Syyriaan aseita Suomesta

Suomi on vienyt aseita ja asetietoutta Syyriaan. Näin selviää SaferGlobe Finlandin Suomen asevientiraporteista. Syyriaan kohdistunut vienti käsitti vuonna 2009 kymmenen kaksoiskäyttöteknologian lupaa. Kaksoiskäyttötuotteella tarkoitetaan tuotetta, jota voidaan siviilikäyttötarkoituksensa lisäksi käyttää joukkotuhoaseiden tai niihin liittyvien ohjusjärjestelmien kehittämiseen ja valmisteluun. Vuonna 2010 myönnettiin esittelylupa kahdelle teleskooppimastolle Syyrian armeijan viestijoukoille.

Syyria on Euroopan unionin asevientikiellossa. Muun muassa sotatilansa takia maa kuuluu aseviennin harmaalle listalle. Suomi tekee aktiivisesti asekauppaa Syyrian kaltaisten maiden kanssa. Suomi on tehnyt useiden vuosien ajan kauppaa myös Israeliin. Israeliin on viimeisimpänä viety panssarointi- ja suojavarusteita, avustavia laitteita ja kaksoiskäyttöteknologiaa. Nyt Israelin saartaman Gazan alueen humanitaarinen tilanne on kärjistymässä sietämättömäksi. Muita maita, joiden kanssa Suomi on tehnyt asekauppoja ovat esimerkiksi asevientikiellossa oleva Iran ja korkean väkivaltakuolleisuuden Meksiko.

EU:n jäsenmaita laillisesti sitovan sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden viennin valvontaa koskevien sääntöjen mukaan valtion pitää asevientilupia myöntäessään vastata esimerkiksi seuraavista kohdista: ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden noudattaminen lopullisessa määrämaassa, lopullisen määrämaan sisäinen tilanne vallitsevien jännitteiden tai aseellisten konfliktien osalta, sekä alueellisen rauhan, turvallisuuden ja vakauden suojelu.

Changemaker vaatii Rauhantekijä -kampanjassaan, että Suomi lopettaa aseiden ja puolustustarvikkeiden viennin maihin, joissa on sota tai konflikti, ihmisoikeusrikkomuksia, korkeat väkivaltatilastot tai puutteellinen demokratia. Suomen tulee tarkastaa kohdaltaan Euroopan unionin ja Yhdistyneiden kansakuntien
asettamia asekaupan rajoituksia.

Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka keskeisiä teemoja ovat rauha, velka ja ympäristö. Verkosto toimii Kirkon Ulkomaanavun yhteydessä.

Changemakerin Rauhantekijä-kampanjan tiedote 7.9.2012