Kirje Vanhaselle ilmastoneuvotteluihin liittyen

Helsingissä, 17.6.2009

Arvoisa pääministeri Matti Vanhanen,

Me allekirjoittaneet järjestöt, Kirkon Ulkomaanapu, Kirkon Ulkomaanavun Changemaker -nuorisoverkosto, Maan ystävät ja Suomen luonnonsuojeluliitto korostamme tulevan Eurooppa-neuvoston kokouksen tärkeyttä EU:n valmistautuessa kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin. Toivomme Suomen edustavan johdonmukaisuutta kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteissa ja ajavan vastuunkannon linjaa myös Eurooppa-neuvoston kokouksessa. Kansainvälisen yhteisön on kiire sopia konkreettisista ja kunnianhimoisista päästövähennystavoitteista teollisuusmaille sekä riittävästä tuesta kehitysmaille ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi ja päästöjen rajoittamiseksi.

On äärimmäisen huolestuttavaa, että kun Kööpenhaminan ilmastokokoukseen on aikaa enää puoli vuotta, YK:n ilmastoneuvotteluissa ei ole edistytty päätösten aikaansaamiseksi kahdessa perustavanlaatuisessa kysymyksessä. Kysymykset päästövähennysten kokonaistavoitteesta teollisuusmaille sekä kehitysmaille suunnattavasta taloudellisesta ja teknologisesta tuesta ovat edelleen sopimatta. Selkeä ja oikeudenmukainen esitys näistä teemoista helpottaisi neuvotteluita ja lisäisi olennaisesti osapuolten välistä luottamusta.

Viimeaikaiset raportit – kuten Global Humanitarian Forumin ”The Anatomy of a Silent Crisis” – osoittavat, että ilmastonmuutos tuottaa jo nyt huomattavia tuhoja erityisesti kehitysmaissa. Kirkon Ulkomaanapu näkee tämän työssään kehitysmaissa jatkuvasti. Vastoin aiempaa käsitystä, jo kahden asteen lämpenemisen seuraukset olisivat katastrofaaliset. Tämän lisäksi tuoreimpien tutkimustulosten valossa kahden asteen tavoitteen saavuttaminen edellyttää luultua pienempää kasvihuonekaasujen pitoisuutta. Sen myötä päästövähennystavoitteiden sopimisessa lähtökohtana on pidettävä 350 ppm:n pitoisuuteen johtavaa päästöuraa. Vuoteen 2050 mennessä globaalien päästöjen on vähennyttävä vähintään 80 prosentilla vuoden 1990 päästötasoon verrattuna. EU:n on vähennettävä päästöjään vähintään 40 prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä kotimaisin toimin. Tämän aikaansaamiseksi Suomen on säädettävä ilmastolaki ilmastotieteen kanssa linjassa olevista vuosittaisista päästövähennyksistä.

Kehitysmaiden tarvitsema taloudellinen tuki päästöjen rajoittamiseksi ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi on vuosittain yli 110 miljardia euroa vuoteen 2020 mennessä. EU:n tulisi kantaa oikeudenmukainen osuutensa tästä rahoituksesta. Mielestämme EU:n osuuden tulee olla vähintään 35 miljardia euroa vuodessa. Kehitysmaille annettavan ilmastorahoituksen tulee olla uutta ja lisää suhteessa kehitysyhteistyörahoituksen 0,7 %:n tavoitteeseen.

Lopuksi muistutamme että Eurooppa-neuvoston kokous on EU:lle tärkeä mahdollisuus osoittaa johtajuutta taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Toivomme, että Suomi ajaa aktiivisesti EU:n vahvempaa sitoutumista oikeudenmukaiseen ja tehokkaaseen ilmastopolitiikkaan.

Kunnioittaen,

Changemaker-verkosto
Kirkon Ulkomaanapu
Maan ystävät
Suomen luonnonsuojeluliitto