Kannanotto: Suomellakin vastuu ilmastonmuutoksesta kärsivistä

Changemaker-Tiimi on muotoillut oheisen kannanoton tämänvuotista Ilmastomarssia varten.
Ilmastomarssi järjestetään lauantaina 4.11. mm. Helsingissä, Jyväskylässä, Tampereella ja Kuopiossa. Ks. www.ilmastomarssi.org .

Ilmastonmuutos on Changemakerin uusi vuositeema vuodelle 2007.

Suomellakin on vastuu ilmastonmuutoksesta kärsivistä

Ilmastonmuutos ei ole pelkkä ympäristöongelma vaan myös ihmisoikeusongelma. Sään ääri-ilmiöt, aavikoituminen ja muut ilmastonmuutoksen kärjistämät ympäristöriskit lisäävät kuolleisuutta ja tuottavat inhimillistä kärsimystä eri puolilla maailmaa, mutta erityisesti niillä alueilla, jotka ovat ennestään vaikeuksissa. ”Sopeutukoon ken voi!” ei voi olla vastauksemme ilmastonmuutoksen luomaan haasteeseen. On toimittava globaalisti myös niiden hyväksi, jotka eivät pysty muutokseen sopeutumaan.

Rikkaiden maiden, kuten Suomen, tulee samaan aikaan päästövähennysten kanssa lisätä kehitysyhteistyötä. Maamme korkeaa teknologista osaamista on vietävä kehitysmaihin silloin, kun se on tarpeen köyhyyden vähentämiseksi ja siirtymiseksi kestävään kehitykseen, vaikkei siitä meille välitöntä taloudellista hyötyä koituisikaan. Mitä laiskemmin ilmastonmuutosta ja sen katastrofaalisia seurauksia torjutaan, sitä vakaammin se todistaa rikkaiden maiden häikäilemättömyydestä kehitysmaiden köyhdyttäjinä.

Jo nyt ilmastonmuutos lisää vakavia toimeentulo-ongelmia ympäri maailmaa, ja YK:n arvion mukaan vuoteen 2010 mennessä 50 miljoonaa ihmistä joutuu jättämään kotinsa ympäristötuhojen vuoksi. Kansainvälisissä sopimuksissa ei kuitenkaan tunneta ympäristöpakolaisen käsitettä. Tähän epäkohtaan myös suomalaisten poliitikkojen on puututtava. Ilmastonmuutoksesta ovat vastuussa etupäässä rikkaat maat, joten ympäristöpakolaisiakaan ei saa sysätä köyhien maiden ongelmaksi. Kasvavat pakolaisvirrat on otettava huomioon myös Suomen maahanmuuttopolitiikassa.

Hermanni Riikonen

Changemaker – Kirkon ulkomaanavun nuorisoverkosto