Changemaker: suomalaisten yritysten maanhankintojen oikeutus varmistettava

TIEDOTE 7.4.2013

Changemaker: suomalaisten yritysten maanhankintojen oikeutus varmistettava

Yritysten maanostoryntäys kehitysmaihin rikkoo paikallisten maankäyttöoikeuksia sekä vaarantaa ruokaturvan ja pienviljelijöiden toimeentulon.

Kirkon Ulkomaanavun nuorisoverkosto Changemaker käynnisti sunnuntaina 7.4. maakaappaukseen liittyvän Kaapparit kuriin! -kampanjan. Kampanjallaan verkosto haluaa kiinnittää huomiota Suomen valtion omistamien yritysten maanostotoiminnan oikeutukseen.

Maakaappaus tarkoittaa valtioiden ja monikansallisten yritysten kehitysmaissa tapahtuvaa maanhankintaa, jolla ei ole oikeutusta. Yritysten näkökulmasta investoinnit voivat olla osa normaalia kaupankäyntiä, mutta vaikuttavat suoraan paikallisiin pienviljelijöihin, joiden omistusoikeudesta käyttämäänsä maahan ei ole aina sovittu kirjallisesti. Viimeisen vuosikymmenen aikana pienviljelijöiden käytöstä arvioidaan siirtyneen yli 200 miljoonaa hehtaaria ulkomaisille sijoittajille, mikä on kuusi kertaa Suomen kokoinen alue. Myös joillakin suomalaisilla yrityksillä on raportoitu olevan kytköksiä maakaappaustapauksiin.

Changemaker vaatii, että Suomen valtio varmistaa omistamiensa yritysten maanostotoiminnassa ihmisoikeuksien ja paikallisväestön maankäyttöoikeuksien toteutumisen. Investoinneissa on noudatettava paikallisia ja kansainvälisiä lakeja sekä YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) maanhankintaohjeistusta.

Maakaappaukset osaltaan estävät globaalin oikeudenmukaisuuden toteutumista. ”Epäoikeutettu maanostotoiminta vaarantaa pienviljelijöiden ihmisoikeuksia ja ruokaturvan. On tärkeää, että Suomi valtiona varmistaisi, ettei ole missään tapauksessa mukana maakaappauksissa omistamiensa yritysten kautta.” sanoo kampanjavastaava Elina Tyynelä.

Kaapparit kuriin! -kampanja käynnistyi avaustapahtumalla sunnuntaina 7. huhtikuuta Kuopion torilla. Tapahtumassa työmaakypäriin ja huomioliiveihin pukeutuneet nuoret osoittivat mieltään epäoikeutettuja maanhankintoja vastaan. Tapahtuman aikana kerättiin myös vetoomusta, joka kampanjan päätyttyä luovutetaan valtion omistajaohjauksesta vastaavalle kehitysministeri Heidi Hautalalle.

Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka keskeisiä teemoja ovat rauha, velka ja ympäristö. Verkosto toimii Kirkon ulkomaanavun yhteydessä.

Lisätietoja:

Elina Tyynelä, kampanjavastaava
040 570 6486, elina.tyynela@changemaker.fi

Kampanjan nettisivut: www.kaapparitkuriin.fi
Changemakerin nettisivut: www.changemaker.fi