Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta Pyhälle maalle

Kuva Itä-Jerusalemissa Öljymäen rinteillä sijaitsevan Dominus Flevit -kirkon alttaritaulusta. Ikkunasta näkyy Jerusalemin Vanha kaupunki.
Kuva Itä-Jerusalemissa Öljymäen rinteillä sijaitsevan Dominus Flevit -kirkon alttaritaulusta. Ikkunasta näkyy Jerusalemin Vanha kaupunki

Changemaker-verkoston kirkollisen vaikuttamisen ryhmän kannanotto koskien kestävää ja oikeudenmukaista rauhaa Israel-Palestiinan alueella

Viimeisten viikkojen aikana Israel-Palestiinan alueella lisääntynyt väkivalta on herättänyt huolta monien kansalaisjärjestöjen ohella myös Changemaker-verkostossa. Tässä kannanotossa haluamme vedota eritoten Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäseniin, työntekijöihin ja toimijoihin. Kutsumme kaikkia kristittyjä rakentamaan rauhaa, puolustamaan oikeudenmukaisuutta ja rukoilemaan solidaarisuudessa Israelin ja miehitettyjen palestiinalaisalueiden sekä kaikkien alueen asukkaiden puolesta.

Tilanne Israel-Palestiinan alueella ei ole uusi, vaikka uutisointi seudun tapahtumista on viime aikoina kiihtynyt. Viime viikolla solmittu tulitauko on tarpeellinen, mutta se ei yksin riitä pysyvän rauhan saavuttamiseen. Changemaker peräänkuuluttaa tilanteessa kansainvälisen yhteisön tukea, joka on alueen asukkaille entistä tärkeämpää: tilanteen ratkaisuun tarvitaan sekä hätäapua että poliittista tukea. Kansainvälisen yhteisön on toimittava aktiivisesti palestiinalaissiviilien hyväksi. Konfliktin osapuolten on lopetettava toistuva väkivalta, palestiinalaisten elinolojen on parannuttava ja laittoman miehityksen päätyttävä.

Israel-Palestiinan konfliktiin liitetään paljon erilaisia uskonnollisia ulottuvuuksia. Changemakerin kirkollisen vaikuttamisen ryhmä haluaa muistuttaa, kuinka Jeesus kutsuu kristittyjä rakentamaan rauhaa. (Matt. 5:9) Rauha ei koske ainoastaan hengellistä todellisuutta, vaan se koskettaa hyvin kokonaisvaltaisesti yksilöiden elämää, yhteiskuntaa, kansakuntia ja koko maailmaa. Niin Raamatun profeettojen viesti kuin kristillinen traditiokin heijastelevat käsitystä, kuinka oikeudenmukaisuuden toteutuminen on Jumalan tahdon mukaista. Psalmissa 85 rauhan ja oikeudenmukaisuuden kuvataan elävän yhteydessä toisiinsa, kun psalmikirjoittajan mukaan ”oikeus ja rauha suutelevat toisiaan” (Ps. 85:11b).

Viimeisten vuosikymmenten ajan palestiinalaiset kristityt ovat miehityksen alla eläessään puhuneet oikeudenmukaisesta rauhasta: kokonaisvaltaista ja kestävää rauhaa ei saavuteta, ennen kuin kansainvälisen lain silmissä laiton miehitys ja sen myötä tapahtuvat ihmisoikeusloukkaukset päättyvät. Kestävä ja kokonaisvaltainen rauha vaatii, että ihmisten lähtökohdat ovat tasavertaiset ja perusoikeudet toteutuvat. Siellä, missä ihmiset konfliktien keskellä kärsivät, Jumalakin kärsii. Oikeudenmukaisen ratkaisun löytyminen pitkittyneeseen miehitystilanteeseen ja rauhanomainen rinnakkaiselo on konfliktin jokaisen osapuolen etu.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on ekumeenisten kirkkoliittojen jäsenenä sitoutunut tukemaan kahden valtion mallia, kokonaisvaltaisen ja oikeudenmukaisen rauhan toteutumista ja palestiinalaisia kristittyjä sisaruksiamme. Niin palestiinalaiset kristityt kuin muutkin konfliktin osapuolet tarvitsevat sanoin ja teoin ilmenevää tukea sekä suomalaisten seurakuntien esirukouksia, jotta alueelle voitaisiin rakentaa kestävää rauhaa. On tärkeää, että kirkossa luodaan sellaista puhumisen tapaa, joka on oikeudenmukaisuutta ja moninaisuutta tukevaa, eikä vaikeuta paikallisten elämää ympäristössä, jossa konfliktin jakolinjat ovat syvät. Samoin on tärkeää välttää puhumasta Israel-Palestiinan konfliktista sen voimasuhteita vääristellen ja väkivaltaista Raamatun tulkintaa edustaen. Monille suomalaisille tutun Jordanian ja Pyhän maan evankelis-luterilaisen kirkon emerituspiispan, palestiinalaisen Munib Younanin sanoin: maa on Jumalan lahja, ja ihmiset ovat sen vuokratilallisia. Kukaan ei voi yksin omistaa maata, vaan se on tarkoitettu Abrahamin lasten, eli juutalaisten, kristittyjen ja muslimien yhdessä jaettavaksi.

Näistä syistä kutsumme kaikkia seurakuntien työntekijöitä, kirkkoherroja, piispoja ja luottamushenkilöitä osoittamaan solidaarisuutta palestiinalaisia ja israelilaisia kohtaan, jotka kärsivät tilanteesta. Lisäksi kutsumme puolustamaan oikeudenmukaista rauhaa sekä huomioimaan oikeudenmukaisuuden ja moninaisuuden Israel-Palestiinan konfliktista puhuttaessa. On huomattava, että miehitys koskettaa sortojärjestelmänä eri tavoin kaikkia alueella eläviä ihmisiä riippumatta siitä, ovatko he palestiinalaisia vai israelilaisia. Myös israelilaiset ovat kokeneet tilanteessa kipua, pelkoa ja väkivaltaa. Tilanne ei muutu eikä kestävää rauhaa saavuteta, ennen kuin miehitys päättyy. Siksi Changemaker vaatii, että ajankohtaiseen konfliktin eskaloitumiseen etsitään kestävä ja oikeudenmukainen ratkaisu. Väkivaltaisuudet on lopetettava välittömästi ja palestiinalaisten kansalaisoikeudet on turvattava. Kansainvälisen yhteisön on tunnustettava Israelin valtion harjoittama syrjintä ja varmistettava, että rauha saadaan alueella aikaan ihmisoikeuksia kunnioittaen ja niihin jatkossa sitoutuen.