Changemaker: Suomi – Rauhantekijä ja kansainvälinen asekauppias

Kirkon Ulkomaanavun nuorisoverkoston Changemakerin asevientiin keskittyvä Rauhantekijä -kampanja alkaa tänään. Kampanjallaan verkosto haluaa kiinnittää huomiota Suomen toimintaan kahdella rintamalla, kansainvälisenä rauhanvälittäjämaana ja samalla kansainvälisenä asekauppiaana.

Suomi vie aseita ja puolustustarvikkeita maihin, joissa on käynnissä sota tai konflikti. Aseviennillään Suomi tukee sotarikoksia muun muassa Saudi-Arabiassa ja Israelissa. Suomi on myöntänyt vientilupia myös maihin, jotka ovat sen kehitysyhteistyön kohdemaita. Esimerkiksi vuonna 2009 vientiluvat myönnettiin panssariajoneuvon rungolle ja 802 kiväärille Etelä-Afrikkaan. Myös Egyptiin vietiin puolustustarvikkeita sen ollessa vielä Suomen kehitysyhteistyön kohdemaa.

Changemaker vaatii, että Suomi lopettaa aseiden ja puolustustarvikkeiden viennin maihin, joissa on sota tai konflikti, ihmisoikeusrikkomuksia, korkeat väkivaltatilastot tai puutteellinen demokratia. Suomen tulee tarkastaa kohdaltaan Euroopan unionin ja Yhdistyneiden kansakuntien asettamia asekaupan rajoituksia erityisesti tilanteessa, jossa Suomi pyrkii YK:n turvallisuusneuvoston jäseneksi.

Tänään vietetään myös Kansainvälistä sotilasmenojen vastaista toimintapäivää (Global Day of Action on Military Spending), jonka tarkoituksena on nostaa esille vuosittain sotilasmenoihin käytettävät varat ja herättää pohtimaan, miten niitä voitaisiin käyttää rauhan ja kestävän kehityksen edistämiseen.

Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka keskeisiä teemoja ovat rauha, velka ja ympäristö. Verkosto toimii Kirkon Ulkomaanavun yhteydessä.

Changemakerin tiedote 17.4.2012