy perusoikeuksien rajoittamista yhden ihmisryhmän osalta.

Ministerityöryhmän suunnitelma sisältää oikeusvaltion kehityksen ja olemassaolon kannalta huolestuttavia avauksia. Esimerkiksi ulkomaalaisrikkomuksen, joka on nykyisin ulkomaalaislaissa säädetty sakolla rangaistavaksi, rangaistusasteikkoja tullaa tarkastelemaan uudelleen. Todellinen syy tälle on vain vaivoin peitetty suunnitelmassa. Kehotus, että turvaamistoimia tulee ”vähintäänkin hyödyntää täysimääräisesti” on kyseenalainen. Turvaamistoimia tulee käyttää vain, kun lain kriteerit täyttyvät.

Olemme huolissamme siitä, että toimenpidesuunnitelma henkii viestiä menneiltä ajoilta ja vie Suomea yhä enemmän valvontayhteiskunnan suuntaan. Meidän Suomeemme eivät kuulu lisääntyvät turvaamistoimet ja vihjepuhelimet emmekä tule vapaaehtoisesti ilmoittamaan ”havaintojamme” vaikeassa tilanteessa olevista lähimmäisistä poliisille. Emme myöskään usko, että tämänkaltaisen valvonnan lisääminen johtaa tavoiteltuun tulokseen vaan päinvastoin, se murentaa luottamusta kaikkien yhteiskunnan toimijoiden välillä.

Suunnitelman mukaan vapaaehtoista paluuta markkinoidaan myös esimerkiksi välttämättömien kiireellisten palveluiden tarjoamisen yhteydessä. Perusoikeuksia toteuttavia palveluja ei tule valjastaa maahanmuuttopolitiikan välineeksi. Ruohonjuuritason toimijoiden havaintojen valossa ei ole järkevää luoda lisää esteitä sille, että paperittomat uskaltavat käyttää niitä niukkoja palveluita, joihin heillä on oikeus. On tärkeää, että jokainen uskaltaa esimerkiksi ilmoittaa rikoksista ilman, että joutuu itse negatiivisten seuraamusten kohteeksi.  Paperittomien pakottaminen yhä enemmän maan alle ei ole kenenkään etu.

Vaadimme, että jokaisen perustavanlaatuiset oikeudet ja maahanmuuttopolitiikka erotetaan toisistaan selkeästi ja että lyhytnäköisestä politiikasta luovutaan. Haluamme rakentaa yhdessä turvallista ja avointa Suomea, jossa jokaisen perusoikeuksista huolehditaan. Viesti, että turvaa etsivät ihmiset ja ulkomaalaiset ylipäätään eivät ole tervetulleita Suomeen, ei ole se, jonka haluamme maailmalle välittää.

Kannanotossa ovat mukana:

ADRA Finland säätiö
Ensi- ja turvakotien liitto
Changemaker-verkosto
Global Clinic Turku
Ihmisoikeusliitto
Lääkärin sosiaalinen vastuu ry
Monika-Naiset liitto ry
Pakolaisneuvonta ry
Pro-tukipiste ry
Sininauhasäätiö sr
Suomen Mielenterveysseura ry
Suomen Pakolaisapu
Vailla Vakinaista Asuntoa ry
Vapaa liikkuvuus -verkosto

Lisätiedot:
Koordinaattori Jonas Biström, Changemaker-verkosto
p. 050-342 3799 jonas.bistrom(at)changemaker.fi

Lakimies Heli Aali, Paperittomat-hanke, Pakolaisneuvonta ry
p. 045-237 7104 heli.aali(at)pakolaisneuvonta.fi