Maa- ja metsätalousministeri Anttila: Lännen hyvinvoinnista liian suuri osa perustuu kehitysmaiden riistoon

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila otti kuluvalla viikolla vastaan Kirkon Ulkomaanavun nuorten Changemaker-verkoston vetoomuksen, jossa toivottiin Suomen edistävän EU:ssa maatalouden vientituista luopumista. Changemakerin mukaan vientituet vaarantavat miljoonien kehitysmaiden pienviljelijöiden toimeentulon ja kehitysmaiden ruokaturvan, kun tuilla keinotekoisen halvaksi tehdyt eurooppalaiset maataloustuotteet syrjäyttävät kehitysmaiden oman tuotannon. Ministeri Anttilan mukaan jokaisen maan on voitava ruokkia kansansa. Vientitukien lakkauttamista hän ei kuitenkaan pitänyt ratkaisuna, vaan vaati maailmankaupalle kokonaan uusia pelisääntöjä.

– Lännen hyvinvointi on liikaa rakennettu kehitysmaiden halvoilla raaka-aineilla: riistopolitiikasta tulisi luopua ja kehitysmaiden tulisi itse saada jalostaa raaka-aineensa.Vientituet kannattaa poistaa vasta sitten, kun niille ei enää ole Euroopan ylituotannon vuoksi tarvetta, totesi Anttila.

Anttila näki ratkaisun olevan ensisijaisesti Maailman kauppajärjestö WTO:n neuvotteluissa, jotka tosin ovat olleet pysähdyksissä jo vuosia.  Anttila lupasi kuitenkin pitää Changemakerin terveiset mielessään myös, kun EU:ssa neuvotellaan tulevien vuosien maatalouspolitiikasta.

Changemakerin vetoomuksen on allekirjoittanut yli 2000 suomalaista. Verkoston vientituki-kampanja on näkynyt pitkin vuotta eri puolilla Suomea järjestetyissä tomaattitempauksissa, jossa tomaateiksi pukeutuneet nuoret ovat kertoneet ohikulkijoille vientitukien ongelmallisuudesta. Changemaker on korostanut, että vientituet vaarantavat kehitysmaiden ihmisten oikeuden toimeentuloon ja lähiruokaan. Ne ovat osa länsimaiden kehitysmaita kohtaan harjoittamaa epäreilua kauppapolitiikkaa, joka on yksi kehitysmaiden köyhyyden rakenteellisista syistä.

Changemakerin tiedote 9.12.2010