Kampanjajärjestöt vaativat: Nokia eettisyyden edelläkävijäksi

Nokiaa kannustetaan eettisyyden edelläkävijäksi tänään käynnistyneessä kampanjassa, jonka takana ovat Kirkon Ulkomaanavun nuorisoverkosto Changemaker, Reilun kaupan puolesta Repu sekä ammattiliittojen solidaarisuuskeskus SASK. Syksyyn asti kestävässä kampanjassa Nokiaa vaaditaan mm. julkistamaan alihankintaketjunsa sekä jäljittämään käyttämiensä raaka-aineiden alkuperä kaivostasolle asti.

Suomalaisten järjestöjen tempaus on osa EU:n rahoittamaa MakeITFair –hanketta, joka kiinnittää huomiota kulutuselektroniikan tuotantoketjun ongelmiin. Eurooppalaisen kampanjoinnin kohteena on useita tunnettuja merkkiyrityksiä, sillä alan tuotannon eettisyysongelmat ovat järjestöjen mielestä valmistajasta riippumatta samankaltaisia. Maailman johtavana matkapuhelinvalmistajana Nokian tulisi kuitenkin olla edelläkävijä myös ongelmien korjaamisessa, suomalaiset järjestöt katsovat.

Kampanja nostaa esimerkiksi Kongon demokraattiseen tasavallan, jonka sotatoimialueelta maailman elektroniikkateollisuus hankkii osan raaka-aineistaan. Alan valmistajien tulisi järjestöjen mielestä jäljittää raaka-ainelähteensä ja käyttää vaikutusvaltaansa rauhan edistämiseksi maassa.

Järjestöt eivät ole tyytyväisiä Nokian nykyiseen tapaan huolehtia eettisyysvalvonnastaan. Yhtiölle osoitetun vetoomuksen mukaan Nokian tulisi julkistaa koko alihankintaketjunsa ja ottaa käyttöön nykyistä laajapohjaisempi valvontajärjestelmä, joka ulottuisi myös tavaratoimittajiin ja näiden alihankkijoihin. Lisäksi yhtiötä vaaditaan aloittamaan ammattiyhdistysliikkeen kanssa neuvottelut kansainvälisestä puitesopimuksesta, jota Nokian suomalaiset ammattiliitot ovat tarjonneet sille jo vuosia.

Järjestöt aikovat lähestyä Nokiaa mm. nettivetoomuksilla sekä postikortti- ja nimenkeruukampanjalla. Osallistujat voivat myös ladata kännykkäänsä taustakuvan, joka kertoo puhelimen olevan ”eettisesti epäkunnossa”. Tempausten tausta-aineistoksi on Suomessa julkistettu jo kaksi tutkimusta, joista vastasi MakeITFair –hankkeeseen osallistuva FinnWatch.

Kampanjan vetoomussivusto on avattu internetissä tänään. Kirkon Ulkomaanavun nuorisoverkosto Changemaker järjestää ensimmäisen kampanjatilaisuutensa Helsingissä viikonloppuna ja jatkaa niitä eri puolilla Suomea. Reilun kaupan vapaaehtoisjärjestö Repu aikoo valjastaa toimintaan mm. kymmenellä paikkakunnalla toimivat paikallisryhmänsä. SASK osallistuu tiedotuskampanjaan jäsenverkostonsa kautta, johon kuuluvat mm. keskusjärjestöt SAK ja STTK sekä kolme suurinta Nokian kanssa neuvottelevaa ammattiliittoa.

Changemakerin, Repun ja SASKin tiedote 2.4.2009