Changemaker ja 25 muuta toimijaa huolestuneita turvapaikanhakijoiden nälkälakosta

Kaksi afgaanimiestä on ollut nälkälakossa Helsingin keskustassa maanantaista 10.9. alkaen. Miehet ovat poliittisen toimintansa vuoksi kotimaassaan hengenvaarassa, heistä toista on kidutettu ja heidän lähisukulaisiaan on lähiaikoina tapettu Afganistanissa. Miehet ovat saaneet Maahanmuuttovirastolta kielteiset turvapaikkapäätökset ja valittaneet päätöksistä hallinto-oikeuteen. He pelkäävät kuitenkin kielteistä päätöstä, sillä Suomesta palautetaan ihmisiä jatkuvasti Afganistaniin maan epävakaasta tilanteesta huolimatta. Miesten kunto muuttuu päivä päivältä kriittisemmäksi, kivut ja sairaskohtaukset lisääntyvät ja kylmenevä sää kasvattaa riskejä entisestään. Hallinto-oikeuden päätöksenteko tulee todennäköisesti viemään vielä useita kuukausia. Tästä huolimatta miehet ovat ilmaisseet mieluummin kuolevansa Suomessa kuin palaavansa Afganistaniin.

Olemme huolestuneita sekä näiden miesten terveydestä ja siitä, mitä heille mahdollisen Afganistaniin palautuksen jälkeen tapahtuisi, sillä he ovat ilmaisseet perustellun pelkonsa turvallisuudestaan. Kaoottisessa maassa paikallisilla viranomaisilla on olemattomat mahdollisuudet tarjota miehille turvaa.

Olemme huolestuneita Suomen käytännöstä palauttaa turvapaikanhakijoita kriisimaihin, kuten Afganistaniin. On tärkeää, että palautuspäätökset tehdään riippumattoman maatiedon perusteella eikä Suomen kriisimaita koskevaa palautuskieltoa vaaranneta.

Olemme huolestuneita jopa vuosia kestävistä turvapaikkamenettelyistä, joiden aikana turvapaikanhakijat ovat kyvyttömiä vaikuttamaan omaa elämäänsä koskeviin päätöksiin.

Olemme huolestuneita myös siitä, että sisäministeri Päivi Räsänen on toistuvasti ilmaissut haluttomuutensa keskustella Maahanmuuttoviraston linjausten oikeudenmukaisuudesta. Miksi Afganistanista tulleille turvapaikanhakijoille ei myönnetä oleskelulupia humanitaarisen suojelun perusteella, joka on ulkomaalaislain mukaan tarkoitettu niille, jotka eivät voi palata kotimaahansa ”siellä vallitsevan huonon turvallisuustilanteen vuoksi, joka voi johtua kansainvälisestä tai maan sisäisestä aseellisesta selkkauksesta tai vaikeasta ihmisoikeustilanteesta”?

Kirkon Ulkomaanapu
Changemaker Finland
Vapaa Liikkuvuus -verkosto
Naiset Rauhan Puolesta -liike (Women for Peace, Finland)
Amandajami ry
Vasemmistonuoret
Kristillinen Rauhanliitto
Kepa
Sadankomitea
Suomen UN Women
Suomen Rauhanpuolustajat
Suomen Rauhanliitto – Finlands Fredsförbund
Solidaarisuus
PAND Taiteilijat Rauhan puolesta
Pakolaisapu
Tulus-kuoro
Nuorten Keskus ry
Ev. lut. kirkon monikulttuurisentyön työryhmä
Taksvärkki ry
Tulkaa Kaikki -liike
Helsingin piispa Irja Askola
Aseistakieltäytyjäliitto ry
Maattomien Ystävät
Armon Vihreät ry
Ortodoksisen kirkon ulkomaanapu
Attac ry

Kannanoton keräsi Suomen Changemaker -verkosto.