Kampanjajärjestöt kannustavat yliopistoja reiluihin tietokonehankintoihin

Eettisesti epäkunnossa -kampanja kannustaa yliopistoja ja korkeakouluja tekemään reiluja tietokonehankintoja. Kampanjan taustalla ovat Reilun kaupan puolesta Repu, Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK, Kirkon Ulkomaanavun nuorisoverkosto Changemaker ja Luonto-Liitto. Kampanjajärjestöt haluavat, että julkiset IT-hankkijat kuten yliopistot ottavat huomioon sosiaaliset näkökohdat ympäristökriteerien ohella. Tietokoneteollisuuden puhtaan ja nykyaikaisen imagon taakse kätkeytyy ennätysmäärä työoikeuksien loukkauksia.”Yksinkertaisimmillaan tämä tarkoittaa, että IT-hankinnoista vastaavat kysyvät kilpailutusten yhteydessä tietokoneyhtiöiltä, miten niiden tuotantoprosessissa toteutuvat työjärjestö ILO:n keskeiset sopimukset”, Repun toiminnanjohtaja Heta Niemi toteaa. Eettisesti epäkunnossa -kampanja on avannut nettisivuillaan aiheeseen liittyvän sitoumuksen, jonka tietohallintojohtajat voivat allekirjoittaa. Lisäksi kampanja on suomentanut Hanki IT reilusti -oppaan, jonka antaa suuntaviivoja kestäviin tietokonehankintoihin ja kiinnittää erityistä huomiota tuotantoketjun työoloihin.

Vuonna 2007 voimaan tullut laki julkisista hankinnoista (2007/348) mahdollistaa sosiaalisten ja ympäristökriteerien käytön julkisissa hankinnoissa yhtenä valintakriteerinä. Myös EU-komissio valmistelee opasta sosiaalisten kriteereiden sisällyttämisestä julkisiin hankintoihin. Valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy esitti huhtikuussa ensimmäistä kertaa tietokoneita koskevassa tarjouspyynnössä vapaaehtoisen kysymyksen ILO:n sopimuksista. Tämä tapahtui kampanjajärjestöjen tapaamisen pohjalta.

Julkinen sektori on suuri ostaja ja suunnannäyttäjä. Esimerkiksi valtion laitokset ja virastot käyttivät vuonna 2008 tietohallinnon laiteostoihin yhteensä 60 miljoonaa euroa. Niiden käytössä oli noin 170 000 tietokonetta. Hankintapäätöksiä ohjaavat pääasiassa alhainen hinta ja energiankulutus. Sosiaalisia kriteereitä ei juurikaan oteta huomioon, vaikka siihen olisi mahdollisuus. Suurin osa tietokoneista valmistetaan nk. halvan työvoiman maissa, missä nälkäpalkat, ylipitkät työpäivät ja ay-oikeuksien polkeminen ovat arkipäivää.

Suomalaisjärjestöjen kampanja on osa EU-rahoitteista makeITfair-hanketta, joka tutkii ja tiedottaa kulutuselektroniikan eettisyydestä. Viime vuonna kampanja lähestyi Nokiaa vetoomuksella, johon kerättiin yli 6600 nimeä eettisempien kännyköiden puolesta. Kampanjan nettisivuilla voi lähettää sähköisen postikortin yliopistojen tai korkeakoulujen tietohallintojohtajille. Kortteja tullaan jakamaan myös kesäfestareilla ja muissa tapahtumissa. Aiheesta kiinnostuneille järjestettiin kampanjakoulutusta 8.-9.5. Helsingissä.

Kampanjajärjestöjen tiedote 21.5.2010