Yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä tulee edistää myös kriisin aikana

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on tehnyt Euroopasta yhtenäisemmän kuin koskaan, ja ihmiset ympäri Eurooppaa ovat osoittaneet valtavaa solidaarisuutta ja auttamishalua. Niin EU:n, yksittäisten valtioiden kuin kansalaisyhteiskunnankin toimesta ukrainalaisille sekä Ukrainan valtiolle on virrannut erilaista apua. Kriisin keskellä on kuitenkin syntynyt myös ikäviä lieveilmiöitä, mikä osoittaa valitettavalla tavalla yleiseurooppalaisesta rasismista.

Samalla kun eurooppalaiset ovat osoittaneet haluaan auttaa ukrainalaisia pakolaisia, Ukrainan rajalta on raportoitu useampaan otteeseen myös syrjintää ja rasistista kohtelua ei-valkoisia ihmisiä kohtaan. Ukrainasta Euroopan unionin alueelle pakoon pyrkineet afrikkalaiset ja intialaiset ovat kertoneet joutuneensa odottamaan rajanylityspaikoilla jopa päiviä, sillä heitä ei ole haluttu päästää rajan yli. He ovat myös kertoneet kohdanneensa väkivaltaa.

On käynyt selväksi, että eri puolilla Eurooppaa ollaan valmiita auttamaan pakolaisia, mutta lähinnä silloin kun he ovat valkoisia eurooppalaisia. Ero suhtautumisessa ukrainalaisiin pakolaisiin verrattuna esimerkiksi vuoden 2015 syyrialaisiin ja irakilaisiin pakolaisiin on suuri, vaikka molemmissa tapauksissa ihmiset ovat paenneet sotaa. Torstaina 3.3.2022 EU on tehnyt historialliseksi kuvaillun päätöksen, joka takaa Ukrainasta tuleville automaattisesti tilapäisen turvapaikan vuodeksi tai korkeintaan kolmeksi vuodeksi. Heillä on myös oikeus työntekoon, koulutukseen sekä terveydenhuoltoon. Tällä päätöksellään EU-maat osoittavat, että niillä on kykyä tehdä nopeita ja tärkeitä ratkaisuja sotaa pakenevien ihmisten tilanteen helpottamiseksi – kun niin haluavat.

Geopoliittisen tilanteen kiristyttyä Venäjän ja Ukrainan välillä myös Suomessa asuvien venäläistaustaisten ja venäjänkielisten huoli heihin kohdistuvista epäluuloista sekä lisääntyvästä häirinnästä on kasvanut. Ylen mukaan sen toimitukseen on tullut viime päivinä paljon kriittistä palautetta siitä, että Yle näyttää venäjänkielisiä uutisia, ja Novosti Yle -lähetyksiä on vaadittu lakkautettaviksi. Osa Ylen saamasta palautteesta on ollut avoimen rasistista.

Tärkeä muistilista yhdenvertaisuuden toteutumiseksi ja rasismin kitkemiseksi:

  1. Jokainen Ukrainasta pakeneva pakenee sotaa, ja heistä jokaista tulee auttaa pääsemään rajan yli turvaan etnisyydestä tai kansalaisuudesta riippumatta.
  2. Me eurooppalaiset olemme osoittaneet, että meillä on tahtoa ja resursseja auttaa sotaa pakenevia ihmisiä. Eurooppalaisen solidaarisuuden tulisi ulottua myös Euroopan ulkopuolelta sotia ja konflikteja pakeneviin ei-valkoisiin ihmisiin.
  3. Tavalliset venäläiset eivät ole syypäitä Venäjän hyökkäykseen, ja heihin kohdistettu viha ainoastaan edesauttaa väkivallan kierteen jatkumista.

EU-maat, Suomi mukaan lukien, ovat sitoutuneet YK:n ihmisoikeussopimuksiin, mukaan lukien Kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen. Meidän kaikkien tulee siis toimia yhdenvertaisuuden puolesta, nostaa havaitsemiamme epäkohtia esille ja ryhtyä toimiin epäkohtien korjaamiseksi. Tämä koskee niin yksittäisiä ihmisiä, kansalaisjärjestöjä, valtiollisia toimijoita kuin Euroopan unioniakin.

Yhdenvertaisen kohtelun vaatiminen ei ole ristiriidassa Ukrainan tukemisen kanssa.